تعداد 50 مورد یافت شد

آیا حضرت امام در خصوص اصلاحات ارضی شاه فتوا داشتند؟

حضرت امام در این باب فتوای فقهی به معنی متداول آن ندارند. ...

درچه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.

ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت ...

صفحه 1 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5