تعداد 167 مورد یافت شد

خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س) » دفتر بیست و ششم از آثار ... عنوان خودباختگی و خودباوری تدوین شده بود با افزایش موضوع خودکفایی و استقلال اقتصادی مشتمل بر هشت فصل ذیل تدوین شده ... غرب برای از خود بیگانه کردن مسلمانان، اهمیت استقلال و خودکفایی، تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و ... مسلمانان، اهمیت استقلال و خودکفایی، تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و مستضعفان، فرهنگ و از ... فرهنگی راه مقابله با خودباختگی، زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی و نتایج و دستاوردهای خودکفایی. در تنظیم قطعات ...

مقدمه

‎تقویت مؤلفه های فرهنگی و اقتصادی خود و نیل به «خودباوری و خودکفایی» می باشد.‎ ‎چه آنکه طوفانهای سیاسی که هر از چند ... جانبه جوامع‎[[page VII]]‎انقلابی در جهت آرمان «خودباوری و خودکفایی» امری است اجتناب ناپذیر و خطر‎ ‎غفلت از آن متوجه ... هم پیش‎ ‎از نهضت و هم پس از آن همواره بر ضرورت «خودباوری و خودکفایی» تأکید وافر‎ ‎داشتند؛ و هر چه به مقطع نهضت نزدیکتر ... اکنون این رهنمودها در مجموعه تبیان «خودباوری و خودکفایی» گردآوری شده‎ ‎است، تا محققان، پژوهشگران و ... ‎شوند، کرامتی که با نهضتهای اسلامی حاصل و «با خودباوری و خودکفایی» آنها صیانت‎ ‎می شود. مخاطب این رهنمودها، مسئولین و ...

رهایی از اقتصاد وابسته (خودکفایی) راهبرد امام خمینی (س) عرصه اقتصاد

‏‏ ‏ ‏‏ ‏رهایی از اقتصاد وابسته (خودکفایی) راهبرد امام خمینی (س) در عرصه اقتصاد‏ ‏‏ ‏ ‏‏علی ... چون رشد‏‎ ‎‏اقتصادی، ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه درآمد و خودکفایی، استقلال‏‎ ‎‏اقتصادی را به عنوان یک هدف مهم در ... مدنظر قرار‏‎ ‎‏می دهند. تأکید بر استقلال اقتصادی و نیل به خودکفایی به مفهوم انزوای‏‎ ‎‏تجاری نیست، بلکه حضور فعال در ... توسعه صادرات به عنوان اهرمهای رشد اقتصادی تؤام‏‎ ‎‏با خودکفایی و استقلال اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. امام‏‎ ... قطع وابستگی و استقلال اقتصادی و تلاش به‏‎ ‎‏منظور رسیدن به خودکفایی جالب توجه است. این مقاله تلاش دارد با‏‎ ‎‏بهره گیری ...

خودکفایی دفاعی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏خودکفایی دفاعی‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏انزوا‏‏ عامل فعالیت برای ... دفاعی‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏انزوا‏‏ عامل فعالیت برای خودکفایی‏‏ ‏ ‏‏انزوا اگر پیدا شد، انسان خودش را بهتر پیدا ... / 8 / 59‏ ‏‏* * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏خودباوری و کوشش موجب خودکفایی‏‏ ‏ ‏‏شما متوقع نباشید که همین امروز بتوانید ... 59‏ ‏‏* * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏محاصره اقتصادی سبب خلاقیت و خودکفایی‏‏ ‏ ‏‏شما دیدید در این جنگ تحمیلی که پیش آمد و ... * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏تحریم اقتصادی، عامل حرکت در مسیر خودکفایی‏ ‏‏مهم این است که امروز همه، همه چیز را بر روی ما ...

انقلاب اسلامی و اقتصاد ایران

‏‏انقلاب اسلامی و اقتصاد دهد و همه سدهای موجود در این زمینه را می شکند. ‏ ‏‏ ‏ ‏‏خودکفایی و استقلال اقتصادی‏ ‏‏از سوی دیگر هدف اقتصادی ... اقتصادی‏ ‏‏از سوی دیگر هدف اقتصادی انقلاب اسلامی، وصول به خودکفایی و تأمین رفاه لازم برای مردم است. هدف انقلاب ساختن ... نظمی نوین جایگزین آن نمایند، بدین ترتیب اصل بر دستیابی به خودکفایی اقتصادی و دور شدن از مصرف زدگی و رفاه‏‏ ‏‏طلبی قرار ... با تمامی قوا خط صحیح اقتصادی فعلی یعنی خط حرکت به سوی خودکفایی و جلوگیری از مصرف بیش از حد و تبدیل جامعه مصرفی به ... من می گویم اگر ما پیاده راه برویم و منزوی باشیم ولی به طرف خودکفایی حرکت کنیم، این بهتر از این است که وابسته و مرفه ...

سیاستهای اقتصادی در زمینه خودکفایی و استقلال

‏‏سیاستهای اقتصادی در زمینه خودکفایی و استقلال‏‏ ‏ ‏‎ ‎ ‏‎[[page ...

توسعه کشاورزی

توسعه کشاورزی خودکفایی در کشت مواد غذایی، اصل اول الآن می ... * * * تحول در کشاورزی، به سوی خودکفایی کشاورزی این مملکت که باید ... 222]]‎ توسعه کشاورزی، قدم اول خودکفایی یک مملکتی که بخواهید از ... 17 / 10 / 58 * * * تقدم خودکفایی کشاورزی بر سایر امور توجه به ... مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر‎ ‎ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه‎ ‎اولویت و تقدم این امر ...

فصل سوم: اهمیت استقلال و خودکفایی

فصل سوم: اهمیت استقلال و خودکفایی ‎ [[page 71]] ... خورد.(88) 4 / 4 / 58 * * * خودکفایی در کشاورزی اساس استقلال است ... 8 / 58 ‎[[page 74]]‎ ضرورت استقلال اقتصادی و خودکفایی همه جانبه ما باید زحمت بکشیم ... 11 / 8 / 58 * * * خودکفایی، زمینه ساز استقلال کشور اگر ... 11 / 8 / 58 * * * ضرورت خودکفایی و پرهیز از اظهار نیاز به دشمنان ...

فهرست مطالب

فهرست کردن مسلمانان ··· 45 فصل سوم: اهمیت استقلال و خودکفایی ··· 71 فصل چهارم: تأکید بر خودباوری، ... و خودکفایی ··· 71 فصل چهارم: تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و مستضعفان ··· 83 فصل ... ··· 111 فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی ··· 149 تعلیم و تربیت ... توسعه کشاورزی··· 222 فصل هشتم: نتایج و دستاوردهای خودکفایی ··· 227 فهارس··· 233 فهرست ...

فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی

‎ ‎ فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی تعلیم و تربیت نیروهای ...

صفحه 1 از 17 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >