تعداد 5 مورد یافت شد

آیا خاطرات مبارزات انقلاب اسلامی ثبت و ضبط شده و می شود؟

خاطرات شخصیت ها،نخبگان از بدو تاسیس موسسه ضبط شده است و واحد ... شخصیت ها،نخبگان از بدو تاسیس موسسه ضبط شده است و واحد خاطرات موسسه مجموعه نفیسی از خاطرات شفاهی در حوزه امام و ... موسسه ضبط شده است و واحد خاطرات موسسه مجموعه نفیسی از خاطرات شفاهی در حوزه امام و انقلاب اسلامی تهیه نموده است که ...

چراافرادی که خاطرات آنهارا چاپ می کنید بیشتر از جناح خودتان است

موسسه از همه شخصیت هایی که در نهضت حضرت امام بودند و خاطراتی دارند مصاحبه به عمل می آورد و خاطرات آنان را جمع ... حضرت امام بودند و خاطراتی دارند مصاحبه به عمل می آورد و خاطرات آنان را جمع آوری می کند و برای موسسه حزب و جناح و ...

روابط بین بنیانگذار جمهوری اسلامی و سید موسی صدر به چه ترتیبی بوده است؟

امام موسی صدر بعنوان یک روحانی در خصوص مسائل مربوط به امام موسی صدر می توان به کتاب: خاطرات سیاسی- اجتماعی، دکتر صادق طباطبائی جلد 2 مراجعه ...

امام خمینی (ره) در باره پیشنهادات نزدیکان و یاران خود وقتی سکوت اختیار میکردند ، به معنی آن بود که حرفها و پیشنهادات آنها اعتباری ندارد و یا حرفهای ...

پاسخ : این موضوع به رفتارشناسی گه گاه جسارت کرده و به رفتارشناسی امام در موضوعاتی از میان خاطرات به جا مانده اندیشیده و البته اذعان دارد که فقط ...

دیدگاه و رابطه حضرت امام نسبت به ورزش و مخصوصاً فوتبال چگونه بوده است ؟

در آثار امام خمینی(ره) 95 بار آنکه هنگام آب بازی در حوض خانه خفه نشود، به او شنا آموخت. خاطرات دوستان ایشان هم حاکی از آن است که تا قبل از تبعید به ... ورزش دیگری بود که از دوران دبستان به آن مبادرت میکرد و خاطراتی وجود دارد که تا سال 41 هم هر گاه فرصتی دست میداد، ...