تعداد 129 مورد یافت شد

روزشمار زندگی اجتماعی و سیاسی امام خمینی بر اساس سال هجری شمسی «از تولد تا رحلت»

روزشمار زندگی اجتماعی و سیاسی مرکز ثقل کودتا، دست پیدا نمایند. افشای کودتا توسط یکی از خلبانان که مأمور بمباران بیت امام(ره) بود انجام گرفت. ...

شرایط صحّت و وجوب روزه

‏‏شرایط صحّت و وجوب روزه مدّ ظله العالی‏ ‏‏با توجه به موقعیت جنگی کشور و پرواز خلبانان هواپیمای شکاری که بایستی‏‎ ‎‏اغلب در پرواز باشند و ... در پرواز باشند و همچنین نظریۀ پزشک هوایی مبنی بر این که خلبانان فوق الذکر‏‎ ‎‏نبایستی شکم گرسنه پرواز نمایند، تقاضا ...

قصیده پیروزی

‏‏قصیده پیروزی‏ ‏‎ ‎ ‏ نبودند‏ ‏‏پرده ها پاره شد و قلعه ها عقب نشستند و افسران و خلبانان ناتوان گشتند‏ ‏‏و پیروزی آشکار به مردمی که نیم قرن ...

سرباز ایران اسلامی (نگاهی به زندگی شهید، سرلشگر صیاد شیرازی)

‏‏سرباز ایران اسلامی‏ ‏ رفتم. همه را آماده و مهیا برای توجیه دیدم. پس از توجیه خلبانان تاکید کردم وضعیت خیلی اضطراری است. چاره ای نداریم ...

روزشمار زندگی اجتماعی و سیاسی امام خمینی بر اساس سال هجری شمسی «از تولد تا رحلت» بخش دوم

‏‏روزشمار زندگی اجتماعی مرکز ثقل کودتا، دست پیدا نمایند. افشای کودتا توسط یکی از خلبانان که مأمور بمباران بیت امام(ره) بود انجام گرفت.‏ ‏‏ ...

دومین قطع کننده سفر: قصد ماندن ده روز در یک محل (سؤالهای 2871ـ2930)

‏‏دومین قطع کننده سفر: ق صحیح‏‎ ‎‏است.‏ ‏‏[سؤال 2888]‏‏ ‏ ‏ ‏‏----> 1090‏ ‏‏2. خلبانان هواپیماهای شکاری با توجه به این که اغلب پرواز می ...

فهرست مطالب

فهرست مطالب قربان)104 6 / 5 / 1367 تقدیرنامه به فرماندهان و خلبانان نیروی هوایی و هوانیروز105 16 / 5 / 1367 پیام ...

فصل ششم: کرامات

فص از هواپیما بیرون پرید. پس از این مأموریت شانزده نفر از خلبانان از جمله من‎ ‎و شهید خضرایی که در چند عملیات مهم شرکت ...

فهرست مآخذ

‏‏فهرست مآخذ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ر 13-- 180--‏ ‏‏(336)-- 25/ 1/ 60-- سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع-- 14-- 294- 295--‏ ‏‏(337)-- 22/ 11/ ...

فهرست مطالب

‏‏فهرست مطالب‏ ‏‏ ‏ ‏‏ شرعیه)‏‏382‏ ‏‏11 / 6 / 1358‏‏ ‏‏سخنرانی در جمع خانواده خلبانان شهید پایگاه بوشهر (پاسداری از نهضت)‏‏383‏ ‏‏ ...

صفحه 12 از 13 < قبلی | 11 | 12 | 13