تعداد 22 مورد یافت شد

خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س) » دفتر بیست و ششم از آثار ... عنوان خودباختگی و خودباوری تدوین شده بود با افزایش موضوع خودکفایی و استقلال اقتصادی مشتمل بر هشت فصل ذیل تدوین شده ... غرب برای از خود بیگانه کردن مسلمانان، اهمیت استقلال و خودکفایی، تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و ... مسلمانان، اهمیت استقلال و خودکفایی، تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و مستضعفان، فرهنگ و از ... فرهنگی راه مقابله با خودباختگی، زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی و نتایج و دستاوردهای خودکفایی. در تنظیم قطعات ...

مقدمه

‎تقویت مؤلفه های فرهنگی و اقتصادی خود و نیل به «خودباوری و خودکفایی» می باشد.‎ ‎چه آنکه طوفانهای سیاسی که هر از چند ... جانبه جوامع‎[[page VII]]‎انقلابی در جهت آرمان «خودباوری و خودکفایی» امری است اجتناب ناپذیر و خطر‎ ‎غفلت از آن متوجه ... هم پیش‎ ‎از نهضت و هم پس از آن همواره بر ضرورت «خودباوری و خودکفایی» تأکید وافر‎ ‎داشتند؛ و هر چه به مقطع نهضت نزدیکتر ... اکنون این رهنمودها در مجموعه تبیان «خودباوری و خودکفایی» گردآوری شده‎ ‎است، تا محققان، پژوهشگران و ... ‎شوند، کرامتی که با نهضتهای اسلامی حاصل و «با خودباوری و خودکفایی» آنها صیانت‎ ‎می شود. مخاطب این رهنمودها، مسئولین و ...

توسعه کشاورزی

توسعه کشاورزی خودکفایی در کشت مواد غذایی، اصل اول الآن می ... * * * تحول در کشاورزی، به سوی خودکفایی کشاورزی این مملکت که باید ... 222]]‎ توسعه کشاورزی، قدم اول خودکفایی یک مملکتی که بخواهید از ... 17 / 10 / 58 * * * تقدم خودکفایی کشاورزی بر سایر امور توجه به ... مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر‎ ‎ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه‎ ‎اولویت و تقدم این امر ...

فصل سوم: اهمیت استقلال و خودکفایی

فصل سوم: اهمیت استقلال و خودکفایی ‎ [[page 71]] ... خورد.(88) 4 / 4 / 58 * * * خودکفایی در کشاورزی اساس استقلال است ... 8 / 58 ‎[[page 74]]‎ ضرورت استقلال اقتصادی و خودکفایی همه جانبه ما باید زحمت بکشیم ... 11 / 8 / 58 * * * خودکفایی، زمینه ساز استقلال کشور اگر ... 11 / 8 / 58 * * * ضرورت خودکفایی و پرهیز از اظهار نیاز به دشمنان ...

فهرست مطالب

فهرست کردن مسلمانان ··· 45 فصل سوم: اهمیت استقلال و خودکفایی ··· 71 فصل چهارم: تأکید بر خودباوری، ... و خودکفایی ··· 71 فصل چهارم: تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و مستضعفان ··· 83 فصل ... ··· 111 فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی ··· 149 تعلیم و تربیت ... توسعه کشاورزی··· 222 فصل هشتم: نتایج و دستاوردهای خودکفایی ··· 227 فهارس··· 233 فهرست ...

فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی

‎ ‎ فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی تعلیم و تربیت نیروهای ...

توسعه تحقیقات و مراکز علمی

توسعه تحقیقات و مر 17 / 9 / 59 * * * تقید به خودکفایی، زمینه ساز ابتکارات آن روزی ... * * توسعه مراکز علمی، مهمترین عامل خودکفایی مهمترین عامل در کسب خودکفایی ... عامل خودکفایی مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعۀ مراکز‎ ‎علمی و تحقیقات و تمرکز و ...

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی اصلاحات ارضی، ضد خودکفایی··· 5 ... استعمار، مانع خودکفایی··· 6 ... کم کاری، مقدمه نفی خودکفایی··· 9 ... فرهنگ وابسته، ضداستقلال و خودکفایی··· 12 ... وابستگی سیاسی، نتیجه عدم خودکفایی··· 23 ...

اعتماد به نفس، تلاش و تحمل مشقات

اعتماد به * * اعتماد به نفس لازمه استقلال و خودکفایی این مصیبت بزرگی که بر ایران ... 11 / 8 / 58 * * * خودکفایی ضامن استقلال کشور ما تا بنای ... 21 / 9 / 58 * * * کار، رمز خودکفایی و رفع احتیاج امروز کشور ... 58 * * * اعتماد به نفس، رمز خودکفایی شمایی که می خواهید مستقل ... * * انزوای اقتصادی عامل استقلال و خودکفایی دولتهایی که ملتهایشان هم با ...

انقلاب، وحدت و عوامل مذهبی

انقلاب، وحدت و عوا * مقابله با تفرقه اندازی برای نیل به خودکفایی الآن دارند مفسده می کنند و ... 58 * * * فرهنگ اسلامی، عامل خودکفایی شرق یک فرهنگ اسلامی دارد که ... 6 / 8 / 58 * * * خودکفایی ضامن بقای نهضت اگر امریکا ... 4 / 10 / 58 * * * خودکفایی، یک تکلیف آنها ما را تهدید ... * * * 7 / 10 / 58 ‎[[page 188]]‎ خودکفایی، ثمرۀ انقلاب ملت شریف ما اگر ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3