تعداد 528 مورد یافت شد

ضرورت‏ خودکفایی و پرهیز از اظهار نیاز به ‏دشمنان‏

همه ما موظفیم به اینکه کشوری را که از گلوی استعمار بیرون ...

خودکفایی از منظر امام خمینی

دولت ها در عرصه اقتصاد، در کنا چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه درآمد و خودکفایی، استقلال اقتصادی را به عنوان یک هدف مهم در برنامه ... خود مدنظر قرار می دهند. تأکید بر استقلال اقتصادی و نیل به خودکفایی به مفهوم انزوای تجاری نیست، بلکه حضور فعال در عرصه ... بر قطع وابستگی و استقلال اقتصادی و تلاش به منظور رسیدن به خودکفایی جالب توجه است. ایشان با تیزبینی و دقت خاص خود، ضمن ... و جهت گیری های اقتصاد اسلامی در مورد نقش جایگاه استقلال و خودکفایی اقتصادی به منظور عزت و رشد پایدار مسلمین، و درک ... و بازوی همه کسانی که بی‏ ادعا و مخلصانه درصدد استقلال و خودکفایی کشورند را می‏ بوسم‏.» (صحیفه امام،ج 21،ص 233) 3. ...

آقای بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین و مسؤولان این وزارتخانه به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام در سخنان کوتاهی از آنان خواستند برای استقلال و خودکفایی ...

آقای بهزاد نبوی وزیر صنایع سن امام در سخنان کوتاهی از آنان خواستند برای استقلال و خودکفایی صنعتی کشور ...

اعضای دفتر مشاورت امام و متخصصان نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند: «امام درباره اعتماد به نفس و استقلال و خودکفایی برای حاضران سخنانی ایراد ...

اعضای دفتر مشاورت امام و متخص خمینی دیدار کردند: «امام درباره اعتماد به نفس و استقلال و خودکفایی برای حاضران سخنانی ایراد ...

انحراف های بزرگ از آرمان های بنیانگذار

امام خمینی(س) در ۱۱ مهر ۱۳۶۷ ط که برخی از برداشت ها، الگوی و تصویری سنتی و ناکارآمد از خودکفایی را توصیف می کنند که نه امکان اجرایی شدن و نه ... نیروهای متعهد و متخصصی به مثابه محور «مهمترین عامل در کسب خودکفایی» و «بازسازی» توصیف می شود. امام خمینی در ادامه این ... مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید ... مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید ... از نعمتهای بیکران الهی در طبیعت تلاش نمایند که مطمئناً خودکفایی در کشاورزی مقدمه‌ای است برای استقلال و خودکفایی در ...

بیداری به رنگ خودکفایی

نباید به یک روزی بیفتد که باز دست ما طرف‏‎ ‎‏امریکا دراز ...

مهمترین عامل خودکفایی

مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و ...

سرهنگ سلیمی وزیر دفاع، آقای صفایی رئیس سیاسی ـ ایدئولوژیک ارتش، کارکنان صنایع دفاع و پرسنل دایره سیاسی ـ عقیدتی و کارکنان صدا و سیمای اصفهان به محضر ...

سرهنگ سلیمی وزیر دفاع، آقای ص کنند. امام در پایان همه اقشار ملت را دعوت به تلاش برای خودکفایی و رهایی از وابستگی ...

رهایی از اقتصاد وابسته (خودکفایی) راهبرد امام خمینی (س) در عرصه اقتصاد

رهایی از اقتصاد وابسته (خودکفایی) راهبرد امام خمینی (س) در عرصه اقتصاد علی محمد ... چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه درآمد و خودکفایی، استقلال اقتصادی را به عنوان یک هدف مهم در برنامه ... خود مدنظر قرار می دهند. تأکید بر استقلال اقتصادی و نیل به خودکفایی به مفهوم انزوای تجاری نیست، بلکه حضور فعال در عرصه ... سیاست توسعه صادرات به عنوان اهرمهای رشد اقتصادی تؤام با خودکفایی و استقلال اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. امام ... بر قطع وابستگی و استقلال اقتصادی و تلاش به منظور رسیدن به خودکفایی جالب توجه است. این مقاله تلاش دارد با بهره گیری از ...

ضرورت استقلال اقتصادی

متون اقتصاد اسلامی و اقتصاد کل خود تلاش برای نیل به سطح قابل قبولی از استقلال اقتصادی و خودکفایی را با ابزارهای خاص خود توصیه می کنند. تا آنجا که ... و جهت گیریهای اقتصاد اسلامی در مورد نقش و جایگاه استقلال و خودکفایی اقتصادی به منظور عزت و رشد پایدار مسلمین، و درک ... و بازوی همه کسانی که بی ادعا و مخلصانه در صدد استقلال و خودکفایی کشورند می بوسم».(صحیفه امام؛ ج 21، ص 233) ... و وجود اعتماد به نفس در عرصه های تولیدی و اقتصاد زمینه ساز خودکفایی و اقتصادی مستقل است. بسیاری از نظریه پردازان معاصر ... است. ایشان لزوم حرکت به سمت استقلال اقتصادی و دستیابی به خودکفایی را به عنوان ضرورتی حیاتی برای جامعه اسلامی مورد ...

صفحه 2 از 53 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >