تعداد 3 مورد یافت شد

ایالات متحده امریکا؛ مظهر استکبار جهانی

‏‎ ‎ ‏‏ایالات متحده امر شاخصهای امریکایی‏‏ ‏‏حقوق بشر استفاده از مواد مخدّر، اتهام تروریسم و گسترش سلاحهای‏‏ ‏‏اتمی و در ادامه، تبلیغ آزادی در ... کشورهایی چون سوریه، لیبی سودان وایران در لیست‏‏ ‏‏حامیان تروریسم و تلاش برای منزوی کردن این کشورها در صحنۀ‏‏ ...

سخنان رییس جلسه

‏‏ ‏ ‏‏سخنان رییس جلسه با روند سازش اعراب و اسرائیل؛ 2 – عدم‏‏ ‏‏حمایت ایران از تروریسم(!)؛ 3 - توقف تلاش برای دستیابی به سلاح‏‏ ‏‏هسته ای ...

دیدگاه امام خمینی(ره) درباره غرب و تمدن غربی؛ راهکارهای مبارزه و نحوۀ برخورد با آن

‏‏دیدگاه امام خمینی دربا از نوشتن و ذکر آن شرم دارد.‏ ‏‏کسانی که مخالفت خود را با تروریسم ابراز می دارند، امروزه مراکز تروریسم را شکل می ... که مخالفت خود را با تروریسم ابراز می دارند، امروزه مراکز تروریسم را شکل می دهند، و امریکا که همواره دم از حقوق انسانی ...