تعداد 497 مورد یافت شد

امام در جمع روحانیون و طلاب قم به مناسبت حمله به مدرسه فیضیه سخنانی ایراد کردند و از مردم خواستند از مدرسة فیضیه دیدن کنند و جنایات دولت را از نزدیک ...

امام در جمع روحانیون و طلاب قم به مناسبت حمله به مدرسه فیضیه سخنانی ایراد کردند و از مردم خواستند از ... امام در جمع روحانیون و طلاب قم به مناسبت حمله به مدرسه فیضیه سخنانی ایراد کردند و از مردم ... امام در جمع روحانیون و طلاب قم به مناسبت حمله به مدرسه فیضیه سخنانی ایراد کردند و از مردم خواستند از مدرسة ... امام در جمع روحانیون و طلاب قم به مناسبت حمله به مدرسه ...

* امام با ارسال تلگرامی به آقای سیدمحمد بهبهانی از همدردی ایشان در مورد حمله به مدرسه فیضیه تشکر کرد. * امام با ارسال تلگرام های جداگانه به آقایان ...

* امام با ارسال تلگرامی به آقای سیدمحمد بهبهانی از همدردی ایشان در مورد حمله به مدرسه فیضیه تشکر کرد. * امام با ارسال تلگرام های ... بحرالعلوم، شفیق و کسبه بازار حضرتی از همدردی آنها در مورد حمله به مدرسه فیضیه تشکر و جنایات رژیم شاه را محکوم ... امام با ارسال تلگرامی به آقای سیدمحمد بهبهانی از همدردی ایشان در مورد حمله به ... امام با ارسال تلگرامی به آقای سیدمحمد بهبهانی از همدردی ایشان در مورد حمله به مدرسه فیضیه تشکر ... امام با ارسال تلگرامی به آقای سیدمحمد بهبهانی از همدردی ایشان در مورد حمله به مدرسه فیضیه تشکر کرد. ...

به مناسبت چهلمین روز حمله به مدرسه فیضیه در قم و مدرسه طالبیه در تبریز و بزرگداشت از شهدا و مجروحان آن روز در قم و تهران و شیراز و سایر شهرها مراسم ...

به مناسبت چهلمین روز حمله به مدرسه فیضیه در قم و مدرسه طالبیه در تبریز و بزرگداشت ... به مناسبت چهلمین روز حمله به مدرسه فیضیه در قم و مدرسه ... به مناسبت چهلمین روز حمله به مدرسه فیضیه در قم و مدرسه طالبیه در تبریز و بزرگداشت از ... به مناسبت چهلمین روز حمله به مدرسه فیضیه در قم و مدرسه ...

سخنرانی امام به مناسبت آغاز دروس حوزه پس از چهلم شهداى مدرسۀ فیضیه

دعوت امام خمینى (س) از مردم در از سوى مجامع روحانى و طبقات مختلف مردم، دایر بر محکومیت حمله به فیضیه، به شخص امام خمینى (س) مخابره شد امام در پاسخ ... حوزۀ علمیه و استقامت در حالى اعلام شد که پس از وقایع اخیر (حمله رژیم به مدرسه فیضیه) موج گسترده اى از تبلیغات در رسانه ... رژیم وارد آورد؛ در این اعلامیه، شخص شاه ـ مستقیماً ـ مورد حمله قرار گرفت: «مأمورین تمام قانون شکنیها را به شاه نسبت مى ... از طرح «آزادى زنان» افشا نمودند. امام خمینى (س) عامل اصلى حمله به مدرسۀ فیضیه را شخص شاه معرفى کردند و در ادامه سخنان ... و یورش به مراکز دین و دانش این سال بد بود براى اینکه حمله به اسلام زیاد شد، حمله به قرآن زیاد شد؛ مراکز علم را ...

شیوه های مختلف رویارویی حکومت پهلوی با امام خمینی

شیوه های مختلف رویارویی حکومت مخالفان و در رأس آنها، امام خمینی برآمد که اوج آن را در حمله مأموران رژیم به مدرسه فیضیه در دوم فروردین 1342 می توان ... کرد و از طرفی براساس شناختی که از ماهیت رژیم داشت پیش بینی حمله ای سرکوبگرانه از طرف رژیم را می نمود بنابراین برای ... چگونگی و چرایی)، ج 3، 272-271) بنابر این می توان گفت طرح حمله به مدرسه فیضیه یک امر از پیش طراحی شده بود. خاطرات به ... گارد شاهنشاهی و پلیس وارد مدرسه شدند و به مدرسه فیضیه حمله کردند.( قیام 15خرداد به روایت اسناد ساواک، فیضیه، ج 2، ... در مدرسه فیضیه اتفاق افتاد، مدرسه طالبیه در تبریز نیز مورد حمله قرار گرفت زیرا طلاب مدرسه مانع از پاره کردن اعلامیه ...

پیام امام به علمای تهران و استیضاح از اسدالله علم به مناسبت حمله مأموران به مردم و مدرسه فیضیه؛ در این پیام امام خمینی با بر شمردن جنایات ماموران ...

پیام امام به علمای تهران و استیضاح از اسدالله علم به مناسبت حمله مأموران به مردم و مدرسه فیضیه؛ در این پیام امام خمینی ... امام به علمای تهران و استیضاح از اسدالله علم به مناسبت حمله ... امام به علمای تهران و استیضاح از اسدالله علم به مناسبت حمله مأموران به مردم و مدرسه فیضیه؛ در این پیام ... تهران و استیضاح از اسدالله علم به مناسبت حمله مأموران به مردم و مدرسه فیضیه؛ در این پیام امام خمینی با بر شمردن ... امام به علمای تهران و استیضاح از اسدالله علم به مناسبت ...

شیوه های مختلف رویارویی حکومت پهلوی با امام خمینی

‏‏شیوه های مختلف‏‎ ‎ ‏‏ مخالفان و در رأس آنها، امام خمینی برآمد که اوج آن را در حمله مأموران رژیم به مدرسه فیضیه در دوم فروردین 1342 می توان ... کرد و از طرفی براساس شناختی که از ماهیت رژیم داشت پیش بینی حمله ای سرکوبگرانه از طرف رژیم را می نمود بنابراین برای ... چگونگی و چرایی)، ج 3، 272-271)‏‏ بنابراین می توان گفت طرح حمله به مدرسه فیضیه یک امر از پیش طراحی شده بود. خاطرات به ... گارد شاهنشاهی و پلیس وارد مدرسه شدند و به مدرسه فیضیه حمله کردند.‏‏( قیام 15خرداد به روایت اسناد ساواک، فیضیه، ج ... در مدرسه فیضیه اتفاق افتاد، مدرسه طالبیه در تبریز نیز مورد حمله قرار گرفت زیرا طلاب مدرسه مانع از پاره کردن اعلامیه ...

شما خواهید ماند

به یاد دارم بعد از حمله به مدرسه فیضیه، در دوم فروردین 1342 که طلبه جوانى بودم، ... یاد دارم بعد از حمله به مدرسه فیضیه، در دوم فروردین 1342 ... یاد دارم بعد از حمله به مدرسه فیضیه، در دوم فروردین 1342 که طلبه جوانى بودم، خیلى ... دارم بعد از حمله به مدرسه فیضیه، در دوم فروردین 1342 که طلبه جوانى بودم، خیلى نگران شده بودم، پس از نماز مغرب و عشا به ... جوانى بودم، خیلى نگران شده بودم، پس از نماز مغرب و عشا به دنبال امام خمینى به اطاقشان رفتم و به سخنان ایشان گوش ...

* امام خمینی در جمع روحانیون مبارز نجف به مناسبت حملة ساواک به مدارس دینی قم، سخنانی ایراد کردند و درباره توطئه رژیم شاه برای نابودی اسلام و روحانیت ...

کردند. * طلاب مبارز نجف در صحن مطهر نجف تجمع نمودند و به حمله به مدرسه فیضیه اعتراض کردند و با مراجعه به آقایان مراجع ...* امام خمینی در جمع روحانیون مبارز نجف به مناسبت حملة ساواک به مدارس دینی قم، سخنانی ایراد کردند و ... امام خمینی در جمع روحانیون مبارز نجف به مناسبت حملة ساواک به مدارس دینی قم، سخنانی ایراد کردند و درباره توطئه رژیم شاه ... کردند. * طلاب مبارز نجف در صحن مطهر نجف تجمع نمودند و به حمله به مدرسه فیضیه اعتراض کردند و با مراجعه به آقایان ... * طلاب مبارز نجف در صحن مطهر نجف تجمع نمودند و به حمله به مدرسه فیضیه اعتراض کردند و با مراجعه به آقایان مراجع ...

* پیام امام به مناسبت محاصره منازل آقایان خوانساری و بهبهانی. * پیام امام خمینی به ملت مسلمان ایران درباره حمله ساواک به فیضیه. * امام خمینی با ...

و بهبهانی. * پیام امام خمینی به ملت مسلمان ایران درباره حمله ساواک به فیضیه. * امام خمینی با حضور عده ای از علما و ...* پیام امام به مناسبت محاصره منازل آقایان خوانساری و بهبهانی. * پیام ... پیام امام به مناسبت محاصره منازل آقایان خوانساری و بهبهانی. * پیام امام خمینی به ملت مسلمان ایران درباره حمله ... پیام امام به مناسبت محاصره منازل آقایان خوانساری و بهبهانی. * پیام امام خمینی به ملت مسلمان ایران درباره حمله ... محاصره منازل آقایان خوانساری و بهبهانی. * پیام امام خمینی به ملت مسلمان ایران درباره حمله ساواک به فیضیه. * امام ...

صفحه 1 از 50 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >