تعداد 176 مورد یافت شد

شرح حال پدر امام خمینی (س)

پدر ما، شهید آقا مصطفی در طلوع او با حشمت الدوله و سایرین فزونی یافت.[6] پس از آن قضیه، خوانین بنای شرارت را گذاشتند و پدر ما جلوگیری می کرد. در رأس ... بنای شرارت را گذاشتند و پدر ما جلوگیری می کرد. در رأس خوانین درجه اول قلعه خمین حاج علی قلی خان سرتیپ قرار داشت و ... اول قلعه خمین حاج علی قلی خان سرتیپ قرار داشت و در رأس خوانین درجه دو خمین بهرام خان و در راس خوانین دالایی با ... قرار داشت و در رأس خوانین درجه دو خمین بهرام خان و در راس خوانین دالایی با جمعیت کثیری که داشت مرحوم حاج عباس خان و ... و بعضی از اولاد او با نام فامیلی اسعد دالایی هستند. این خوانین عموماً در مقابل حشمت الدوله متواضع و کوچک بودند. ...

مناسبات حاکم و خوانین قلعه خمین

در رأس خوانین درجه اول قلعه خمین حاج علی قلی خان سرتیپ قرار داشت و ... اول قلعه خمین حاج علی قلی خان سرتیپ قرار داشت و در رأس‎ ‎خوانین درجه دو خمین بهرام خان و در راس خوانین دالایی با ... داشت و در رأس‎ ‎خوانین درجه دو خمین بهرام خان و در راس خوانین دالایی با جمعیت کثیری که داشت‎ ‎مرحوم حاج عباس خان و ... و بعضی از‎ ‎اولاد او با نام فامیلی اسعد دالایی هستند. این خوانین عموماً در مقابل حشمت الدوله‎ ‎متواضع و کوچک بودند. ... خوانین عموماً در مقابل حشمت الدوله‎ ‎متواضع و کوچک بودند. خوانین خمین محمد حسین خان را ـ که ظاهراً یاور صمیمی و‎ ‎قوم ...

اسلام نه با سرمایه داری موافق است نه با کمونیسم‏

27 فروردین 1360مصادف با سخنرا آن جا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند». ظلم خوانین و فئودالها به مردم فقیر «در مورد مسأله زمین باز دقت ... دقت بشود که احیاء موات شرایطی دارد. من خودم از ظلم و ستم خوانین و فئودال ها اطلاع دارم که چگونه مردم فقیر را به زور ...

* عشایر بختیاری با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی فرمودند: «... من... می دانم راجع به ایل بختیاری که چه ظلم ها بر آنها شده و خوانین آنها چه ظلم ...

* عشایر بختیاری با امام خمینی می دانم راجع به ایل بختیاری که چه ظلم ها بر آنها شده و خوانین آنها چه ظلم ها بر آنها کردند. خود ایل را چه ظلم ها ...

خاندان امام خمینی

خاندان امام خمینی سید احمد، و ضمن هدایت معنوی، مذهبی و دینی مردم، با ظلم و ستم‏‎ ‎‏خوانین و متنفذین محلی بر مردم آن منطقه، به مقابله و مبارزه ... دست یافت. ایشان با سعی در جلوگیری از تعدیّات و مظالم خوانین و مأموران‏‎ دولتی نسبت به مردم در عمل مقابل آنها قرار ... یکبار در جریان برخورد و ایستادگی در‏‎ ‎‏مقابل یکی از خوانین با نفوذ و قدرتمند خمین به نام حشمت الدوله‏‎[۸]‎‏، ... بالأخره در سال ۱۳۲۰ ه . ق. (۱۲۸۱ ه . ش.) که تعدیّات‏‎ ‎‏خوانین بر مردم فزونی یافته بود، سید مصطفی تصمیم گرفت که این ... اراک بود. جعفرقلی خان و‏‎ ‎‏میرزاقلی سلطان که بیش از سایر خوانین از پیامدهای این گزارش بیمناک بودند، درصدد‏‎ ‎‏برآمدند ...

سالروز شهادت سید مصطفی خمینی پدر حضرت امام(س)

سید مصطفی در طلوع آفتاب روز پن آن روزها بزرگترین پناهگاه و پشتیبان مردم در مقابل تعدی خوانین و زورگویان و متجاوزان بود و عاقبت در سفری که به همین ... زلقى ها و دهکده مهم قره کهریزى ها و سایر دهات و خمین داراى خوانین یاغى و خودسر و نیز رسماً دزد و گردنه رو بودند و در ... باعث دشمنى یا حسادت بدخواهان شده بود. ستمگرى حاکمان و خوانین و رقابت هاى محلى آنان در آن تاریخ شاهزاده عبداللّه ... حشمت الدوله و سایرین فزونى یافت.[9] اصطکاک سید مصطفى با خوانین پس از آن قضیه، خوانین بناى شرارت را گذاشتند و پدر ما ... فزونى یافت.[9] اصطکاک سید مصطفى با خوانین پس از آن قضیه، خوانین بناى شرارت را گذاشتند و پدر ما جلوگیرى مى کرد. چیزى ...

خمین نمونه ای از نابسامانی های کشور

در خمین من سرگردان بدون مال و منال بسر بردند در این‎ ‎احوال دو نفر از خوانین زاده های بختیاری یکی بنام محمدخان سالار اعظم معروف ... روزه و دارای‎ ‎اخلاق خوب بود و نوکرهای مسلحی داشت و در رأس خوانین خمین و دهات خمین‎ ‎(کمره) بود. در خمین و دهات، خوانین ... رأس خوانین خمین و دهات خمین‎ ‎(کمره) بود. در خمین و دهات، خوانین محتشم و معروف زیاد بودند و نسبتاً به مردم‎ ‎تعدی نمی ... خان) سالار امجد و تفعلل و فعلل‎ ‎(بر همین منوال) و در دهات خوانین دالایی که آنها سرتیپ، سرهنگ، یاور، سلطان و‎ ‎نظایر آن ... آنها سرتیپ، سرهنگ، یاور، سلطان و‎ ‎نظایر آن بودند یکی از خوانین به نام ولی الله خان طنجرانی‎[2]‎ حتی سواد فارسی نداشت ...

مجله کودک 173 صفحه 35

حماسه دلیران بوشهر وتنگستان اداره گمرک بوشهر را دراختیار داشتند، گران آمد. آنها با کمک خوانین خود فروخته جنوب ایران برعلیه دلیران تنگستان و رئیس ... بردارند. جنگ بین دلیران تنگستانی از یک طرف و انگلیسی­ها و خوانین متحد آنها از سوی دیگر تا مدتها ادامه داشت وآنها ...

اوضـاع سیاسـی اجتمـاعی خمـین در دوره پدر امام

اوضـاع سیاسـی اجتمـاعی خمـین حکومت مرکزی بود، ناامنی­های فراوان غارتگران از یک سو و ستم خوانین و شاهزادگان از سوی دیگر، توان از رعیت برده بود و این ... بتواند پناهگاه مردم ضعیف و بی پناه بوده، آنان را در مقابل خوانین، شاهزادگان و مهاجمان ستم پیشه، زیر بال حمایت خود ... و فرزندانش تا امام خمینی، گلی زواره، ص17) از این رو یکی از خوانین کمره معروف به یوسف خان پسر محمد حسین بیک کمره‏ای از ... شجاعت و شهامت ویژه ای بهره مند بود و از تهدید ها و فشارهای خوانین و زورگویان محلی، هراسی به دل راه نمی داد. او در نهی ... حکومتی قدرتمند برخوردار نیستند و در مقابل شاهزادگان و خوانین ستمگر از یک طرف و دزدان و راهزنان بختیاری از طرف دیگر ...

صفحه 1 از 18 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >