تعداد 194 مورد یافت شد

بحثی پیرامون: خصوصی سازی واحدهای تولیدی دولتی در ایران

بحثی پیرامون: خصوصی سازی واحده اقتصادی دولتی شده اند؟ آیا اینان که تا دیروز به نام «تروریسم اقتصادی» خوانده می شدند و از تجربۀ کار کم سود کلان ...

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی

‏‏حجة الاسلام والمسلمین که با کمال تأسف به خاطر اقتضای ذات این حرکت به دام و کام تروریسم کور افتادند. ‏ ‏‏3 ـ امام همواره بر میزان بودن رأی ...

انسجام اسلامی از نظرگاه فقهی امام خمینی

‏‏انسجام اسلامی از نظرگاه طرف اجانب کشیده شده باشد [مثل آنچه امروز در قالب مبارزه با تروریسم و کمک های بشردوستانه در کشورهای افغانستان و عراق ... مثل وضعیت فعلی عراق و افغانستان که به بهانۀ مبارزه با تروریسم از طرف آمریکا و متحدان او اشغال شده است. حضرت امام ...

دیدگاه امام خمینی(ره) درباره غرب و تمدن غربی؛ راهکارهای مبارزه و نحوۀ برخورد با آن

‏‏دیدگاه امام خمینی دربا از نوشتن و ذکر آن شرم دارد.‏ ‏‏کسانی که مخالفت خود را با تروریسم ابراز می دارند، امروزه مراکز تروریسم را شکل می ... که مخالفت خود را با تروریسم ابراز می دارند، امروزه مراکز تروریسم را شکل می دهند، و امریکا که همواره دم از حقوق انسانی ...

درآمدی بر روابط بین المللی پیامبر اکرم(ص) از منظر امام خمینی

‏‏درآمدی بر ‏ ‏‏روابط ب بازی جدید، کشورهای غربی حملات خود را زیر لوای مبارزه با تروریسم انجام می دهند. این حملات از یکسو و بروز و ظهور ... اندازد و هر روز در نقطه ای آثار این تندروی به صورت خشونت و تروریسم متبلور می شود.‏ ‏‏‎[[page 28]]‎‏ از طالبان در ...

افراطی گری، محصول تفکر فرقه ای

‏‏افراطی گری، محصول تفکر است. ‏ ‏‏کلید واژگان:‏‏ فرقه، تفکر فرقه ای، افراطی گری، تروریسم،‏ ‏‏الف: علل شکل گیری و توسعه گروهکهای افراطی ... ای تجاری و اقتصادی شکل خواهد گرفت، چنانچه امور امنیتی و تروریسم را در خدمت منافع خود بگیرد تبدیل به فرقه ای تروریستی ...

امام خمینی(س) و نظام بین الملل

‏‏امام خمینی(س) و نظام ب را به عنوان «اسلام اصول گرا»‏‎ ‎‎Islam Fundamentalist‎‏ به تروریسم متهم کرد. ولی در عمل رقابت های تسلیحاتی عصر‏‎ ... مسلمان شناسایی کنند و دولت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران را با تروریسم بین الملل متحد قلمداد کنند. شاید از جهت‏‎ ‎‏احتیاط و ...

امام خمینی احیاگر هویت زن مسلمان

‏‏امام خمینی احیاگر هویت آنها افزوده شد و با طرح مسائلی چون بنیادگرائی اسلامی و یا تروریسم دینی، هراس خود را از اسلام و مسلمانی به اسلام ستیزی ...

روی تلکس خبر...(جهان)

روی تلکس خبر... بن علی» رئیس جمهور تونس که اسلام‌گرایان تونس را به خشونت و تروریسم و بی‌ثبات کردن رژیم متهم کرد و نیز در رد ادعای ...

فلسفه و اهداف نهضت عاشورا

فلسفه و اهداف نهضت فرهنگ عاشورایی را از انقلاب اسلامی گرفته اند، متهم به تروریسم هستند. تحلیل قیام امام از دیدگاه جامعه شناسی و روان ...

صفحه 16 از 20 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20