تعداد 31 مورد یافت شد

تأثیرات عملی پیروزی اندیشه و انقلاب امام خمینی(ره)

‏‏تأثیرات عملی پیروزی ان از:‏ ‏‏-ارتباط با اجنبی‏ ‏‏- ایجاد رعب و وحشت و ناامنی و تروریسم، که در اینجا اذهان را متوجه واژۀ تروریسم می سازیم، ... و وحشت و ناامنی و تروریسم، که در اینجا اذهان را متوجه واژۀ تروریسم می سازیم، که خود توطئه ای از جانب دشمن صهیونیستی و ... را با این اتهام، از اعتبار ساقط کنند. ‏ ‏‏و باید فرق میان تروریسم و دفاع از حقوق ملتها و دفاع از حقوق خود و آزادسازی ... امیدواریم با عنایت بیشتری مورد دقّت قرار گیرد. چرا که واژه تروریسم و ترویج آن باعث شد تا بسیاری از ارتباطها قطع شود و ... شد:‏ ‏‏- اولین مخرّب جریان امنّیت و صلح. ‏ ‏‏- پشتیبان تروریسم. ‏ ‏‏- عنوان کردن این مطلب که امام خمینی با وجودیکه ...

مقدمه ناشر

‏‏مقدمه ناشر‏ ‏‏از منظر و عترت است با «ترور» و آدمکشی متفاوت می باشد. «ترور» و «تروریسم» پدیدۀ زشتی است که همواره حیات انسان را تهدید کرده و ...

سخنان رییس جلسه

‏‏ ‏ ‏‏سخنان رییس جلسه با روند سازش اعراب و اسرائیل؛ 2 – عدم‏‏ ‏‏حمایت ایران از تروریسم(!)؛ 3 - توقف تلاش برای دستیابی به سلاح‏‏ ‏‏هسته ای ...

دفاع و عملیات استشهادی از دیدگاه امام و دیگر فقیهان

‏‏دفاع و عملیات استشهادی در زمره شهدای اسلام می باشد.‏ ‏‏تفاوت عملیات استشهادی و تروریسم‏ ‏‏تعریف و ویژگی های عملیات استشهادی پیش از این ... استشهادی پیش از این بیان شد، برای بیان تفاوت آن با ترور و تروریسم لازم است ترور نیز تعریف شود. «ترور» واژۀ فرانسوی ... فارسی به کسی اطلاق می شود که با اسلحه مرتکب قتل سیاسی شود، تروریسم به اصل حکومت ‏ ‏‏‎[[page 166]]‎‏وحشت و فساد گفته می ... رفته است و راه دیگری نیز برای استیفای حق وجود ندارد، اما تروریسم که یک بار معنایی منفی دارد فعالیت های مجرمانه و ... ر.ک: بزهکاری بین المللی، ص 120. این تعریف سازمان ملل از تروریسم است که در قطعنامۀ 1948 مجمع عمومی سازمان ملل به ...

امام خمینی و نظم سیاسی بین المللی

‏‏ ‏ ‏‏ امام خمینی و نظ را به عنوان «اصول گریان مسلمان» ‏‎Fundamentalist‎‏ به تروریسم متهم کرد . ولی در عمل رقابت های تسلیحاتی عصر دو قطبی ... مسلمان شناسایی کنند و دولت جمهوری اسلامی ایران را با تروریسم بین الملل متحد قلمداد کنند.‏ ‏‏حملۀ عراق به ایران ...

کتابشناسی فلسطین

‏‏کتابشناسی فلسطین‏ ‏‏ 273]]‎‏ 51. خورشید، غازی (گردآورنده)؛ ‏‏تروریسم صهیونیستی در فلسطین اشغال شده ‏‏(به‏‎ ‎‏انضمام: قتل ... 1363،‏‎ ‎‏391 ص، قطع رقعی.‏ ‏‏ 52. دوکاچ، لیویا؛ ‏‏تروریسم مقدس اسرائیل‏‏ (پژوهشی براساس یادداشتهای خصوصی‏‎ ...

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی

‏‏حجة الاسلام والمسلمین که با کمال تأسف به خاطر اقتضای ذات این حرکت به دام و کام تروریسم کور افتادند. ‏ ‏‏3 ـ امام همواره بر میزان بودن رأی ...

دیدگاه امام خمینی(ره) درباره غرب و تمدن غربی؛ راهکارهای مبارزه و نحوۀ برخورد با آن

‏‏دیدگاه امام خمینی دربا از نوشتن و ذکر آن شرم دارد.‏ ‏‏کسانی که مخالفت خود را با تروریسم ابراز می دارند، امروزه مراکز تروریسم را شکل می ... که مخالفت خود را با تروریسم ابراز می دارند، امروزه مراکز تروریسم را شکل می دهند، و امریکا که همواره دم از حقوق انسانی ...

امام خمینی(س) و نظام بین الملل

‏‏امام خمینی(س) و نظام ب را به عنوان «اسلام اصول گرا»‏‎ ‎‎Islam Fundamentalist‎‏ به تروریسم متهم کرد. ولی در عمل رقابت های تسلیحاتی عصر‏‎ ... مسلمان شناسایی کنند و دولت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران را با تروریسم بین الملل متحد قلمداد کنند. شاید از جهت‏‎ ‎‏احتیاط و ...

فلسفه و اهداف نهضت عاشورا

فلسفه و اهداف نهضت فرهنگ عاشورایی را از انقلاب اسلامی گرفته اند، متهم به تروریسم هستند. تحلیل قیام امام از دیدگاه جامعه شناسی و روان ...

صفحه 2 از 4 1 | 2 | 3 | 4