تعداد 190 مورد یافت شد

بیداری مسلمانان و سابقه توطئه های استعماری

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایر حمایت عملی از آن و خلق و پروراندن بنیادگرایی اسلامی و تولد تروریسم اسلامی در قالب القاعده و موارد بسیار دیگر گوشه ای از ...

مجله نوجوان 118 صفحه 7

این فیلم به تصویر کشیده می‏ داشتنی به نمایش در می‏آید. شاید این فیلم به طعنه کلّ جریان تروریسم را یک سوء تفاهم تبلیغاتی مطرح کند ولی آن قدر این ...

مجله کودک 48 صفحه 31

خوزه: حتماً تعداد مشق هایی هم آیا این خنده­دار نیست که ایران با آن همه ضربه­ای که از تروریسم دیده است، حامی آن معرفی بشود؟ اقبال: من هم امیدوارم ...

پیش گفتار

‏‏پیش گفتار‏ ‏‏در عصر ح هزار و پانصد کتاب ذکر شده که جهان اسلام و مسلمان ها را به تروریسم متهم می کند. از جمله آن ها می توان کتاب های ذیل را ... نوشته شده اند: ترور به ‏‏خاطر خدا، ترور مقدس، حقیقت دنیای تروریسم، اسلام دین ترور‏‏.‏ ‏‏از این رو تبیین دیدگاه اسلام ... فقه شیعه در باره ترور‏ ‏‏دربارۀ تعریف ترور و تروریسم بیش از صد تعریف در مجموعه جمع آوری شده است. این ... باشد. وقتی آنچه را که در اسناد بین الملل به عنوان مصادیق تروریسم از آن یاد شده بر فقه عرضه می کنیم، می بینیم که تکلیف ...

افراطی گری، محصول تفکر فرقه ای مروری بر ساختارهای تفکری خشونت و افراطی گری

افراطی گری، محصول تفکر فرقه ای متفاوت است. کلید واژگان: فرقه، تفکر فرقه ای، افراطی گری، تروریسم، الف: علل شکل گیری و توسعه گروهکهای افراطی ... ای تجاری و اقتصادی شکل خواهد گرفت، چنانچه امور امنیتی و تروریسم را در خدمت منافع خود بگیرد تبدیل به فرقه ای تروریستی ...

انقلابی گری، تنها راه پیشرفت و تحقق اهداف است (گزارشی از مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی)

انقلابی گری، تنها راه پیشرفت و ذاتی خواندند و افزودند: نظام سلطه با جنگ افروزی، حمایت از تروریسم، سرکوب آزادی خواهان و ظلم و ستم بر مظلومان فلسطینی، ... اگر بر فرض محال در هر زمینه ای از جمله حقوق بشر، موشکی، تروریسم، لبنان، فلسطین و هر قضیه دیگری با آمریکا، بحث و ...

به احترام دکتر ابتکار

پرتال امام خمینی ـ امین کریم ا در رده جریان های رادیکال توصیف می شد؛ اکنون هم در تقابل با تروریسم و جریان های رادیکال جهان اسلام سخن می گوید و هم از ... نمی پذیرند.معنای طالبان با انفجار برج های دوقلوی آمریکا و تروریسم گره خورده است. منطق امام خمینی اما، تأکیدی فراوان در ...

تأثیرات عملی پیروزی اندیشه و انقلاب امام خمینی(ره)

تأثیرات عملی پیروزی اندیشه و ا از: -ارتباط با اجنبی - ایجاد رعب و وحشت و ناامنی و تروریسم، که در اینجا اذهان را متوجه واژۀ تروریسم می سازیم، ... و وحشت و ناامنی و تروریسم، که در اینجا اذهان را متوجه واژۀ تروریسم می سازیم، که خود توطئه ای از جانب دشمن صهیونیستی و ... را با این اتهام، از اعتبار ساقط کنند. و باید فرق میان تروریسم و دفاع از حقوق ملتها و دفاع از حقوق خود و آزادسازی ... امیدواریم با عنایت بیشتری مورد دقّت قرار گیرد. چرا که واژه تروریسم و ترویج آن باعث شد تا بسیاری از ارتباطها قطع شود و ... متهم شد: - اولین مخرّب جریان امنّیت و صلح. - پشتیبان تروریسم. - عنوان کردن این مطلب که امام خمینی با وجودیکه در ...

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران: سیدهادی خسروشاهی بازگو می کند (خاطراتی درباره روش و منش امام خمینی(س) در برخورد با مخالفین)

‏‏پایگاه اطلاع رسانی و خ سوء تفاهمات گردید ولی چون آن ایام مصادف با نشر اتهام رهبری تروریسم در اروپا توسط بنده بود! ـ و جراید وابسته به ... یک مسئله شرعی از امام پرسیده ام، به رهبری یا هواداری از تروریسم متهم کردند، در حالیکه من در واقع با اقدام خود، جلو ... متهم کردند، در حالیکه من در واقع با اقدام خود، جلو «تروریسم» را گرفته بودم. ‏ ‏‏در اینجا ضروری است اشاره کنم که ...

آنچه همگان می گویند(مصاحبه با پروفسور صلاح الدین داطاک)

‏‏آنچه همگان می‌گویند‏ وحدت برای تمام مسلمانان هستند‏ ‏‏ ‏ ‏‏□ امام خمینی مخالف تروریسم بودند ولی جهاد اسلامی را سمبل قدرت مسلمین و ایران ... جهاد اسلامی را سمبل قدرت مسلمین و ایران می‌ دانستند که با تروریسم تفاوت ماهوی دارد‏ ‏‏ ‏ ‏‏□ آنچه همگان و مسلمانان ... مفهوم جهاد اسلامی را بدرستی مطرح کردند. امام خمینی مخالف تروریسم بودند ولی جهاد اسلامی را سمبل قدرت مسلمین و ایران می ... جهاد اسلامی را سمبل قدرت مسلمین و ایران می ‌دانستند که با تروریسم تفاوت ماهوی دارد. امام خمینی می‌ خواستند که تمام ...

صفحه 8 از 19 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >