تعداد 4 مورد یافت شد

مجله کودک 45 صفحه 7

سینا به کلاس سوم دبستان است. او دوست دارد وقتی که بزرگ شد مثل مادر و پدر شهیدش یک خبرنگار بشود. او میگوید:«خبرنگار کسی است که خبرها را از ... بزرگ شد مثل مادر و پدر شهیدش یک خبرنگار بشود. او میگوید:«خبرنگار کسی است که خبرها را از جاهای مختلف میگیرد و به مردم ... را از جاهای مختلف میگیرد و به مردم میدهد». سینا میگوید:«یک خبرنگار باید خیلی با سواد و کنجکاو باشد، به همین دلیل دلم ... با سواد و کنجکاو باشد، به همین دلیل دلم میخواهد که من یک خبرنگار بشوم.» از او سوال میکنم که شغل خبرنگاری چه فرقی با ... میخواهد که من یک خبرنگار بشوم.» از او سوال میکنم که شغل خبرنگاری چه فرقی با شغلهای دیگر دارد؟ و سینا جواب ...

مجله کودک 45 صفحه 8

اصلاً جدید میافتد و این خیلی جالب است» به خانم روزبهانی میگویم، خبرنگاری، بعضی وقتها شغل خطرناکی است و برای خبرنگار، خطراتی ... میگویم، خبرنگاری، بعضی وقتها شغل خطرناکی است و برای خبرنگار، خطراتی به همراه میآورد، مثلاً همین خطرات باعث شهادت ... با این حال، باز هم این شغل را دوست دارید؟ و او پاسخ میدهد:«خبرنگاری یکی از اضطرابآورترین شغلهاست. اگر یک جمله را اشتباه ... همة اینها من این شغل را خیلی دوست دارم و فکر میکنم که هنر خبرنگار این است که در جاهای خطرناک هم بتواند حضور داشته باشد ... خانم روزبهانی تشکر میکنم و در حالی که به شهید صارمی و شغل خبرنگاری میاندیشم، از آنها خداحافظی میکنم. *خبرگزاری: به ...

مجله کودک 45 صفحه 5

سلام بر دوست تمام کودکان ای نبود. من فکر میکنم که یک دوست تازه دارم خبرنگار افتخاری با سلام خدمت دستاندکاران مجله دوست من فاطمه ... ضمن میخواستم بپرسم ما یعنی دوستهای دوست، میتوانیم خبرنگار افتخاری آن باشیم؟ و دیگر اینکه میتوانیم برا مجله ... از شهرستان فریدونکنار استان مازندران دوست خوبم از این که خبرنگاران خوبی مثل شما داشته باشیم، خیلی هم خوشحال میشویم. ...

مجله کودک 45 صفحه 6

گزارش دوست اول ما با خبر میشویم، بعد دیگران سیده سمیه نعیمی 17 مرداد روز خبرنگار است. در این روز یکی از خبرنگارهای خوب کشور ما که در ... سمیه نعیمی 17 مرداد روز خبرنگار است. در این روز یکی از خبرنگارهای خوب کشور ما که در خبرگزاری* جمهوری اسلامی ایران ...