تعداد 6390 مورد یافت شد

ارزشهای دفاع مقدس در باور نسل جوان

ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﯾﮑﯽ از رخداده جمهوری اﺳﻼﻣﯽ طﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ارزشهای ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس به جامعه و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان بوده اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻼف دوران ... اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎوراﻧﻨﺪه و نه اﻧﮕﯿﺰاننده ﯾﺎ وادارنده ارزشهای دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس به نسلهای ﻓﻌﻠﯽ و آینده ﮐﺸﻮر اﺳﺖ، دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ: -ﭘﺲ ... ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ، مهمترین و ﻓﻮری ﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻨﺎدﯾﺎن ارزشهای دﻓﺎع ﻣﻘﺪس، اﯾﻦ اﺳﺖ که ماهیت واقعی اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را به دور از هر ... ﯾﻘﯿﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ و نه ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل به ﺳﺮاغ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس رﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮد. -رواﯾﺖ و رواﯾﺘﮕﺮی ... و رواﯾﺘﮕﺮی آنگاه که ﻣﯽ ﺧﻮاهد ﺑﺎ هدف اﻧﺘﻘﺎل ارزشهای دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺗﺤﮑﯿﻢ هوﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ – اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از آن دوران ﺑﺮ ...

جنگ و دفاع در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی

«در جنگ ها هم جنگ طاغوتى هست آمد و ندای ملکوتیش دل‌ های شیفتگان انقلاب و نظام را متوجه دفاع از کیان میهن اسلامی نمود. در همین زمینه همانگونه که ... که انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(س) به پیروزی رسید، در دفاع مقدس نیز با رهنمودها و فرماندهی ایشان ادامهع یافت و ... تحمیلی و فرماندهی امام راحل و بسیج همگانی در جهت فراخوانی دفاع از کیش و وطن، ره توشه های بسیاری برای نسل امروز و ... را به عمق مدیریت پیامبرگونه حضرت امام(س) در دوران هشت ساله دفاع مقدس بیشتر و بهتر رهنمون می سازد. در همین ارتباط برای ... آن دسته از رهنمودهای آن رهبر بزرگ در ارتباط با دوران حماسه دفاع که به درستی «دفاع مقدس» نام گرفت، به معرفی دو تبیان با ...

جستاری بر پیام تلویزیونی رهبر انقلاب در چهلمین سالگرد دفاع مقدس

پرتال امام خمینی(س): به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس و پیرو انتشار پیام تلویزیونی رهبر معظم انقلاب ... حساس و شگفت انگیز» رهبری و فرماندهی حضرت امام خمینی در دفاع مقدس و انتقاد معظم له از مورد غفلت قرار گرفتن این نقش ... نوشته ها و کارهای انجام یافته مربوط به معرفی حقایق دوران دفاع مقدس، جلسه فوق العاده شورای معاونین و مسئولین موسسه ... به وظیفه موسسه و اهمیت این موضوع در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دکتر حمید انصاری قائم مقام موسسه، نظرات موسسه در ... پیام: پیام و سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس که امسال به واسطه رعایت فاصله ها و شرایط بهداشتی ...

اجلاسیه نقش امام خمینی(س)در دفاع مقدس برگزار می شود

اجلاسیه نقش امام خمینی(س) در دفاع مقدس، نهم و دهم مهر ماه در زادگاه بنیان گذار انقلاب ... خسروی دبیر اجلاسیه تبیین نقش امام خمینی(ره) در دفاع مقدس امروز در جلسه ستاد کنگره نقش امام خمینی (ره) در ... دفاع مقدس امروز در جلسه ستاد کنگره نقش امام خمینی (ره) در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی گفت: اجلاسیه نقش امام ... و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی گفت: اجلاسیه نقش امام خمینی(ره) در دفاع مقدس، نهم و دهم مهر ماه در زادگاه بنیان گذار انقلاب ... می شود. خسروی افزود: بعد کیفی در اجلاسیه نقش امام(س) در دفاع مقدس بسیار مهم است و به همین جهت در کلیه برنامه ها ...

نقش امام خمینی(س) در جنگ در درس آشنایی با دفاع مقدس دانشگاه ها مغفول مانده است

یک مدرس درس آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاه‌های لرستان گفت: نقش امام خمینی(س) در ... گفت: نقش امام خمینی(س) در هدایت جنگ در درس آشنایی با دفاع مقدس دانشگاه‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. به گزارش ... ایمانی امروز در نشست هم اندیشی اساتید درس آشنایی با دفاع مقدس دانشگاه های لرستان که با حضور روسا و معاونان ... داشت: در حالیکه امام خمینی(س) مهمترین نقش را در هشت سال دفاع مقدس ایفا کرده اند؛ اما متاسفانه در سرفصل های درس ... ایفا کرده اند؛ اما متاسفانه در سرفصل های درس آشنایی با دفاع مقدس که در دانشگاه ها ارائه می شود نقش ولایت و رهبری ...

الگوی راهبردی دفاعی مبتنی بر اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی (س)

امر دفاع، یک اصل طبیعی و فطری است؛ مصداق آن، مجهز بودن موجودات ... اصل طبیعی و فطری است؛ مصداق آن، مجهز بودن موجودات به وسایل دفاعی است که به صورت طبیعی یا غریزی و احساسی و گاه به کمک ... که به صورت طبیعی یا غریزی و احساسی و گاه به کمک عقل از خود دفاع می کنند. لذا هر سازمان یا نظام پویا و زنده ای برای ... و دوام و حیات و حتی تضمین نسبی نسل آینده، به یک سامانه دفاعی مناسب و مشخصی نیاز دارد، تا زمانی که توسل به جنگ منع ... هم نسبت به آن موضع بی تفاوتی داشته باشند، از این نظر، دفاع تنها مجوز مقابله با چنین برخوردهایی می باشد. رهبر کبیر ...

جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)

‏ کتاب «جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)‏‎» ‎‏دفتر بیست و چهارم از آثار ... پیامها، فرمانها و رهنمودهای امام خمینی (س) در زمینه جنگ و دفاع است که در چهار فصل تنظیم یافته است. فصل اول با عنوان ... تفاوت ماهوی جنگ ها مربوط می شود. فصل دوم با عنوان ‎»‎‏وجوب دفاع و استقامت» به مباحثی همچون: ضرورت دفاع، ضرورت آمادگی ... با عنوان ‎»‎‏وجوب دفاع و استقامت» به مباحثی همچون: ضرورت دفاع، ضرورت آمادگی دفاعی، استقامت در قرآن، ضرورت استقامت، ... دفاع و استقامت» به مباحثی همچون: ضرورت دفاع، ضرورت آمادگی دفاعی، استقامت در قرآن، ضرورت استقامت، نقش مساجد در جنگ و ...

هشت سال دفاع مقدس و مدیریت حضرت امام خمینی(س)

اگرچه امام(س) در جبهه ها حضور را نیز فدا کنند. اگر ولایت مداری و ولایت پذیری رزمندگان دفاع مقدس نبود قطعا در جنگ پیروز نمی شدیم ، عشقی که میان ... تحمل کنیم . به گزارش ایرنا، یکی از رزمندگان هشت سال دوران دفاع مقدس می گوید: جهان بینی متفاوت حضرت امام که نشات گرفته ... به سمت تکامل بود. سردار رضا احمدی افزود: کسانی که در دفاع مقدس از ولایت فقیه پیروی کردند امروزه هم تا پای جان و ... جان و در اشکال مختلف ولایت مدار هستند. این رزمنده دوران دفاع مقدس در ادامه گفت: در جنگ تحمیلی جوانان از امتحانی که ... اسلامی شاهد خیزش ها و انقلاب ها هستیم باید توجه کنیم که دفاع مقدس نقطه پیدایش این بیداری های اسلامی است. وی با بیان ...

فراخوان مسابقه کتابخوانی "دفاع ناب" ویژه دفاع مقدس

مسابقه فرهنگی دفاع ناب توسط معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات موسسه برگزار ... آشنایی عموم مردم با آراء و اندیشه های امام (س) درخصوص دفاع مقدس، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) با همکاری ... امام خمینی (س) با همکاری دستگاه های مرتبط، مسابقه فرهنگی "دفاع ناب" را برگزار می نماید. علاقمندان جهت ثبت نام به پرتال ...

مجله کودک 349 صفحه 29

تفاوت دو نوع دفاع در فوتبال دفاع فردی و دفاع منطقه­ای امروزه تیم­های ... دو نوع دفاع در فوتبال دفاع فردی و دفاع منطقه­ای امروزه تیم­های صاحب نام جهان ... دو نوع دفاع در فوتبال دفاع فردی و دفاع منطقه­ای امروزه تیم­های صاحب نام جهان بیشتر به دفاع ... و دفاع منطقه­ای امروزه تیم­های صاحب نام جهان بیشتر به دفاع منطقه­ای در بازی­های خود فکر می­کنند تا دفاع ... به دفاع منطقه­ای در بازی­های خود فکر می­کنند تا دفاع فردی. زیرا در دفاع فردی مشکلات زیادی برای تیم به وجود ...

صفحه 1 از 639 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >