تعداد 9 مورد یافت شد

نقش جوانان در خودکفایی‏

شما جوانان تاکنون در این نهضت شرکت داشتید؛ من به شما درود ...

دانشگاه منشأ استقلال و خودکفایی‏

دانشگاهها باید یک دانشگاههایی باشد که ما دیگر احتیاج به‏ ...

خودکفایی با کوشش در راه علم‏

باید کوشش در راه علم و به دست آوردن تخصص در رشته‏ های ...

بیداری و اراده، مقدمه خودکفایی

اگر این معنا را ما توجه به آن بکنیم و بفهمیم که ما باید ...

خودکفایی

وصیت من به مجلس و شورای نگهبان ها و فعالیتهای سازنده به کار افتند و دولت و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند. صحیفه امام؛ ج21، ص ...

ضرورت‏ خودکفایی و پرهیز از اظهار نیاز به ‏دشمنان‏

همه ما موظفیم به اینکه کشوری را که از گلوی استعمار بیرون ...

مهمترین عامل خودکفایی

مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و ...

استقلال، در آبادسازی کشور

خداوند به ما منت گذاشت که اسلام را و ایران را به ما برگرداند ...

یا رفاه و مصرف گرایی یا تحمل سختی و استقلال

من دست و بازوی همۀ کسانی که بی ادعا و مخلصانه درصدد‏ استقلال و خودکفایی کشورند را می بوسم. باز سفارش ‏می کنم که به خدا متکی ...