تعداد 494 مورد یافت شد

رهبری خدمتگذار

اگر به من بگویند خدمتگزار، بهتر از این است که بگویند رهبر.‏‎ ‎‏رهبری مطرح نیست، خدمتگزاری مطرح است. اسلام، ما را موظف کرده که خدمت‏‎ ... مطرح است. اسلام، ما را موظف کرده که خدمت‏‎ ‎‏بکنیم. خدمتگزاری مطرح است. صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ...

با توجه به این که امام یک مصلح اجتماعی مسلمان است ایشان راز اصلی و خطوط کلی انحراف و عقب ماندگی مسلمان را چه می داند؟

به عبارات زیر بنگریم:«من آمده‏ نتیجه قابل انتزاع است: یکی آنکه جهت گیری رفتاری هر کس باید خدمتگزاری باشد. چرا که مجموعه خدمتگزاری افراد به یکدیگر ... جهت گیری رفتاری هر کس باید خدمتگزاری باشد. چرا که مجموعه خدمتگزاری افراد به یکدیگر جامعه ای پیش رونده در همه عرصه ها ... تجربه تاریخی نیز نشان داده که اکثر حکومت ها به جای «خدمتگزاری»، «خودکامگی» کرده اند و دانشمندان و مردم در زمینه ...

آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور و موسوی نخست وزیر و اعضای هیأت دولت به محضر امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام بر حفظ همبستگی میان دولت و دولت و لزوم ...

آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور و در این دیدار امام بر حفظ همبستگی میان دولت و دولت و لزوم خدمتگزاری به مردم تأکید ...

فارغ التحصیلان آموزشگاه افسری شهربانی جهموری اسلامی ایران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام دربارة وظیفة خدمتگزاری به مردم و تلاش غرب برای عقب نگه ...

فارغ التحصیلان آموزشگاه افسری ایران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام دربارة وظیفة خدمتگزاری به مردم و تلاش غرب برای عقب نگه داشتن ممالک اسلامی ...

قدر این ملت را بدانید

به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم‏‎ ‎‏که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان‏‎ ‎‏خصوصا مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان ...

* در پاسخ به تلگرام تبریک احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه به محضر امام خمینی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، امام خمینی در پیامی خطاب به وی ضمن تشکر از ...

* در پاسخ به تلگرام تبریک احمد جنایات منافقین فرمودند: «... اینجانب دوستی عزیز... و اسلام خدمتگزاری متعهد و... ایران فقیهی فداکار و استان یزد سرپرستی ...

وظیفه خدمتگزاری

ما و همۀ مقامات‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مرهون ملت فداکار، خصوصاً ...

دولت، خدمتگزار مردم

حفظ آبروی مردم شما آقایان توج سبک و سنگین برسانند. صحیفه امام؛ ج21، ص 445. توصیه در خدمتگزاری به مردم به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می ... دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که ...

خدمت به مردم

مطابق با صفحات 407 الی 411 جلد 19 صحیفه حضرت امام به مدت ...

صفحه 1 از 50 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >