تعداد 1 مورد یافت شد

مجله خردسال 41 صفحه 4

کوچولو و هیولای وحشتناک سوس از مادرش پرسید: «مادر! او ما را می­کشد؟ او خیلی خطرناک است؟» کوچولو و مادرش لابه­لای یک بوته­ی بزرگ پنهان ... هم وحشتناک نیست.» مادر گفت: «ماراز او کوچک­تر است، ولی خطرناک است. این هیولا از مار خیلی خطرناک­تر است.» کوچولو به ... او کوچک­تر است، ولی خطرناک است. این هیولا از مار خیلی خطرناک­تر است.» کوچولو به هیولا نگاه کرد. او روی دو تا پایش ...