تعداد 107 مورد یافت شد

کنگرۀ عرفانی ـ اخلاق / مصاحبه علمی

کتاب حاضر، مجموعه‌ای از مصاحبه با اساتید حوزه و دانشگاه و بعضی از نزدیکان حضرت امام خمینی و یاران دیرین ایشان است. محور عمده این مصاحبه‌ها، ... است. محور عمده این مصاحبه‌ها، مباحث مربوط به سیره امام خمینی و اخلاق فردی و حکومتی ایشان می‌باشد. در این مجموعه ...

صفحه 9 از 11 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >