تعداد 367 مورد یافت شد

اگر سرم از بدنم جدا بشود به امام توهین نمی کنم

ما همین سؤال را از حاج آقا ابوترابی کردیم. ایشان ...

باید به امام توهین کنید

دشمن به عکس امام حساسیت داشت و به ایشان توهین می ...

اصرار دشمن

عراقی ها، پس از دستگیری ما، بسیار پایکوبی و ...

توهین به امام ممنوع!

در همۀ اردوگاهها، مخصوصاً در اوایل اسارت، عراقی ...

مشت محکم

یک بار هم یک پناهنده را آورده بودند تا برای ما ...

ارتشیان مقاوم

عراقی ها به ما می گفتند: به امام توهین کنید، و ...

ما به سید توهین نمی کنیم

مدتی که ما در اردوگاه یازده تکریت بودیم، به لحاظ ...

مقاومت صحیح

اوایل اسارت که بچه ها روحیه محکم و شجاعانه ای ...

توقعی بیجا!

اولین چیزی که اسرا با آن برخورد می کردند این ...

اعلامیه توهین آمیز

اسفند ماه سال 67 بود. فرمانده اردوگاه ما تازه ...

صفحه 1 از 37 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >