تعداد 2 مورد یافت شد

سخنرانی امام در جمع روحانیون و اهالی قم درباره عزای عمومی در نوروز1342، انگیزه مخالفت با انجمن های ایالتی و ولایتی و خواب های خطرناک رژیم برای کشور و ...

سخنرانی امام در جمع روحانیون و انگیزه مخالفت با انجمن های ایالتی و ولایتی و خواب های خطرناک رژیم برای کشور و دعوت همگان به فداکاری و ...

* امام خمینی دربارة جایگاه شورای نگهبان و خطر تضعیف آن پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند و فرمودند: «من به آقایان هشدار می‏دهم که تضعیف و توهین به ...

* امام خمینی دربارة جایگاه شو هشدار می‏دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است...». * آقایان نمازی وزیر امور ...