تعداد 6 مورد یافت شد

دین افیون است یا محرک؟

«اصلِ دین، افیون است»! دین را اینها اینطور تبلیغات کردند. و مع ... دین، افیون است»! دین را اینها اینطور تبلیغات کردند. و مع الاسف در خود ایران و ... اینها از همان تفاله هایند. حالا که حالا باز اثرش هم هست: دین افیون است! افیون جامعه است! معنایش این است که دین آمده ... هم هست: دین افیون است! افیون جامعه است! معنایش این است که دین آمده است که مردم را- یعنی دین را درست کردند همین ... جامعه است! معنایش این است که دین آمده است که مردم را- یعنی دین را درست کردند همین قدرتمندها درست کردند، برای اینکه مردم ...

بسیج، مردمی ترین ارتش

بسیج به عنوان مردمی ‏ترین ارتش اهداف الهی ـ اسلامی ما همیشه مورد کینۀ بدخواهان و دشمنان دین خدا خواهد بود. آنچه که ابهت پوشالی دنیای استکباری را در ...

یکی بودن‏ مصلحت شیعه و سنی‏

آنهایی که می‏ خواهند بین اهل س ما مصلحت شماست. ما همه قرآن شریف را باید حفظ کنیم. ما همه‏ دین اسلام را باید حفظ کنیم و با وحدت ان شاءاللَّه، پیروز ...

بعثت پیامبر اسلام (ص)

انگیزه بعثت این است که ما را از این طغیانها نجات دهد و ما ...

انگیزه بعثت، تزکیه نفوس

اول آیه ای که به رسول اکرم، به حسب روایات و تواریخ، وارد شده ...

ایثار شهیدان و جانبازان

بر کسی پوشیده نیست که فرهنگ جه دوست از دیگران پیشی گرفتند شهیدان، جانبازان و ایثارگران، دین خدا را یاری کردند و برای اعتلای پرچم توحید از همۀ مظاهر ...