تعداد 1106 مورد یافت شد

کلافه شدن افسر عراقی

در آنجا، برای ما بدترین و سخت ترین چیز زمانی بود ...

صلواتهای دشمن شکن

در رابطه با عشق و ارادت به امام در اسارت و ...

جواب دندان شکن

یک بار، در روز عاشورا، همه بچه ها به دستور حاج ...

صحنه سازی عراقی ها را به هم ریختیم

علاقه به امام امری ذاتی بود که در قلب بچه ها جای ...

سخت ترین روزها

مسأله اصلی این بود که تنها امید و چراغ زندگی ما ...

مقاومت تا آستانۀ مرگ

زمانی که ما در اردوگاه موصل یک بودیم، تعدادی از ...

حرس خمینی ها

یادم هست عراقی ها بچه های پاسدار را با نام حرس ...

خمینی اسد

یک بار به خود من گیر داده بودند که به امام توهین ...

تفرقه، هدف دشمن

بچه ها در اسارت هرچه بیشتر اذیت می شدند و شکنجه ...

صفحه 11 از 111 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >