تعداد 23 مورد یافت شد

دلیل بسیاری از ناکامی ها برداشت غلط از معنای خودکفایی در اندیشه امام خمینی است / پیشنهاد تاریخی اپل به ایران

به گزارش پرتال امام خمینی (س) معنای مقصود امام خمینی از واژگان و گزاره هایش داده باشیم. «خودکفایی» یکی از تحریف شده ترین مفاهیم در اندیشه اوست. در ... پژوهش و توسعه اختراعات و اکتشافات علمی است؛ امروز اما، خودکفایی بیش از هرچیز در مفهوم نظام تعرفه و سیاست های حمایتی ... پرسش پاسخ داد که اگر امام خمینی بود؛ چه پاسخی به استراتژی خودکفایی می داد و آیا رویکردهای سنتی امروزین و آنچه که امروز ... آل اسحاق وزیر پیشین بازرگانی، الگوهایی جدید از استراتژی خودکفایی را بر اساس درکی که از مفهوم خودکفایی در اندیشه امام ... جدید از استراتژی خودکفایی را بر اساس درکی که از مفهوم خودکفایی در اندیشه امام خمینی می توان ارائه ؛ به بحث گذاشته ...

رهایی از اقتصاد وابسته (خودکفایی) راهبرد امام خمینی (س) در عرصه اقتصاد

رهایی از اقتصاد وابسته (خودکفایی) راهبرد امام خمینی (س) در عرصه اقتصاد علی محمد ... چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه درآمد و خودکفایی، استقلال اقتصادی را به عنوان یک هدف مهم در برنامه ... خود مدنظر قرار می دهند. تأکید بر استقلال اقتصادی و نیل به خودکفایی به مفهوم انزوای تجاری نیست، بلکه حضور فعال در عرصه ... سیاست توسعه صادرات به عنوان اهرمهای رشد اقتصادی تؤام با خودکفایی و استقلال اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. امام ... بر قطع وابستگی و استقلال اقتصادی و تلاش به منظور رسیدن به خودکفایی جالب توجه است. این مقاله تلاش دارد با بهره گیری از ...

انقلاب اسلامی و اقتصاد ایران

انقلاب اسلامی و اقتصاد ایران ترجیح می دهد و همه سدهای موجود در این زمینه را می شکند. خودکفایی و استقلال اقتصادی از سوی دیگر هدف اقتصادی انقلاب ... اقتصادی از سوی دیگر هدف اقتصادی انقلاب اسلامی، وصول به خودکفایی و تأمین رفاه لازم برای مردم است. هدف انقلاب ساختن ... نظمی نوین جایگزین آن نمایند، بدین ترتیب اصل بر دستیابی به خودکفایی اقتصادی و دور شدن از مصرف زدگی و رفاه طلبی قرار ... با تمامی قوا خط صحیح اقتصادی فعلی یعنی خط حرکت به سوی خودکفایی و جلوگیری از مصرف بیش از حد و تبدیل جامعه مصرفی به ... من می گویم اگر ما پیاده راه برویم و منزوی باشیم ولی به طرف خودکفایی حرکت کنیم، این بهتر از این است که وابسته و مرفه ...

سیاست های کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور

11 مهر 1367 رهبر کبیر انقلاب ا مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید ... از نعمتهای بیکران الهی در طبیعت تلاش نمایند که مطمئناً خودکفایی در کشاورزی مقدمه ای است برای استقلال و خودکفایی در ... که مطمئناً خودکفایی در کشاورزی مقدمه ای است برای استقلال و خودکفایی در زمینه های دیگر. 4- مهمترین عامل در کسب خودکفایی ... و خودکفایی در زمینه های دیگر. 4- مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و ...

دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)

وقتی برای اولین بار در تاریخ ج نگرفت؛ روی پای خود‏‎ ‎‏مردانه ایستاد؛ در صنایع دفاعی به خودکفایی رسید؛ حتی در اوج جنگ از رفتن به پای‏‎ ‎‏صندوقهای ...

دولت، خدمتگزار مردم

حفظ آبروی مردم شما آقایان توج گوید، که همان را انجام دهید. صحیفه امام؛ ج 17، ص 224. خودکفایی وصیت من به مجلس و شورای نگهبان و دولت و رئیس جمهور ... ها و فعالیتهای سازنده به کار افتند و دولت و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند. صحیفه امام؛ ج21، ص ...

وصیت به مردم

در خاتمه این وصیتنامه، به ملت که متصدی این امور برای اسلام و جمهوری اسلامی و پیشرفت و خودکفایی کشور به خدمتی اشتغال دارند جلوه گر است. و تا این ... من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال، با همه ابعادش به پیش، و بی تردید دست خدا ...

ارزش و اهمیت صنعت برای اقتصاد کشور در کلام امام خمینی(س)

کوشش برای استقلال صنعتی ما دست و بازوی همۀ کسانی که بی ادعا و مخلصانه درصدد استقلال و خودکفایی کشورند را می بوسم. باز سفارش می کنم که به خدا متکی ... درکلیه کارگران و کارمندان و متخصصان تا رسیدن به استقلال وخودکفایی کامل حفظ فرماید. (صحیفه امام، ج 21، ص: 233) بدون ...

مبانی الگوی جامع توسعۀ اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

مبانی الگوی جامع توسعۀ اقتصادی این بیانات حضرت امام(رض)، شاخص استقلال اقتصادی را، خودکفایی و رسیدن به قدرت صادراتی می دانند. ایشان برای رسیدن ... تاریخ 11 / 7 / 67 ایشان می فرمایند: «مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعۀ مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و ... استعمار را تقویت می کنند. اگر عمل آنها تشویق مسلمین به خودکفایی و قطع وابستگیها در عمل نباشد، آب به آ سیاب دشمن می ... کالاهای مصرفی و خانمان سوز غرب از بازارهای جهان اسلام و خودکفایی اقتصادی، و رسیدن به یک برتری اقتصادی، از دفاع ... یا در تاریخ 11 / 7 / 67 می فرمایند: «مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعۀ مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و ...

برکات دفاع مقدس در کلام امام خمینی (س)

همانگونه که انقلاب اسلامی با ر کمک نگرفت؛ روی پای خود مردانه ایستاد؛ در صنایع دفاعی به خودکفایی رسید؛ حتی در اوج جنگ از رفتن به پای صندوقهای رأی ... که جنگ را به خوبی به پیش می برند. (10) تحریم اقتصادی موجب خودکفایی همین تحریم اقتصادی برای شما یک تحفۀ آسمانی بود که ... بود که فکرهای متفکران ما را به راه انداخت و بحمدالله رو به خودکفایی می روند. (11) استقلال خواهی عامل رشد ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3