تعداد 197 مورد یافت شد

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت الله در عالم ماده و عالم مثال)

سخنرانی زمان در منطق‎ ‎آنها، وحشی این است که رام آنها نباشد؛ چنانچه تروریسم هم آن است که تابع آنها‎ ‎نباشد. و لهذا، دیدید که ...

مراسم تحلیف و سخنان رئیس جمهور

‏‏پایگاه اطلاع رسانی و خ خطا به این درک مشترک رسیده باشیم که تنها راه ریشه کن کردن تروریسم ؛ این معضل جهانی، اعتماد به مردم و کسب مشروعیت از ...

نام امام با اسلام و تشیع، گره خورده است

‏‏نام امام با اسلام و تش خمینی بوده است که نیاز جامعه جهانی را برای مقابله با پدیده تروریسم پیش بینی کرده بودند. امروز ایران به مدد اندیشه های ...

بحثی پیرامون: خصوصی سازی واحدهای تولیدی دولتی در ایران

بحثی پیرامون: خصوصی سازی واحده اقتصادی دولتی شده اند؟ آیا اینان که تا دیروز به نام «تروریسم اقتصادی» خوانده می شدند و از تجربۀ کار کم سود کلان ...

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی

‏‏حجة الاسلام والمسلمین که با کمال تأسف به خاطر اقتضای ذات این حرکت به دام و کام تروریسم کور افتادند. ‏ ‏‏3 ـ امام همواره بر میزان بودن رأی ...

انسجام اسلامی از نظرگاه فقهی امام خمینی

‏‏انسجام اسلامی از نظرگاه طرف اجانب کشیده شده باشد [مثل آنچه امروز در قالب مبارزه با تروریسم و کمک های بشردوستانه در کشورهای افغانستان و عراق ... مثل وضعیت فعلی عراق و افغانستان که به بهانۀ مبارزه با تروریسم از طرف آمریکا و متحدان او اشغال شده است. حضرت امام ...

دیدگاه امام خمینی(ره) درباره غرب و تمدن غربی؛ راهکارهای مبارزه و نحوۀ برخورد با آن

‏‏دیدگاه امام خمینی دربا از نوشتن و ذکر آن شرم دارد.‏ ‏‏کسانی که مخالفت خود را با تروریسم ابراز می دارند، امروزه مراکز تروریسم را شکل می ... که مخالفت خود را با تروریسم ابراز می دارند، امروزه مراکز تروریسم را شکل می دهند، و امریکا که همواره دم از حقوق انسانی ...

درآمدی بر روابط بین المللی پیامبر اکرم(ص) از منظر امام خمینی

‏‏درآمدی بر ‏ ‏‏روابط ب بازی جدید، کشورهای غربی حملات خود را زیر لوای مبارزه با تروریسم انجام می دهند. این حملات از یکسو و بروز و ظهور ... اندازد و هر روز در نقطه ای آثار این تندروی به صورت خشونت و تروریسم متبلور می شود.‏ ‏‏‎[[page 28]]‎‏ از طالبان در ...

افراطی گری، محصول تفکر فرقه ای

‏‏افراطی گری، محصول تفکر است. ‏ ‏‏کلید واژگان:‏‏ فرقه، تفکر فرقه ای، افراطی گری، تروریسم،‏ ‏‏الف: علل شکل گیری و توسعه گروهکهای افراطی ... ای تجاری و اقتصادی شکل خواهد گرفت، چنانچه امور امنیتی و تروریسم را در خدمت منافع خود بگیرد تبدیل به فرقه ای تروریستی ...

امام خمینی(س) و نظام بین الملل

‏‏امام خمینی(س) و نظام ب را به عنوان «اسلام اصول گرا»‏‎ ‎‎Islam Fundamentalist‎‏ به تروریسم متهم کرد. ولی در عمل رقابت های تسلیحاتی عصر‏‎ ... مسلمان شناسایی کنند و دولت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران را با تروریسم بین الملل متحد قلمداد کنند. شاید از جهت‏‎ ‎‏احتیاط و ...

صفحه 16 از 20 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20