تعداد 8 مورد یافت شد

کنگره شهید آیت الله مصطفی خمینی - 1376

دبیرکنگره : آیت الله سید محم بشریت را به خود معطوف می‌کند. شهید آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی (ره) ستاره‌ای بود که پرتو قدسی‌اش تا سحرگاه فجر انقلاب ... سالگرد شهادت ایشان از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی « کنگره شهید آیت الله ... (س) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی « کنگره شهید آیت الله مصطفی خمینی (ره)» در آبان ماه 1376 برگزار گردید محور مباحث و موضوع ... بود. مجموعۀ مقالات کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی شهیدی دیگر از روحانیت یادها و یادمانها – مجموعۀ ... یادمانها – مجموعۀ مصاحبه‌های کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی (2جلد) نشریه حضور شماره 21- ویژه‌نامۀ کنگره شهید آیت ...

مجلۀ حوزه شماره های81 و 82

مجلۀ «حوزه» ویژه حوزه‌های دینی بیستمین سالگرد شهادت سپیده گشای انقلاب» شهید حاج سید مصطفی خمینی (ره) می‌باشد که در 376 صفحه تنظیم شده است. عناوین آن ... آشتیانی / مجتبی احمدی ـ آیات الاحکام در آثار شهید مصطفی خمینی (ره) / علی اکبر ذاکری ـ رویکردهای نوین استاد در دانش ... ابوالقاسم یعقوبی ـ نقد مکتبهای اصولی از دیدگاه شهید مصطفی خمینی (ره) / احمدمبلغی ـ دستورالعملی از عالم ربانی و مفسر ... دستورالعملی از عالم ربانی و مفسر ژرف‌اندیش سید مصطفی خمینی(ره) / عبدالرضا ایزدپناه ـ سیری در اندیشه‌های کلامی / ... در اندیشه‌های کلامی / عباس مخلصی ـ دیدگاههای شهید مصطفی خمینی (ره) دربارۀ ولایت و حکومت اسلامی / محمد صادق ...

یادها و یادمانها – مجموعۀ مصاحبه های کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی (2جلد)

این کتاب مجموعۀ مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی پیرامون شخصیت ممتاز آیت الله حاج سید مصطفی خمینی (ره) است. که در دو جلد تنظیم و به چاپ رسیده ...

نشریه حضور شماره 21- ویژه نامۀ کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی

نامه حضرت امام ـ مصاحبه با همسر گرامی حضرت امام خمینی (س) ـ نامه‌ها و مکتوبات ـ مصاحبه با آیت الله بجنوردی ـ ...

شهیدی دیگر از روحانیت

این کتاب در دوران سیاه و تباه ، به مناسبت اربعین شهادت آیت الله حاج سید مصطفی خمینی (ره) در نجف اشرف نگاشته شده است. به مناسبت بیستمین ... بیان شده که برخی از آنان عبارتند از : سخنرانی امام خمینی (س) ـ مراسم تشییع ـ مراسم بزرگداشت در نجف ـ ... بیوگرافی مجاهد شهید ـ مکاتبات و مکتوبات شهید حاج سیدمصطفی خمینی و .... در این کتاب ضمائمی وجود دارد که در آن دست ...

مجلۀ بینات 15 (سال چهارم شماره 3)

صاحب امتیاز این مجله مؤسسه معا (ع) است. این شماره مجله به مناسبت کنگره شهید سید مصطفی خمینی (ره) است که در آن مطالب زیر بیان شده است : استعانت ... مصطفی (ره) / عباسعلی علیزاده شرح حال شهید حاج آقا مصطفی خمینی / ابوالفضل شکوری برخی مباحث فقهی در تفسیر آقا مصطفی ...

مجموعۀ مقالات کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی

آراء فلسفی شهید / اسد الله بیا الرحیل / سید احمد فهری المنهج الاخلاقی عند السید مصطفی الخمینی / سید محمد بحرالعلوم خصائص المنهج الفکری عند السید ... سید محمد بحرالعلوم خصائص المنهج الفکری عند السید مصطفی الخمینی / محمد جعفر شمس الدین العلامه الشهید و منهجه التفسیری ... علوم اللغه العربیه فی تفسیر القرآن للسید مصطفی الخمینی / نبیل حلباوی مصطفی الخمینی تلمیذ أبیه / جعفر سلیم ... فی تفسیر القرآن للسید مصطفی الخمینی / نبیل حلباوی مصطفی الخمینی تلمیذ أبیه / جعفر سلیم بیضون الاجامع من خلال کتابات ... الشهید / خلیل المیس لمن آیه کبری / عفیف نابلسی مع الخمینی فی رحیل نجله / سیف ...