تعداد 12 مورد یافت شد

* امام در مصاحبه با روزنامه لوموند تأکید کردند جمهوری اسلامی متکی به قانون اسلام است. * امام در مصاحبه با خبرنگار آلمانی درباره سرمایه های آلمان در ...

* امام در مصاحبه با روزنامه لو اسلامی متکی به قانون اسلام است. * امام در مصاحبه با خبرنگار آلمانی درباره سرمایه های آلمان در ایران و نقش مردم ...

* در پیامی به ملت ایران امام خمینی، از همگان خواستند از ورود غیرقانونی و بدون اجازه به منازل اشخاص خودداری کنند. * در پیامی به روحانیون و علما، امام ...

* در پیامی به ملت ایران امام خ به مقابله با انقلاب برخاسته اند". * در مصاحبه با خبرنگار روزنامه اطلاعات امام خمینی به سؤال وی درباره تشکیل ...

صفحه 2 از 2 1 | 2