تعداد 9 مورد یافت شد

خوردن دنبلان حیوانات حلال گوشت مثل گوسفند، گاو چه حکمی دارد؟ حلال است یا حرام؟

توضیحات کارشناس: دُنبَلان اسم می‌روید (فرهنگ فارسی عمید ). در لغت نامه دهخدا آمده است: «دنبلان‌ها معمولاً دسته دسته در عمق 30 سانتیمتری در خاک و ... می کنند. (از دایرةالمعارف فارسی )». جواز و حرمت خوردن دنبلان حیوانات حلال گوشت مانند گاو و گوسفند و بز، در کتب ... که شیخ تصریح کرده است، خوردن خصیتان را که در فارسی آن را دنبلان گویند، مباح می‌دانند؛ لیکن تعبیر شیخ طوسی به "عندنا" ... من الذبیحة) فتوای امام خمینی ره مبنی بر حرام بودن دنبلان است دنبلان، در مسأله 2496 توضیح المسائل امام خمینى ... امام خمینی ره مبنی بر حرام بودن دنبلان است دنبلان، در مسأله 2496 توضیح المسائل امام خمینى ره نیز یکی از ...

خوردن گوشت خرگوش حرام است یا مکروه؟ و آیا بدن، خون و فضولات آن نجس است؟

توضیحات کارشناس: احکام خوردنی و یا در مهمانی‌ها می‌آورند، حلال است یا حرام؟ خوردن دنبلان حیوانات حلال گوشت مثل گوسفند، گاو چه حکمی دارد؟ حلال ...

خوردن خرچنگ که در بعض رستوران ها سرو می شود، به فتوای امام خمینی حلال است یا حرام؟

توضیحات کارشناس: نقش تغذیه در است یا مکروه؟ و آیا بدن، خون و فضولات آن نجس است؟ خوردن دنبلان حیوانات حلال گوشت مثل گوسفند، گاو چه حکمی دارد؟ حلال ...

خوردن خاویار و کنسرو و ماهی هایی که از نوع حلال بودن (فلس دار) آن ها معلوم نیست و در بازار مسلمانان و غیر مسلمانان و رستوران ها عرضه می گردد و یا در ...

توضیحات کارشناس: سؤال فوق از است یا مکروه؟ و آیا بدن، خون و فضولات آن نجس است؟ خوردن دنبلان حیوانات حلال گوشت مثل گوسفند، گاو چه حکمی دارد؟ حلال ...

احکام خوردنیها و آشامیدنیها

مساله 2624ـ خوردن 5ـ بچه دان 6ـ غدد که آن را دشول می گویند‎ ‎7ـ تخم که آن را دنبلان می گویند 8ـ چیزی که در مغز کله است و به شکل نخود‎ ‎می ...

احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

‏‏ ‏ ‏‏احکام خوردنی‌ها که آن را دشول می‌گویند. ‏ ‏‏7-تخم که آن را دنبلان می‌گویند.8-چیزی که در مغز کلّه است و به شکل نخود ‏‎ ...

ضمان دیه بیمار بر طبیب

‏‏ضمان دیه بیمار بر طبیب 11498]‏ ‏‏4. کسی معروف باشد به نیشتر زدن که دمل یا دنبلان کسی را نیشتر زده آن کس‏‎ ‎‏مرد شخص عامل ضامن است؟ شما ...

نجاسات

‏‏نجاسات‏ ‏‏[سؤال 757]‏ و در صورت لزوم توضیح کافی جواب عنایت‏‎ ‎‏فرمایید.‏ ‏‏1. دنبلان به فتوای شما حرام ولی آیا نجس هم می باشد؟ ‏ ‏‏بسمه ...

احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

‏‏ ‏ ‏‏احکام خوردنی‌ها آن را دشول ‏‎ ‎‏می‌گویند.7-تخم،که آن را دنبلان می‌گویند.8-چیزی که در مغز کله است و به شکل ‏‎ ‎‏نخود ...