تعداد 5 مورد یافت شد

شرح دعای سحر2/ استجابت دعا

به مناسبت ماه مبارک رمضان و تق ای را تدارک دیده است که در آن هر روز فرازی از کتاب شرح دعای سحر توسط حجت الاسلام و المسلمین رنجبر تبیین می گردد. ... در دومین قسمت در توضیح "درخواست اگر با زبان استعداد باشد، دعا مستجاب می شود"، می فرماید: اگر کسی می خواهد مورد رحمت ... رحم کند تا در او استعدادی ایجاد بشود که موجب استجابت دعا شود. فیلم این برنامه در بالای صفحه قابل مشاهده ...

شرح دعای سحر1/ مفتاح دعا

به مناسبت ماه مبارک رمضان و تق ای را تدارک دیده است که در آن هر روز فرازی از کتاب شرح دعای سحر توسط حجت الاسلام و المسلمین رنجبر تبیین می گردد. ... و المسلمین رنجبر تبیین می گردد. در اولین قسمت شرط پذیرش دعا بیان می شود. فیلم این برنامه در بالای صفحه قابل مشاهده ...

شرح دعاسحر3/ ذکر همراه با عمل

به مناسبت ماه مبارک رمضان و تق ای را تدارک دیده است که در آن هر روز فرازی از کتاب شرح دعای سحر توسط حجت الاسلام و المسلمین رنجبر تبیین می گردد. ... قسمت در توضیح "عدم ظهور فیض و افاضه او به علت کمی استعداد دعا کننده است"، می فرماید: رحمت و رأفت باید در رفتار انسان ...

شرح دعای سحر12/ باران رحمت

به مناسبت ماه مبارک رمضان و تق ای را تدارک دیده است که در آن هر روز فرازی از کتاب شرح دعای سحر توسط حجت الاسلام و المسلمین رنجبر تبیین می گردد. ... می گردد. در دوازدهمین قسمت در توضیح "واضح است این سخن دعا کننده برای اثبات منیت نیست زیرا منیت با درخواست است"، می ...

شرح دعای سحر11/ اللهم انی اسئلک

به مناسبت ماه مبارک رمضان و تق ای را تدارک دیده است که در آن هر روز فرازی از کتاب شرح دعای سحر توسط حجت الاسلام و المسلمین رنجبر تبیین می گردد. ... می گردد. در یازدهمین قسمت در توضیح "واضح است این سخن دعا کننده که پیوسته گفته می شود من، من برای اثبات منیت نیست ... زیرا برای اثبات خود و نفی دیگران نیست. امام باقر (ع) در دعای سحر از آغاز تا انتها می فرماید؛ انی، انی، اللهم انی ...