تعداد 11 مورد یافت شد

مرتبه توحید

اسلام برای برگرداندن تمام محسوسات و تمام عالم به مرتبه توحید است. تعلیمات اسلام تعلیمات طبیعی نیست، تعلیمات ریاضی ... تعلیمات طب نیست؛ همه این را دارد لکن اینها مهار شده به توحید. برگرداندن همه طبیعت و همه ظِلهای ظلمانی به آن مقام ...

اسلام پلی به توحید

فرق بین دانشگاههای غربی و دانش طبیعت را مهار می‏کند برای واقعیت؛ و همه را رو به وحدت و توحید می‏برد. صحیفه امام ج۸ ...

توحید و مبارزات اجتماعی

بنابراین بنا، انسان باید علیه استبدادی و استعماری آغاز می ‏شود. از همین اصل اعتقادی توحید، ما الهام می ‏گیریم که همه انسانها در پیشگاه خداوند ...

توحید؛ ریشه و اساس اعتقادات ما‏

اعتقادات من و همه مسلمین همان همه آن عقاید- که مهمترین و با ارزش‏ترین اعتقادات ماست- اصل توحید است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان ...

توحید

این تحول‏ روحی و این انقلاب اسلامی تحفه‏ ای است که خدای ...

توجه به ظواهر دین ناقص و ناکافی

‏اهل ظاهر بدانند که قصر قرآن ر و یک مشت دستورات عملیّه و اخلاقیّه و عقاید عامیّه در باب توحید و اسما و صفات، نشناختن حق قرآن و ناقص دانستن شریعت ...

قربانگاه ابراهیمی

عیدی‏‎ ‎‏که انسانهای آگاه را ب فرزندان آدم و اصفیا و اولیای خدا می دهد. عمق‏‎ ‎‏جنبه های توحیدی و سیاسی این عمل را جز انبیای عظام و اولیای کرام ـ ... ـ و خاصّۀ عبادالله کس دیگری نمی تواند ادراک کند. این پدرِ توحید و بت شکنِ‏‎ ‎‏جهان به ما و همۀ انسانها آموخت که قربانی ... و همۀ انسانها آموخت که قربانی در راه خدا، پیش از آنکه جنبۀ توحیدی و‏‎ ‎‏عبادی داشته باشد، جنبه های سیاسی و ارزشهای ...

میلاد پیامبر اکرم(ص)

ولادت پیامبر (ص) مبدأ برکات‏ است، با آمدن ایشان هر دو مبدأ‏‎ ‎‏شکست، این دو اصل؛ یعنی توحید، در عالم به واسطۀ رسول اکرم توحید بسط پیدا کرد و‏‎ ... ‎‏شکست، این دو اصل؛ یعنی توحید، در عالم به واسطۀ رسول اکرم توحید بسط پیدا کرد و‏‎ ‎‏ان شاءالله می کند. و نبوت اصلاً ... ریختن این پایه های ظلم بوده‏‎ ‎‏است؛ و از آن طرف، چون بسط توحید است، این جاهایی که مبدأ ستایش غیر خدا بود و‏‎ ‎‏آتش ...

احتراز از اختلاف

یک دسته از مسلمانان شیعه هستند معنا بکنیم که ‏همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم، و باید برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت ... و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم، و باید برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم. صحیفه امام، ج‏13، ص: ...

ایثار شهیدان و جانبازان

بر کسی پوشیده نیست که فرهنگ جه و ایثارگران، دین خدا را یاری کردند و برای اعتلای پرچم توحید از همۀ مظاهر دنیایی گذشتند و به وجه ‏اللّه‏ نظر ...

صفحه 1 از 2 1 | 2