تعداد 197 مورد یافت شد

مبنای دفاع مشروع با محوریت نظر حضرت امام خمینی رحمهُ الله‏

‏‏مبنای دفاع مشروع با مح ملل متحد‏‏، هوشنگ مقتدر، تهران، انتشارات دانشگاه.‏ ‏‏7.‏ ‏تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی‏‏، مرکز ... ص 321 ، ح2. . حقوق بین المللی دفاع مشروع، ص 133. . ر.ک: تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل، ص 193ـ ...

اخبار فصل

‏‏اخبار فصل‏ ‏‏ ‏ ‏‏حک ای با «آوا پرس» گفت: نیروهای خارجی با شعار ریشه کن کردن تروریسم، مهار تولید و قاچاق مواد مخدر و بازسازی زیربناهای ... در بخشی از سخنان خود بی تفاوتی نیروهای خارجی در باره تروریسم و قاچاق مواد مخدر را عامل بروز ناامنی در برخی نقاط ...

راهبردهای امام خمینی(س) در سیستم بین المللی معاصر

راهبردهای امام خمینی(س) در سیس لزوم اعتراض به امریکا تا شاه را برگرداند. - کارتر: تسلیم تروریسم نمی شویم! - استعفای دولت موقت و آغاز دولت شورای ... و عراق و خروج نام عراق از لیست آمریکایی کشورهای حامی تروریسم (در عوض، ایران در این لیست قرار گرفت). اولین حمله ...

راهبردهای امام خمینی (س) در سیستم بین المللی معاصر

‏‏راهبردهای امام خمینی(س اعتراض به امریکا تا شاه را برگرداند. ‏ ‏‏- کارتر: تسلیم تروریسم نمی شویم!‏ ‏‏- استعفای دولت موقت و آغاز دولت شورای ... و عراق و خروج نام عراق از لیست آمریکایی‏‎ ‎‏کشورهای حامی تروریسم (در عوض، ایران در این لیست قرار گرفت). ‏ ‏‏اولین ...

معرفی مقالات

‏‏معرفی مقالات‏ ‏‏ ‏ ‏ محمد حسن‏ ‏‏جمهوری اسلامی-15/6/88‏ ‏‏ محکومیت ترور و تروریسم در اندیشه امام خمینی‏ ‏‏نعمتی وروجنی، ...

گلزار نامه ها (45)

‏‏گلزار نامه ها (45)‏ ‏ ملت ایران در برابر شرق و غرب، تحریم های اقتصادی، عامل تروریسم و منافقین اشاره کرده است.‏ ‏‏به گفته او از زمان ...

جایگاه انقلاب اسلامی ایران در نظم نوین جهانی

جایگاه انقلاب اسلامی ایران در حمایتی ایران، آن را منحرف سازد و یا سعی می کند با زدن تهمت تروریسم به احزاب آزادی بخش دنیا، حمایت ایران را یک اقدام ضد ...

انگلیسی زبان

‏‏ ‏ ‏‏ انگلیسی زبان‏ ‏‏ ایران و پاکستان در مورد مسائلی همچون: قاچاق اسلحه،‏‎ ‎‏تروریسم، مواد مخدر و از همه مهمتر افغانستان دارای وظایف مشخص ...

اخبار فصل

‏‏اخبار فصل‏ ‏‏ ‏ ‏‏دو دیپلماتیک، آدم ربایی و ‏ ‎ [[page 265]] ‏‏گروگانگیری، تروریسم دولتی و ترور شخصیت و ترورهای اوایل انقلاب مورد بررسی ... له کنیم با این وصف چگونه می توان گفت اسلام طرفدار ترور و تروریسم است. به گزارش ایسنا آیت الله صانعی در گفتگو با شبکه ... رسانه های خارجی داشته ام مکرر گفته ام که اسلام با ترور و تروریسم مخالف است اما چه کنیم که قدرتهای تبلیغی بزرگی به نفع ...

یاد او، حدیث بیداری «زندگینامۀ آرمانی، علمی و سیاسی امام خمینی از تولد تا رحلت»

‏‏□ ویژه نامه سالگرد تول عهده داشت. دولت فرانسه برخلاف ادعای حقوق بشر و مبارزه با تروریسم به کسانی پناه داد که رسماً در اطلاعیه‌هایشان مسئولیت ... با انگلیس و آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند! - بازگرداندن تجهیزات سرّی نظامی و ...

صفحه 18 از 20 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20