تعداد 24 مورد یافت شد

ضمائم

‏‏تصاویر‏ ‏‏‎[[page 229]]‎ ‏ ‏‏‎[[page ...

فهرست

‏‏فهرست مندرجات‏ ‏‏ ‏ ‏‏1 ـ ‏‏مقدمه ‏‏...7‏ ‏‏2 ـ ...

مقدمه

‏‏ مردان بزرگی که در زمین خدا فراتر از زمانه درخشیده ...

خاطرات آقای ناصر معدنی

یک روز حضرت امام زنگ زدند؛ حدود یک ...

خاطرات آقای احمد زرگر

صحنه عمل جراحی حضرت امام یک صحنه ...

خاطرات آقای سید محمد سیادتی

روزی که حضرت امام در بیمارستان بستری ...

خاطرات حضرت حجه‌ الاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی

روز سی و یکم اردیبهشت ماه در خانه ما جلسه دوره ...

خاطرات خانم لیلی بروجردی

‏‏ من حدود یک هفته قبل از عمل جراحی حضرت امام، به ...

خاطرات دکتر سید عبدالحسین طباطبایی

‏‏ شناختن و شناساندن انسانهای بزرگ یکی از بزرگترین ...

خاطرات آقای محمد شریفی

‏‏ وقتی امام برای عمل جراحی به بیمارستان آمدند، من ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3