تعداد 2292 مورد یافت شد

توسعه عادلانه، نیاز امروز جامعه اسلامی/نقصان های برنامه ریزی توسعه چیست؟/ راه حل، اجتماعی شدن علم و راه حل های علمی توسعه است

دکتر فرشاد مومنی عصر دیروز در به تحلیل مهمترین نقصان های متدولوژیک حاکم بر برنامه ریزی توسعه، راه حل های آن و چرایی گریز از به کار بستن راه حل ها و ... حل های آن و چرایی گریز از به کار بستن راه حل ها و امتناع توسعه نایافتگی در ایران از این منظر پرداخت. به گزارش ... به نقل از پرتال امام خمینی، وی که بررسی مسأله برنامه ریزی توسعه از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت به مجموعه ای از ... داد که چگونه کاستی ها و انحرافات روش شناختی در برنامه ریزی توسعه حتی دستاوردهای دهه نخست را با چالش های عمده ای مواجه ... عالمانه در این زمینه نباشیم. تجربه برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور می تواند بسیار عبرت آموز باشد. در دوره برنامه ...

معرفی چند پژوهش پیرامون دیدگاه امام خمینی درباره توسعه سیاسی

‏‫ب‍ررسی ج‍ام&zw ام‍ام(س) دس‍ت یاف‍ت. *** جایگاه توسعه سیاسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی با تأکید بر اندیشه ... هدف پژوهش بررسی توصیفی و تحلیلی نظریات حضرت امام در خصوص توسعه سیاسی در جهت بدست آوردن درک بهتر و روشنتر از توسعه ... در خصوص توسعه سیاسی در جهت بدست آوردن درک بهتر و روشنتر از توسعه سیاسی از منظر ایشان است. یافته ها نشان داد توسعه سیاسی ... روشنتر از توسعه سیاسی از منظر ایشان است. یافته ها نشان داد توسعه سیاسی مورد نظر امام در حاکمیت قانون اسلامی و ایجاد ... اسلامی گردد. *** تفکرات اجتماعی امام خمینی درباره توسعه (سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) پژوهشگر: محمدحسن ...

راز مغفول توسعه اقتصادی و تولید ایران

بی تردید می توان گفت عالی نسب توان آن را گناهی نابخشودنی و به روشنی عاملی موثر در مسیر توسعه نایافتگی های اقتصادی ایران دانست.دکتر فرشاد مومنی ... و تعبیر این بود که عالی نسب در اقتصاد ملا است.استاد اقتصاد توسعه ایران درباره این رویکرد امام خمینی می گوید: خود این یک ... دو مقطع، زمان کافی برای درک جایگاه منزلت و نقش ایشان در توسعه ملی، استاد فقید مرحوم عالی نسب ایجاد می کند. جای تاسف ... دارد یا خیر”. وی افزود: “معمولا در ادبیات توسعه بحث هایی با این مضمون می توان پیدا کرد که در دوران های ... این مضمون می توان پیدا کرد که در دوران های گذار از شرایط توسعه نیافتگی، جایگاه و منزلت افراد بسیار مهم تر از ساختار ...

نکاتی پیرامون توسعه در نگاه دینمدار امام خمینی

نکاتی پیرامون توسعه در نگاه دینمدار امام خمینی □ علی محمد صالحی ... در نگاه دینمدار امام خمینی □ علی محمد صالحی مقدمه توسعه از جمله مفاهیم دنیای مدرن است که بحث و تدقیق در آن پیش ... مدرنیته می باشد و به همین خاطر هرگاه سخن از نبت میان دین و توسعه و نگاههای دینمدار به توسعه به میان می آید لاجرم بایستی ... هرگاه سخن از نبت میان دین و توسعه و نگاههای دینمدار به توسعه به میان می آید لاجرم بایستی ابتدا از نسبت میان دین و ... شرایط نزول قرآن و صدور روایات تمایز قائل شده است. مفهوم توسعه نیز به عنوان مقوله ای مدرن در ذیل برخورد و نگاه به ...

در تمام دوره ی سال های جنگ، سهم امور حاکمیتی در بودجه کل کشور از سهم امور تصدی گری کمتر بوده است

به گزارش پرتال امام خمینی، در عضو هیأت عملی دانشگاه علامه طباطبایی و تحلیل گر اقتصاد توسعه ایران در نشستی که با موضوع «طرح های دهه اول ... درس آموز و شگفتی آور دولت دفاع مقدس در مسیر برنامه ریزی توسعه ایران پرداخت. !S1! دکتر مومنی در این نشست به نحو ... جنگ با عمیق ترین سطح چالش بقا مواجه بوده است؛ اما بهترین، توسعه مدارانه ترین و صادقانه ترین رویکردهای برنامه ریزی ... توسعه مدارانه ترین و صادقانه ترین رویکردهای برنامه ریزی توسعه در این دولت رخ می دهد و در بطن جنگ ستادی برای ... ی ده ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از منظر مدیریت توسعه ملی و طرز اداره ی کشور و نحوه رو به رو شدن با چالش ها ...

توسعه و عدالت از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

توسعه و عدالت از دیدگاه حضرت امام خمینی (س) مرتضی ... حضرت امام خمینی (س) مرتضی عزتی[1] چکیده عدالت و توسعه دو مفهوم مهم و تحقق هر یک از آنها از آرمانهای بزرگ ... مشخص شود. در این راه دیدگاههای حضرت امام در زمینه مفهوم توسعه، مفهوم عدالت، جایگاه عدالت در اهداف نظام اسلامی و ... مفهوم عدالت، جایگاه عدالت در اهداف نظام اسلامی و جایگاه توسعه در اهداف نظام اسلامی تبیین شده اند و در نهایت جایگاه ... عدالت از مفاهیم مهم و تحقق آن از آرمانهای بزرگ انسانی است. توسعه نیز یکی از مقاصد مهم و تحقق آن از اهداف بزرگ جوامع ...

نگاهی به توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(س) و ضرورت توجه به آن

نگاهی به توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (س) و ... به توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (س) و ضرورت توجه به آن ... توجه به آن شکرخدا حیدری[1] مدتها است که مفهوم توسعه به جای پرداختن صرف به رشد اقتصادی به مسئله تحول در ... ظرافتهای فرهنگی در اجرای سیاستها هستیم. چه بسیار اقدامات توسعه ای که به دلیل نادیده انگاری این ظرافتهای فرهنگی با ... با شکست مواجه می شوند. فرهنگ به مثابه روح است در کالبد توسعه. رشد و توسعه قبل از هرچیز مستلزم فضای مناسب است تا ...

سیاستها و روشهای اعمال استراتژی توسعه اقتصادی درونزا از دیدگاه امام خمینی (ره)

سیاستها و روشهای اعمال استراتژی توسعه اقتصادی درونزا از دیدگاه امام خمینی (ره) روح الله ... و اندیشه های حضرت امام خمینی می توان به نوعی از "استراتژی توسعه اقتصادی" که امروزه تحت عنوان "استراتژی توسعه درونزا" ... از "استراتژی توسعه اقتصادی" که امروزه تحت عنوان "استراتژی توسعه درونزا" از آن یاد می کنند، دست یافت. اهداف، اصول ... از آن یاد می کنند، دست یافت. اهداف، اصول و ماهیت توسعه اقتصادی از نظر حضرت امام خمینی در چارچوب و نگرش دینی و ... دینی علمی، انسانی و فیزیکی موجود جهت رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی که در شکل عالی، خود را به صورت "کمال انسانی" ...

صفحه 1 از 230 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >