تعداد 131 مورد یافت شد

تقدیر از رشادت های خلبانان نیروی هوایی ارتش

مطابق با صفحات 261 الی 264 صحیفه حضرت امام جلد 14 به مدت ...

آقای جواد فکوری وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی و خلبانان نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ضمن تشکر از آنان فرمودند: «به بعضی ...

آقای جواد فکوری وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی و خلبانان نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ...

* آقای سیدعلی خامنه‏ای رئیس جمهور و رئیس شورای عالی دفاع، سرهنگ صدیق فرمانده نیروی هوایی و فرماندهان، خلبانان و مسئولان عقیدتی سیاسی و پرسنل نیروی ...

* آقای سیدعلی خامنه‏ای رئیس جم عالی دفاع، سرهنگ صدیق فرمانده نیروی هوایی و فرماندهان، خلبانان و مسئولان عقیدتی سیاسی و پرسنل نیروی هوایی با امام ...

آقای نژاد حسینیان وزیر راه و ترابری معاونان و کارکنان صنعت حمل و نقل و خدمات هوا پیمایی خلبانان و تکنیسین‏ها و مهندسان پرواز و کارکنان سازمان ...

آقای نژاد حسینیان وزیر راه و ترابری معاونان و کارکنان صنعت حمل و نقل و خدمات هوا پیمایی خلبانان و تکنیسین‏ها و مهندسان پرواز و کارکنان سازمان ...

صفحه 1 از 14 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >