تعداد 3361 مورد یافت شد

تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «تهذیب نفس و سیر و سلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)» دفتر چهل و ... مکتوب امام تهیه و تنظیم شده است. این مجموعه در سه بخش تهذیب نفس، سیر و سلوک و منازل و مقامات سلوک گردآوری شده است ... سیر و سلوک و منازل و مقامات سلوک گردآوری شده است که علم تهذیب نفس، جوانان و تهذیب نفس، سلوک و مراحل و مراتب سالکان، ... و مقامات سلوک گردآوری شده است که علم تهذیب نفس، جوانان و تهذیب نفس، سلوک و مراحل و مراتب سالکان، اخلاص، صبر، تواضع، ...

آموزش و تربیت معنوی، دو بال برای پرواز

«پرورش به معنای اینکه در هر جا رکن آموزندگی و تربیت علمی و رکن پرورش و تربیت اخلاقی و تهذیب نفس. ما اگر فرض کنیم که یک ملتی آموزش و پرورش در آن ... یافتند به اندازه ای که احتیاجات ملت است، و پرورش یافتند و تهذیب نفس کردند و تربیت اخلاقی شدند، ملتی که یک همچو توفیقی ... رکن آموزندگی و تربیت علمی و رکن پرورش و تربیت اخلاقی و تهذیب نفس. ما اگر فرض کنیم که یک ملتی آموزش و پرورش در آن ... یافتند به اندازه ای که احتیاجات ملت است، و پرورش یافتند و تهذیب نفس کردند و تربیت اخلاقی شدند، ملتی که یک همچو توفیقی ... و قضیه آموزش چه جور است. یعنی آموزش اخلاقی و معنوی و قضیه تهذیب نفس، آن وضعش چطور است. ما اگر فرض کنیم که دانشگاه ما ...

وحدت حوزه و دانشگاه در کلام امام

به مناسبت روز وحدت حوزه و دا جمهوری اسلامی در ادامه با بی فایده خواندن علم بدون تهذیب و تعهّد خطاب به حاضرین بیان داشتند: «دانشگاه و حوزه ... دانشگاه اسلامی باشد؛ یعنی در کنار تحصیلات متحقَّق در آنجا، تهذیب هم باشد، تعهد هم باشد، یک کشوری را اینها می توانند به ... اند. دانشگاهی که در کنار او اخلاق نبوده است، در کنار او تهذیب نبوده است. و تمام فسادهایی که در یک ملتی یا ملت ها ... است. علمی که پَهْلویِ او اخلاق و تعهد اسلامی نبوده است، تهذیب نبوده است، دنیا را دانشگاه به فساد کشانده است. و دنیا ... و اگر تخصص ها و علم ها منفصل باشد از اخلاق، منفصل باشد از تهذیب، منفصل باشد از انسان آگاه، انسان متعهد، این همه ...

تهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)

کتاب «تهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)» دفتر چهل و ... اسناد مکتوب امام تهیه و تنظیم شده است.این مجموعه در سه بخش تهذیب نفس، سیر و سلوک و منازل و مقامات سلوک گردآوری شده است ... سیر و سلوک و منازل و مقامات سلوک گردآوری شده است که علم تهذیب نفس، جوانان و تهذیب نفس، سلوک و مراحل و مراتب سالکان، ... و مقامات سلوک گردآوری شده است که علم تهذیب نفس، جوانان و تهذیب نفس، سلوک و مراحل و مراتب سالکان، اخلاص، صبر، تواضع، ... چندرسانه ای <ul> <li><a href="" target="_blank">تهذیب نفس و سیر و سلوک ازدیدگاه امام ...

* آقایان سیدجلال الدین طاهری (امام جمعه اصفهان) و مهدی کروبی (سرپرست بنیاد شهید) و خانواده‏های شهدای اصفهان با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار ...

* آقایان سیدجلال الدین طاهری ( جماران دیدار کردند. امام دربارة بی‏فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهد و اهمیت نقش دانشگاه در جامعه سخنرانی کردند و ... امامی تربیت می‏کند نباید هم باز بشود». امام خمینی بر لزوم تهذیب حوزه و دانشگاه تأکید ...

نگاهی گذرا به «تهذیب و تزکیه نفس» با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

موضوع تربیت، در فرهنگ و معارف راه درمان علمی و عملی را نشان می دهد تا پس از بازشناسی تهذیب نفس، موانع را حذف نموده و فرایند تسهیل گردد. امام ... اینکه دنبال مسائل باشند.» (صحیفه امام، ج ۱۷، ص: ۴۹۷) امام تهذیب و مبارزه با هواهای نفس را «در راس همه امور» می‌داند و ... «آن چیزی که در رأس همه امور است، برای همه ماها اول تهذیب نفس است و در خلال او تهذیب مردم است. اگر انسان خودش ... همه امور است، برای همه ماها اول تهذیب نفس است و در خلال او تهذیب مردم است. اگر انسان خودش مهذب نباشد نمی تواند دیگران ... مردم است. اگر انسان خودش مهذب نباشد نمی تواند دیگران را تهذیب کند.» (صحیفه امام، ج ۱۵، ص: ۵۰۵) «همه مکلفیم که تزکیه ...

کتاب تهذیب نفس جوانان در اندیشه های امام(س) منتشر شد

به گزارش پرتال امام خمینی(س) م دارای ۵۰ صفحه است و اندیشه های امام راحل درباره جوانان و تهذیب نفس آنان را در بر می گیرد. رشیدی یادآور شد: کتاب ره ...

«صراط مستقیم روحانیت و راه های انحرافی پیش روی آن»

مورد اول؛ صراط مستقیم در مواجه یاد کردیم عوام زدگی روحانیت، تنها راه مقابله با این ها هم تهذیب است یعنی اینکه آدم وقتی یک چیزی را درست فهمید کاری ... چهار؛ صراط مستقیم در مواجهه با انحراف دوگانه جدائی از تهذیب به بهانه تحصیل، جدائی از تحصیل به بهانه تهذیب. این ... جدائی از تهذیب به بهانه تحصیل، جدائی از تحصیل به بهانه تهذیب. این بسیار در حوزه ها بوده خصوصاً مورد جدائی از تحصیل ... بسیار در حوزه ها بوده خصوصاً مورد جدائی از تحصیل به بهانه تهذیب، من خودم دیدم مواردی که طرف به خاطر اینکه تهذیب نفس ... به بهانه تهذیب، من خودم دیدم مواردی که طرف به خاطر اینکه تهذیب نفس بکند درس و بحث و همه چیز را کنار گذاشته است این ...

صفحه 1 از 337 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >