تعداد 2 مورد یافت شد

مجموعۀ مقالات همایش بین المللی اندیشه امام خمینی در نگاه اندیشمندان جهان

مقالات عربی: امام خمینی(س) و چالشهای جهانی سازی / محمدخلف الجراد افکار سیاسی ... سیاسی اسلام / سمیه عبدالمولی نصر اندیشه های سیاسی امام خمینی(س) / مطانیوس یوسف حبیب امام خمینی و اسلام سیاسی / محمد ... اندیشه های سیاسی امام خمینی(س) / مطانیوس یوسف حبیب امام خمینی و اسلام سیاسی / محمد توفیق المقداد مرد انقلاب / ... مرد انقلاب / ابراهیم کولیبالی فلسطین در گفتمان امام خمینی(س) / عدنان حسین ابوناصر عرفان نزد امام خمینی(س) / سعید ... گفتمان امام خمینی(س) / عدنان حسین ابوناصر عرفان نزد امام خمینی(س) / سعید یعقوب جنبه های عرفانی و تاثیر آن بر افکار ...

همایش بین المللی اندیشه امام خمینی از دیدگاه اندیشمندان جهان - 1383

دبیر همایش : حجت الاسلام و الم جهان همزمان با پانزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی برگزار گردید. اهداف اصلی و بنیادین این همایش عبارت ... مسلمان. مجموعۀ مقالات همایش بین المللی اندیشه امام خمینی در نگاه اندیشمندان ...