تعداد 1191 مورد یافت شد

توحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 1)

کتاب «توحید از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر چهل و هشتم از آثار ... در مقدمه این کتاب آمده است، در آثار امام خمینی (س)، مباحث توحید، به معنای گسترده آن، به اثر بخشی خاصی اختصاص ندارد و ... این کتاب در دو جلد به بیان دیدگاه ها و اندیشه امام در مبحث توحید پرداخته شده است. در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و ...

توحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)

تاب «توحید از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر چهل و هشتم از آثار ... در مقدمه این کتاب آمده است، در آثار امام خمینی (س)، مباحث توحید، به معنای گسترده آن، به اثر بخشی خاصی اختصاص ندارد و ... این کتاب در دو جلد به بیان دیدگاه ها و اندیشه امام در مبحث توحید پرداخته شده است. در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و ...

توحید واجب تعالی

توحید واجب تعالی بعد از آنکه از مقام اول، یعنی ... ‎ذات احدیت واقع می شود. فصل اول در این مقام در توحید اوست و کلام در توحید هم در سه مرتبه است:‎ ‎توحید در ... می شود. فصل اول در این مقام در توحید اوست و کلام در توحید هم در سه مرتبه است:‎ ‎توحید در ذات، توحید در صفات، و ... مقام در توحید اوست و کلام در توحید هم در سه مرتبه است:‎ ‎توحید در ذات، توحید در صفات، و توحید در فعل که در ضمن مباحث ... اوست و کلام در توحید هم در سه مرتبه است:‎ ‎توحید در ذات، توحید در صفات، و توحید در فعل که در ضمن مباحث واقع شده و‎ ...

توحید و معرفت حق

‏‏توحید و معرفت حق‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏معنای توحید‏ ‏‏«توحید» ... و معرفت حق‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏معنای توحید‏ ‏‏«توحید» تفعیل است. و آن یا از برای تکثیر در فعل ... و معرفت حق‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏معنای توحید‏ ‏‏«توحید» تفعیل است. و آن یا از برای تکثیر در فعل است، به ... و از آن جمله «تفسیق» را مثال زده اند. بالجمله، معنی‏‎ ‎‏توحید نسبت به وحدانیّت است.(1)‏ ‏‏ ‏ ‏‏* * *‏ ‏‏‎[[page ... ‏ ‏‏* * *‏ ‏‏‎[[page 3]]‎ ‏‏اصل همه اصول‏ ‏‏حقیقت توحید، که اصلِ اصول معارف است، و اکثر فروع ایمانیه و معارف‏‎ ...

تتمیم در بیان تفکر ممنوع و مرغوب در ذات حق

‏‏تتمیم در بیان تفکر ممن باب فرمودند. فراجع.‏ ‏‏و اما نظر در ذات برای اثبات وجود و توحید و تنزیه و تقدیس آن، غایت ارسال ‏ ‏‏‎[[page ... از کتاب کریم الهی و کتب معتبره اخبار، مثل اصول کافی و توحید شیخ صدوق، غور در اثبات ذات و اسماء و صفات ننمودند. و ... مناسبت تعلیل آن، و الا تکلم در اثبات ذات و سایر کمالات و توحید و تنزیه آن موجب تحیر نگردد. و می شود که نهی باشد از ... ذلک فقد هلک.‏‎[13]‎‏ پس، معلوم می شود این آیات شریفه، که توحید و تنزیه حق و بعث و رجوع موجودات در آن وارد است، برای ... شرح اصول کافی، صدر المتألهین، ج 1، ص 251، «کتاب التوحید»، «باب النهی عن الکلام فی الکیفیّة». و نقد النصوص فی ...

توحید نفس راهی برای شناخت توحید حق

توحید نفس راهی برای شناخت توحید حق از بیانی که در ... توحید نفس راهی برای شناخت توحید حق از بیانی که در حقیقت نفس و توحید نفس داشتیم، ... راهی برای شناخت توحید حق از بیانی که در حقیقت نفس و توحید نفس داشتیم، صاحب فراست و ذکاوت،‎ ‎توحید ذات احدی را هم ... که در حقیقت نفس و توحید نفس داشتیم، صاحب فراست و ذکاوت،‎ ‎توحید ذات احدی را هم می فهمد، و اگر کسی با برهان و دیدۀ عقل، ... برهان و دیدۀ عقل، وحدت نفس و‎ ‎ذاتش را نفهمد، چطور احدیت و توحید حق را می فهمد؟ ولی کسی که به حقیقت‎ ‎توحید ذات خودش ...

فصل در معنی فطرت است

فصل در معنی فطرت ا حدیث شریف و بعضی از احادیث دیگر‎[1]‎ «فطرت» را تفسیر به «توحید» فرمودند، ولی این از قبیل بیان مصداق است، یا تفسیر به ... آیه شریفه «دین» را عبارت از فطرت الله دانسته، و دین شامل توحید و دیگر معارف شود. و در «صحیحه» عبد الله بن سنان‎[2]‎ ... فرموده است. پس، از این جمله معلوم شد که «فطرت» اختصاص به توحید ندارد، بلکه جمیع معارف حقه از اموری است که حقّ، تعالی ... ج 2، ص 12 و 13،« کتاب ایمان و کفر»،« باب فطرة الخلق علی التوحید»، حدیث 1 و 5. التوحید ص 328- 331، باب 53، احادیث 1 و 2 ... ایمان و کفر»،« باب فطرة الخلق علی التوحید»، حدیث 1 و 5. التوحید ص 328- 331، باب 53، احادیث 1 و 2 و 4- 8. تفسیر برهان. ...

غرض آخوند از بیان لغزشهای شیخ

غرض آخوند از بیان را برای آنها خرج کرده اید؟ ولی کسی که علم الهی و علم توحید و به قول بعضی فقه اکبر می خواند ولی توحید‎ ‎را خرج ... علم الهی و علم توحید و به قول بعضی فقه اکبر می خواند ولی توحید‎ ‎را خرج طبیعت می کند، خیلی مذموم است و به او می گویند ... خرج طبیعت می کند، خیلی مذموم است و به او می گویند که چرا توحید را برای‎ ‎طبیعت صرف کردی؟ و چه چیز اشرفی را با جنس ... را با ذلت می گذرانیم؛ اگر آخرت خود را‎ ‎حفظ ننماییم، بلکه توحید را برای تکثیر بیاموزیم و آخرت را برای دنیا عنوان کنیم ... ‎[[page 444]]‎مبادا بیاییم آخرت را برای دنیا فانی کنیم و توحید را برای طبیعت بخوانیم و همان‎ ‎طوری که در این دنیا ...

مقدِّمةٌ

باید دانست که نویس و روحانی شود که علمش الهی و ربّانی‎ ‎باشد و اگر علمی از توحید و تجرید فرضاً بحث کند، ولی حق طلبی و‎ ‎خداخواهی او را ... است؛ منتهی هر یک برای چیزی و به‎ ‎طوری مقدمه است. پس علم توحید و توحید علمی مقدمه است برای حصول‎ ‎توحید قلبی، که ... هر یک برای چیزی و به‎ ‎طوری مقدمه است. پس علم توحید و توحید علمی مقدمه است برای حصول‎ ‎توحید قلبی، که توحید عملی ... مقدمه است. پس علم توحید و توحید علمی مقدمه است برای حصول‎ ‎توحید قلبی، که توحید عملی است، و با تعمّل و تذکّر و ارتیاض ... توحید و توحید علمی مقدمه است برای حصول‎ ‎توحید قلبی، که توحید عملی است، و با تعمّل و تذکّر و ارتیاض قلبی حاصل‎ ...

فصل چهارم در بیان آنکه ایمان بر طبق فطرت است و کفر خارج از طریقۀ فطرت است

بدان که در فصل ساب پس گوئیم: اصول و ارکان ایمان، که عبارت از معرفت و توحید و ولایت ـ‎ ‎که ایمان به رسل است ـ و ایمان به یوم ... آن که بعضی از آنها از فطریّات اصلیّه است چون‎ ‎معرفت و توحید، و بعضی دیگر از متفرعات است. و تفصیل آن به طور استیفا‎ ... خارج شود ـ و معشوق‎ ‎کمال مطلق است. ودر سورۀ مبارکۀ توحید، که نسب حق را بیان کند‎[2]‎، به همین برهانِ هویّت‎ ... گاهی تفسیر فرموده به «فطرت معرفت»‎[6]‎ و‎ ‎گاهی به «فطرت توحید»‎[7]‎ و گاهی به «فطرت ولایت»‎[8]‎ و گاهی به ... امِیرُ المُؤمِنینَ وَلِیُّ الله»‎[10]‎ است. و تا این جا توحید است. و این حدیث شریف شاهد مقالۀ ماست که ولایت از ...

صفحه 1 از 120 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >