تعداد 31 مورد یافت شد

نگاهی به دفاع مشروع از دیدگاه فقه شیعه

‏‏نگاهی به دفاع مشروع از به ویژه ادبیات غربی، «دفاع استشهادی ـ انتحاری» را در قالب «تروریسم انتحاری» قرار داد ه اند و گفته اند: منظور از ... «تروریسم انتحاری» قرار داد ه اند و گفته اند: منظور از «تروریسم انتحاری» عبارت است از «اقدام به کشتن دیگران همزمان ... استناد تروریست ها و ادبیات تروریستی در حمایت شیعیان از تروریسم، یک خطای حقوقی آشکار است. فقه شیعه ترور و نقض عهد و ...

مبنای دفاع مشروع با محوریت نظر حضرت امام خمینی رحمهُ الله‏

‏‏مبنای دفاع مشروع با مح ملل متحد‏‏، هوشنگ مقتدر، تهران، انتشارات دانشگاه.‏ ‏‏7.‏ ‏تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی‏‏، مرکز ... ص 321 ، ح2. . حقوق بین المللی دفاع مشروع، ص 133. . ر.ک: تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل، ص 193ـ ...

راهبردهای امام خمینی (س) در سیستم بین المللی معاصر

‏‏راهبردهای امام خمینی(س اعتراض به امریکا تا شاه را برگرداند. ‏ ‏‏- کارتر: تسلیم تروریسم نمی شویم!‏ ‏‏- استعفای دولت موقت و آغاز دولت شورای ... و عراق و خروج نام عراق از لیست آمریکایی‏‎ ‎‏کشورهای حامی تروریسم (در عوض، ایران در این لیست قرار گرفت). ‏ ‏‏اولین ...

انگلیسی زبان

‏‏ ‏ ‏‏ انگلیسی زبان‏ ‏‏ ایران و پاکستان در مورد مسائلی همچون: قاچاق اسلحه،‏‎ ‎‏تروریسم، مواد مخدر و از همه مهمتر افغانستان دارای وظایف مشخص ...

دیوانسالاری و انقلاب: مورد ایران اسلامی

‏‏ دیوان سالاری و انقلاب وابسته اش، ناآرامی و آشوب تحمیل شده از داخل‏‎ ‎‏و خارج، تروریسم، هرج و مرج سیاسی و غیره؛ لیکن ضرب المثل «نابرده رنج ... فرآیندها زمانی آغاز شد که‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مبارزه علیه تروریسم داخلی، جنگ تحمیلی عراق، فشارهای ناشی از‏‎ ‎‏تحریمهای ...

جایگاه انقلاب اسلامی در نظم نوین جهانی

‏‏جایگاه انقلاب اسلامی ا حمایتی ایران، آن را منحرف سازد و یا سعی می کند با زدن تهمت تروریسم به احزاب آزادی بخش دنیا، حمایت ایران را یک اقدام ...

بحثی پیرامون خصوصی سازی واحدهای تولیدی دولتی در ایران

بحثی پیرامون: خصوص ‎اقتصادی دولتی شده اند؟ آیا اینان که تا دیروز به نام «تروریسم اقتصادی» خوانده می شدند‎ ‎و از تجربۀ کار کم سود ...

بحثی پیرامون خصوصی سازی واحدهای تولیدی دولتی در ایران

بحثی پیرامون: خصوص ‎اقتصادی دولتی شده اند؟ آیا اینان که تا دیروز به نام «تروریسم اقتصادی» خوانده می شدند‎ ‎و از تجربۀ کار کم سود ...

منافقین و ترورهای اوایل انقلاب

‏‏منافقین و ترورهای اوای در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، بزرگ ترین ضربه ای بود که تروریسم از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی به آن وارد آورده بود. ...

به دنبال دستیابی نظریۀ جامع انقلاب اسلامی تحقیق پیرامون انقلاب اسلامی

‏‏به دنبال دستیابی نظریۀ آورد. ‏ ‏‏در نتیجه، به خاطر مواضع مبهم آمریکا در قبال تروریسم، او هیچ اقدامی واقعی برای‏‎ ‎‏توقف کشتار مسلمانان ...

صفحه 3 از 4 1 | 2 | 3 | 4