تعداد 10 مورد یافت شد

تفسیر اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیمَ‌

انسان مسافر است؛ و هر مسافر زاد و راحله می ...

فائدة

«عبادت» را اهل لغت به معنای غایت خضوع و تذلّل ...

جلسه سوم

‏‏اعُوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ ‏ ‏‏بِسمِ ...

مقدمه

تفسیر قرآن، یکی از علومی است که همراه با علم ...

در اشاره اجمالیه به بعض اسرار سوره حمد

بدان که اهل معرفت بِسمِ الله هر سوره را متعلق ...

ایقاظ ایمانی

بدان که ربوبیّت حق تعالی- جلّ شانه- از عالمیان ...

تنبیه اشراقی و اشراق عرفانی

بدان ای طالب حقّ و حقیقت، که حق تبارک و تعالی ...

تنبیه ایمانی‌

به طوری که ذکر شد و معلوم گردید، از برای هدایت ...

تفسیر الرَّحمنِ الرَّحِیمِ

فانّ مقام «الرحمانیة» هی مقام بسط الوجود؛ و مقام ...