تعداد 3 مورد یافت شد

آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور و موسوی نخست وزیر و اعضای هیأت دولت به محضر امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام بر حفظ همبستگی میان دولت و دولت و لزوم ...

آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور و در این دیدار امام بر حفظ همبستگی میان دولت و دولت و لزوم خدمتگزاری به مردم تأکید ...

فارغ التحصیلان آموزشگاه افسری شهربانی جهموری اسلامی ایران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام دربارة وظیفة خدمتگزاری به مردم و تلاش غرب برای عقب نگه ...

فارغ التحصیلان آموزشگاه افسری ایران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام دربارة وظیفة خدمتگزاری به مردم و تلاش غرب برای عقب نگه داشتن ممالک اسلامی ...

* در پاسخ به تلگرام تبریک احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه به محضر امام خمینی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، امام خمینی در پیامی خطاب به وی ضمن تشکر از ...

* در پاسخ به تلگرام تبریک احمد جنایات منافقین فرمودند: «... اینجانب دوستی عزیز... و اسلام خدمتگزاری متعهد و... ایران فقیهی فداکار و استان یزد سرپرستی ...