تعداد 194 مورد یافت شد

کتابشناسی فلسطین

‏‏کتابشناسی فلسطین‏ ‏‏ 273]]‎‏ 51. خورشید، غازی (گردآورنده)؛ ‏‏تروریسم صهیونیستی در فلسطین اشغال شده ‏‏(به‏‎ ‎‏انضمام: قتل ... 1363،‏‎ ‎‏391 ص، قطع رقعی.‏ ‏‏ 52. دوکاچ، لیویا؛ ‏‏تروریسم مقدس اسرائیل‏‏ (پژوهشی براساس یادداشتهای خصوصی‏‎ ...

می خوانید

‏‏ در این شماره می خوا / ص 157‏ ‏‏ ‏ ‏‏گفتگو / صفحه 189‏ ‏‏ ‏ ‏‏ شیعه علیه تروریسم حرکت می کند (مصاحبه با نامیک آبیشف از فعالان اسلامی ...

اعتماد به نفس و مقاومت

‏‏اعتماد به نفس و مقاومت آن یک بار برای شرکت در کنفرانس علمای اسلامی و رویارویی با تروریسم و گروه های تکفیری که در قم برگزار شده بود، به ایران ...

مردمی ترین و با نفوذترین رهبر

‏‏مردمی ترین و با نفوذتر اما برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهان، شعار " مبارزه با تروریسم" را سر داده است. در حقیقت اگر حمایت همه جانبه قدرت ...

حکم امام و بن بست فرهنگ غرب

حکم امام و بن‌بست مسلمانان دانست. موضعگیری امام و مسلمانان در برابر تروریسم فرهنگی غرب و هشدارهای رهبری انقلاب به روحانیان آگاه ...

تسخیر لانه جاسوسی و درهم شکستن هیمنه آمریکا

مصاحبه تسخیر و بخصوص لبنان و فلسطین اشغالی را تحت عنوان خشونت یا تروریسم مقدس! زاییدۀ شکست آمریکا در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی ...

کتابشناسی

□ کتابشناسی یا مجال فراغت؟ انگلستان: مؤسسه تحقیقاتی بررسی منازعات و تروریسم، 1991. 69_ مناشری، دیوید. انقلاب ایران و ...

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت الله در عالم ماده و عالم مثال)

سخنرانی زمان در منطق‎ ‎آنها، وحشی این است که رام آنها نباشد؛ چنانچه تروریسم هم آن است که تابع آنها‎ ‎نباشد. و لهذا، دیدید که ...

مراسم تحلیف و سخنان رئیس جمهور

‏‏پایگاه اطلاع رسانی و خ خطا به این درک مشترک رسیده باشیم که تنها راه ریشه کن کردن تروریسم ؛ این معضل جهانی، اعتماد به مردم و کسب مشروعیت از ...

نام امام با اسلام و تشیع، گره خورده است

‏‏نام امام با اسلام و تش خمینی بوده است که نیاز جامعه جهانی را برای مقابله با پدیده تروریسم پیش بینی کرده بودند. امروز ایران به مدد اندیشه های ...

صفحه 15 از 20 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20