تعداد 388 مورد یافت شد

خدمتگزاری به مردم

خودتان را خدمتگزار بدانید به بندگان خدا. ...

ناراحتی امام از برخورد نامناسب با مردم

به یاد دارم در روزهای ملاقات یا عقد و دستبوسی ...

ارزش خدمت به مردم

حضرت امام در هوای پنجاه درجه نجف با سن و سال و ...

گریۀ امام

به یاد دارم که در شهری سخنرانی داشتم(شاید تبریز ...

ثواب خدمت به زائر

یکی از علما نقل می کرد که یک سال تابستان به ...

کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید

به یاد دارم یک بار بحث دربارۀ مسائل سیاسی خارجی ...

اینها عزیزان من هستند

من در پایگاه هوایی همدان خدمت می کردم، به دستور ...

به خاطر من، خودتان را به خطر نیندازید

پس از آنکه حضرت امام بر حسب مسائلی که فقط خودشان ...

صفحه 1 از 39 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >