تعداد 524 مورد یافت شد

خودکفایی

مطلب حاضر چکیده مقاله رهایی از اقتصاد وابسته (خودکفایی) راهبرد امام خمینی (س) در عرصه اقتصاد است که در ... چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه درآمد و خودکفایی، استقلال اقتصادی را به عنوان یک هدف مهم در برنامه ... خود مدنظر قرار می دهند. تأکید بر استقلال اقتصادی و نیل به خودکفایی به مفهوم انزوای تجاری نیست، بلکه حضور فعال در عرصه ... سیاست توسعه صادرات به عنوان اهرمهای رشد اقتصادی تؤام با خودکفایی و استقلال اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. امام ... بر قطع وابستگی و استقلال اقتصادی و تلاش به منظور رسیدن به خودکفایی جالب توجه است. این مقاله تلاش دارد با بهره گیری از ...

خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س) » دفتر بیست و ششم از آثار ... عنوان خودباختگی و خودباوری تدوین شده بود با افزایش موضوع خودکفایی و استقلال اقتصادی مشتمل بر هشت فصل ذیل تدوین شده ... غرب برای از خود بیگانه کردن مسلمانان، اهمیت استقلال و خودکفایی، تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و ... مسلمانان، اهمیت استقلال و خودکفایی، تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و مستضعفان، فرهنگ و از ... فرهنگی راه مقابله با خودباختگی، زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی و نتایج و دستاوردهای خودکفایی. در تنظیم قطعات ...

خودباورى و خودکفایى از دیدگاه امام خمینى (س)

کتاب «خودباورى و خودکفایى عنوان خودباختگی و خودباوری تدوین شده بود با افزایش موضوع خودکفایی و استقلال اقتصادی مشتمل بر هشت فصل ذیل تدوین شده ... غرب برای از خودبیگانه کردن مسلمانان، اهمیت استقلال و خودکفایی، تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و ... مسلمانان، اهمیت استقلال و خودکفایی، تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و مستضعفان، فرهنگ و از ... فرهنگی راه مقابله با خودباختگی، زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی و نتایج و دستاوردهای خودکفایی. در تنظیم قطعات ... زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی و نتایج و دستاوردهای خودکفایی. در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان ...

دلیل بسیاری از ناکامی ها برداشت غلط از معنای خودکفایی در اندیشه امام خمینی است / پیشنهاد تاریخی اپل به ایران

به گزارش پرتال امام خمینی (س) معنای مقصود امام خمینی از واژگان و گزاره هایش داده باشیم. «خودکفایی» یکی از تحریف شده ترین مفاهیم در اندیشه اوست. در ... پژوهش و توسعه اختراعات و اکتشافات علمی است؛ امروز اما، خودکفایی بیش از هرچیز در مفهوم نظام تعرفه و سیاست های حمایتی ... پرسش پاسخ داد که اگر امام خمینی بود؛ چه پاسخی به استراتژی خودکفایی می داد و آیا رویکردهای سنتی امروزین و آنچه که امروز ... آل اسحاق وزیر پیشین بازرگانی، الگوهایی جدید از استراتژی خودکفایی را بر اساس درکی که از مفهوم خودکفایی در اندیشه امام ... جدید از استراتژی خودکفایی را بر اساس درکی که از مفهوم خودکفایی در اندیشه امام خمینی می توان ارائه ؛ به بحث گذاشته ...

خودکفایی

‎شما امروز خودتان بحمدالله قد که فکرهای متفکران ما را به راه‏‎ ‎‏انداخت و بحمدالله رو به خودکفایی می روند. صحیفه امام جلد ۱۶ ص ...

نقش جوانان در خودکفایی‏

شما جوانان تاکنون در این نهضت شرکت داشتید؛ من به شما درود ...

دانشگاه منشأ استقلال و خودکفایی‏

دانشگاهها باید یک دانشگاههایی باشد که ما دیگر احتیاج به‏ ...

خودکفایی با کوشش در راه علم‏

باید کوشش در راه علم و به دست آوردن تخصص در رشته‏ های ...

بیداری و اراده، مقدمه خودکفایی

اگر این معنا را ما توجه به آن بکنیم و بفهمیم که ما باید ...

خودکفایی

وصیت من به مجلس و شورای نگهبان ها و فعالیتهای سازنده به کار افتند و دولت و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند. صحیفه امام؛ ج21، ص ...

صفحه 1 از 53 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >