تعداد 3 مورد یافت شد

شما خواهید ماند

به یاد دارم بعد از حمله به مدرسه فیضیه، در دوم فروردین 1342 که طلبه جوانى بودم، ... یاد دارم بعد از حمله به مدرسه فیضیه، در دوم فروردین 1342 ... یاد دارم بعد از حمله به مدرسه فیضیه، در دوم فروردین 1342 که طلبه جوانى بودم، خیلى ... دارم بعد از حمله به مدرسه فیضیه، در دوم فروردین 1342 که طلبه جوانى بودم، خیلى نگران شده بودم، پس از نماز مغرب و عشا به ... جوانى بودم، خیلى نگران شده بودم، پس از نماز مغرب و عشا به دنبال امام خمینى به اطاقشان رفتم و به سخنان ایشان گوش ...

اینها خواهند رفت

دوم فروردین 42 که مزدوران شاه خائن به مدرسه فیضیه حمله کرده بودند ما که طلبه ‏هاى جوانى بودیم ندیده بودیم که ... فروردین 42 که مزدوران شاه خائن به مدرسه فیضیه حمله کرده بودند ما که طلبه ‏هاى جوانى بودیم ... که مزدوران شاه خائن به مدرسه فیضیه حمله کرده بودند ما که طلبه ‏هاى جوانى بودیم ندیده بودیم که عده ‏اى با چماق و اسلحه ... بودیم ندیده بودیم که عده ‏اى با چماق و اسلحه سرد و گرم به سر مردم بریزند و عده ‏اى را بکشند و یا از پشت بام به زیر ... و گرم به سر مردم بریزند و عده ‏اى را بکشند و یا از پشت بام به زیر بیندازند. پس از نماز مغرب و عشا (که در منزل امام ...

یورش به پایگاه علم و مبارزه

‏‏رژیم سفاک شاه که در پی را به عهده داشت و او بود که با به صدا درآوردن سوت، دستور حمله را صادر کرد. گاردی‌ها به طرف منبر و آقای گلپایگانی‏‏ ... حمله را صادر کرد. گاردی‌ها به طرف منبر و آقای گلپایگانی‏‏ حمله کردند. حدود 50- 60 نفر از طلبه‌ها دور آقا را گرفته و ... در همان شب شایع شد که گاردی‌ها می‌خواهند به خانه امام حمله کنند. خبر حادثه فیضیه و این شایعه را مرحوم آیت‌الله سید ... عمومی در ‏‏عید نوروز سال 1342‏‏، سخت عصبانی شده بود، تصمیم به سرکوب علما و مراجع و حوزه قم گرفت و به دنبال فرصت مناسب ... شده بود، تصمیم به سرکوب علما و مراجع و حوزه قم گرفت و به دنبال فرصت مناسب می‌گشت. به مناسبت فرارسیدن آن روز تلخ و ...