تعداد 2584 مورد یافت شد

توسعه عادلانه، نیاز امروز جامعه اسلامی/نقصان های برنامه ریزی توسعه چیست؟/ راه حل، اجتماعی شدن علم و راه حل های علمی توسعه است

دکتر فرشاد مومنی عصر دیروز در به تحلیل مهمترین نقصان های متدولوژیک حاکم بر برنامه ریزی توسعه، راه حل های آن و چرایی گریز از به کار بستن راه حل ها و ... حل های آن و چرایی گریز از به کار بستن راه حل ها و امتناع توسعه نایافتگی در ایران از این منظر پرداخت. به گزارش ... به نقل از پرتال امام خمینی، وی که بررسی مسأله برنامه ریزی توسعه از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت به مجموعه ای از ... داد که چگونه کاستی ها و انحرافات روش شناختی در برنامه ریزی توسعه حتی دستاوردهای دهه نخست را با چالش های عمده ای مواجه ... عالمانه در این زمینه نباشیم. تجربه برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور می تواند بسیار عبرت آموز باشد. در دوره برنامه ...

مدیریت عاشورایی برترین الگوی مدیریت توسعه

مدیریت عاشورایی برترین الگوی مدیریت توسعه سلیمان خاکبان مقدمه عاشورا تابلویی است به وسعت ... به دست بی کفایت عقل سپارم، اما چه می شود کرد که در عصر توسعه!!! به سر می بریم و باید برای معرفی آسمان از آیینه ... از خاک، جز یاد رب الارباب بر زبانها نخواهد بود و جز هوس توسعه عشق، هوسی در سرها نه و اصلاً سر نه، که حسین(ع) آموخت ... ما را برسان که کربلاییان را کاسه صبر لبریز است. 1- مدیریت توسعه و جایگاه آن با توسعه سازمان جامعه و نهادهای آن، مقوله ... را کاسه صبر لبریز است. 1- مدیریت توسعه و جایگاه آن با توسعه سازمان جامعه و نهادهای آن، مقوله «مدیریت» نیز از سادگی ...

اسلام و توسعه از دیدگاه امام خمینی

اسلام و توسعه از دیدگاه امام خمینی ابوالقاسم مقیمی حاجی ... ظهور تفکرات مختلفی بوده است که به نام ظهور (مدرنیته) و (توسعه) معرفی می شود. این روند چنان ادامه یافت که امروزه ... (توسعه) معرفی می شود. این روند چنان ادامه یافت که امروزه «توسعه» و «تجدّد» یکی از گفتمان های رایج محافل علمی است و بخش ... جامعه اسلامی را به سعادت دنیا و آخرت سوق دهد. طرح ضرورت توسعه غربی از آنجا که در غرب به مظاهر توسعه و رفاه و آسایش ... دهد. طرح ضرورت توسعه غربی از آنجا که در غرب به مظاهر توسعه و رفاه و آسایش و رشد کمّی و کیفی تولیدات و خدمات دست ...

معرفی چند پژوهش پیرامون دیدگاه امام خمینی درباره توسعه سیاسی

‏‫ب‍ررسی ج‍ام‍ع‍ه ش‍ن‍اخ‍تی خ‍مینی(س) در خ‍ص‍وص ن‍ق‍ش ح‍ک‍وم‍ت اس‍لامی در ت‍ع‍الی و ت‍وس‍ع‍ه سیاسی پژوهشگر: ع‍ب‍دال‍رض‍ا ج‍ن‍دقی ع‍لائی ... ب‍رج‍س‍ت‍ه اس‍لامی ب‍ا ویژگی ه‍ای یاد ش‍ده، با م‍وض‍وع ت‍وس‍ع‍ه و ت‍ع‍الی اس‍ت. ج‍ام‍ع‍ه آم‍اری ۲۲ ج‍ل‍د ک‍ت‍اب ... ت‍ع‍بیر م‍رس‍وم و م‍ع‍م‍ول، ن‍وس‍ازی می ک‍ن‍د می ت‍وان ب‍ه ت‍وس‍ع‍ه و ن‍وس‍ازی ج‍ام‍ه در وج‍وه م‍خ‍ت‍ل‍ف از دیدگ‍اه ... از دیدگ‍اه ام‍ام(س) دس‍ت یاف‍ت. *** جایگاه توسعه سیاسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی با تأکید بر اندیشه ... هدف پژوهش بررسی توصیفی و تحلیلی نظریات حضرت امام در خصوص توسعه سیاسی در جهت بدست آوردن درک بهتر و روشنتر از توسعه ...

بررسی ابعاد مفهومی و نظری توسعه فرهنگی

بررسی ابعاد مفهومی و نظری توسعه فرهنگی محمد جواد جاسمی[1]* چکیده توسعه به مثابه ... مفهومی و نظری توسعه فرهنگی محمد جواد جاسمی[1]* چکیده توسعه به مثابه مقوله‌ای کاملاً ارزشی، دارای جریانی پیچیده، و ... جریانی پیچیده، و چند بعدی است که یکی از ابعاد مهم آن، توسعه فرهنگی است. در تعریف کلی، توسعه فرهنگی به معنی گسترش ... که یکی از ابعاد مهم آن، توسعه فرهنگی است. در تعریف کلی، توسعه فرهنگی به معنی گسترش امکانات فرهنگی برای همه افراد ... به معنی گسترش امکانات فرهنگی برای همه افراد جامعه است. با توسعه فرهنگی، مشارکت افراد جامعه تا حد زیادی افزایش می‌ یابد ...

راز مغفول توسعه اقتصادی و تولید ایران

بی تردید می توان گفت عالی نسب توان آن را گناهی نابخشودنی و به روشنی عاملی موثر در مسیر توسعه نایافتگی های اقتصادی ایران دانست.دکتر فرشاد مومنی ... و تعبیر این بود که عالی نسب در اقتصاد ملا است.استاد اقتصاد توسعه ایران درباره این رویکرد امام خمینی می گوید: خود این یک ... دو مقطع، زمان کافی برای درک جایگاه منزلت و نقش ایشان در توسعه ملی، استاد فقید مرحوم عالی نسب ایجاد می کند. جای تاسف ... برای جبران وجود دارد یا خیر”. وی افزود: “معمولا در ادبیات توسعه بحث هایی با این مضمون می توان پیدا کرد که در دوران های ... این مضمون می توان پیدا کرد که در دوران های گذار از شرایط توسعه نیافتگی، جایگاه و منزلت افراد بسیار مهم تر از ساختار ...

نقش زنان در اقتصاد از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

نقش زنان در اقتصاد از دیدگاه ح باشند. به جرأت می توان گفت که بدون مشارکت زنان در اقتصاد، توسعه و سازندگی ممکن نیست، به ویژه اینکه زنان زودتر از مردان ... نسبت به مردان در اقتصاد داشته اند. در کشورهای در حال توسعه اکثر زنان در صنایع و امور مربوط به کشاورزی مشغول به ... ای ندارد» [۲] اگر چه امکانات بالقوه یک کشور برای رشد و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی تا حدود زیادی تابع منابع طبیعی از ... و موادخام و میزان سرمایه گذاری است، ولی اکثر اقتصاددانان توسعه معتقدند آنچه به واقع ویژگی و جریان توسعه اقتصادی ـ ... اکثر اقتصاددانان توسعه معتقدند آنچه به واقع ویژگی و جریان توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را تعیین می کند «منابع انسانی» آن ...

در تمام دوره ی سال های جنگ، سهم امور حاکمیتی در بودجه کل کشور از سهم امور تصدی گری کمتر بوده است

به گزارش پرتال امام خمینی، در عضو هیأت عملی دانشگاه علامه طباطبایی و تحلیل گر اقتصاد توسعه ایران در نشستی که با موضوع «طرح های دهه اول انقلاب» در ... درس آموز و شگفتی آور دولت دفاع مقدس در مسیر برنامه ریزی توسعه ایران پرداخت. !S1! دکتر مومنی در این نشست به نحو ... جنگ با عمیق ترین سطح چالش بقا مواجه بوده است؛ اما بهترین، توسعه مدارانه ترین و صادقانه ترین رویکردهای برنامه ریزی ... توسعه مدارانه ترین و صادقانه ترین رویکردهای برنامه ریزی توسعه در این دولت رخ می دهد و در بطن جنگ ستادی برای «طرح های ... ی ده ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از منظر مدیریت توسعه ملی و طرز اداره ی کشور و نحوه رو به رو شدن با چالش ها ...

ارتباطات و توسعه در اندیشه های امام خمینی(س)

ارتباطات و توسعه در اندیشه های امام خمینی(س)‏ ‏ ‏دکتر محمدمهدی ... کردن ‎‏مفاهیم حوزه علوم انسانی، از طریق استخراج محورهای توسعه از کلام‏‎ ‎‏آن حضرت، منشور توسعه اسلامی را با توجه به ... از طریق استخراج محورهای توسعه از کلام‏‎ ‎‏آن حضرت، منشور توسعه اسلامی را با توجه به شرایط بومی و تاریخی ‎‏و با در نظر ... و اسلام، تدوین کند.‏ ‏‏مقاله پس از بررسی نظریات مختلف توسعه و استنتاج محورهای مهم از ‎‏نظریات خوش بینانه و انتقادی ... کردن و دسته بندی این محورها، مروری بر نکات کلیدی منشور ‎‏توسعه اسلامی، با در نظر گرفتن نقش ارتباطات و رسانه ها خواهد ...

صفحه 1 از 259 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >