تعداد 269 مورد یافت شد

حتما سند برای تاریخ بگذارید (عزل بنی صدر)

یاد زمانی افتادم که رجایی از پنجره اتاق من نگاه می‌کرد چون ‎ ‎مشرف به اتاق ... که نه تقوی دارد ‎ ‎نه دین دارد نه راست می‌گوید. گفتم: رجایی ببین این مملکت امام زمان ‎ ‎است، ‌اگر ما سقوط کنیم، ... سقوط خواهد کرد. یک روزی دیدم این بنی‌صدر مرتب به رجایی نامه می‌نویسند. گفتم: ‎ ‎من باید جوابش را بدهم. رجایی ... به رجایی نامه می‌نویسند. گفتم: ‎ ‎من باید جوابش را بدهم. رجایی گفت: تو جوابش را چه جوری ‎ ‎می‌خواهی بدهی؟ گفتم: من ... ما جوابش را دادیم و بنابر حرف امام آن را نگه ‎ ‎داشتیم. رجایی گفت: بنی‌صدر این را چاپ خواهد کرد! گفتم: این مشکل ‎ ...

آخرین ملاقات رجایی و باهنر با امام و خنثی سازی توطئه کشمیری

شهید رجایی رئیس‌جمهور و شهید باهنر نخست‌وزیر چند روز قبل از ‎ ... به مقابل درب حسینیه رسیدند. کشمیری ملعون که ‎ ‎همراه آقای رجایی بود اشاره‌ای به ایشان کرد. رئیس‌جمهور برگشت و ‎ ‎خطاب ... تیم بازرسی گفت: بگذارید ایشان بیاید. من در پاسخ به ‎ ‎آقای رجایی گفتم: چشم، منظور آقای رجایی این بود که کشمیری ‎ ... بیاید. من در پاسخ به ‎ ‎آقای رجایی گفتم: چشم، منظور آقای رجایی این بود که کشمیری ‎ ‎بازرسی نشود. تا آقای رجایی و ... منظور آقای رجایی این بود که کشمیری ‎ ‎بازرسی نشود. تا آقای رجایی و باهنر با عجله داخل منزل امام شدند، ‎ ‎خیال ما راحت ...

مردم گرایی امام

آن زمان شکوهی وزیر آموزش و پرورش بود‎[1]‎ و آقای رجایی ‎ ‎مشاورش. یواش یواش ایشان سرپرست وزارتخانه شد و من به ... سال تحصیلی پیامی برای دانش آموزان و معلمان بدهند. آقای ‎ ‎رجایی تمام مدیران کل شهرستان‌ها را برد من مدیر کل ستادی در ‎ ... شعار می‌دادند که ملاقات ‎ ‎اختصاصی ملغی باید گردد! آقای رجایی برگشت به طرف مردم، گفت: ‎ ‎من برای کار شما دارم می‌روم ... و رفتند طرف مردم و با مردم خداحافظی کردند و رفتند. ‎ ‎آقای رجایی گفت: امام عجب درسی به ما دادند که یعنی اصل کار آن ‎ ... آن سید ‎ ‎خیلی عشق به امام داشت. در آن دیدار، آقای رجایی گزارش داد و امام در باب دانش آموزان ‎ ‎سخن گفتند و ...

ارتباط مستقیم امام با مسئولین

یک روز خدمت حضرت امام رفتیم، رجایی بود و دیگران. بعید ‎ ‎می‌دانم بیشتر از دو سه نفر بوده ... اتاق انتظار نشسته است تا برود پیش امام. ایشان با ‎ ‎آقای رجایی سلام و علیک کرد. آمدیم بیرون گفتم: آقای رجایی استاندار ... با ‎ ‎آقای رجایی سلام و علیک کرد. آمدیم بیرون گفتم: آقای رجایی استاندار ‎ ‎ما اینجا چه کار می‌کند؟ گفت: ‌آمده است ... گفتم: اصلا برای ‎ ‎من هیچ قضیه روشن نیست ـ در آن زمان آقای رجایی نخست وزیر و ‎ ‎من هم مشاورش بودم ـ آقا شما نخست وزیر ... به امام بدهد! ‎ ‎چرا؟! همین جور که با ماشین می‌آمدیم آقای رجایی یواش یواش متوجه ‎ ‎نکته شد و گفت: راست می‌گویی من چه ...

حل مسأله گروگان ها

یک مورد دیگر هم من سفارت (گروگان‌ها) مطرح شد ‎ ‎من در دفتر نشسته بودم. آقای رجایی به همراه بهزاد نبوی آمدند. من به ‎ ‎آقای رجایی گفتم: ... بودم. آقای رجایی به همراه بهزاد نبوی آمدند. من به ‎ ‎آقای رجایی گفتم: این چه جور آزاد کردن گروگان‌هاست، ما این همه ‎ ... تازه چرا دولت، مگر ‎ ‎دولت رفته بود گروگان گرفته بود؟ آقای رجایی گفت: ببین من و بهزاد ‎ ‎پیش امام رفتیم، خیلی حرف‌ها به ... چه خواهند گفت؟ فرمودند: «هر چه بگویند». آن روز رجایی گفت: اگر یک روزی بگویند رجایی چه سیاستمداری ‎ ‎بود که ... «هر چه بگویند». آن روز رجایی گفت: اگر یک روزی بگویند رجایی چه سیاستمداری ‎ ‎بود که به جای اینکه خودش فکر کند نگاه ...

رئیس جمهور مملکت باید به عرف سیاسی عمل کند

آقای رجایی بعد از بدبختی‌هایی که ما سر جریان بنی‌صدر کشیدیم ‎ ‎به ... جمهوری انتخاب شد. آقای فرانسوا میتران انتخابات آقای ‎ ‎رجایی به ریاست جمهوری را تبریک گفت. آقای رجایی همیشه ‎ ... انتخابات آقای ‎ ‎رجایی به ریاست جمهوری را تبریک گفت. آقای رجایی همیشه ‎ ‎می‌گفت که فلانی، تو در مدرسه معلم انشاء بودی ... با تو! خیلی از این متن‌ها است ‎ ‎که من نوشته‌ام. آقای رجایی از من خواست که جواب تبریک میتران را ‎ ‎نیز بنویسم و من ... ‎ ‎جاست ـ و غیره گفتیم. یک روز در دفترم نشسته بودم که آقای رجایی ‎ ‎فشاری روی شانه من داد، دیدم ‌ای داد بیداد، ما همین ...

خانم عاتقه صدیقی (رجایی)

168ـ زمانی که کمیت رفاه مستقر بود چون‎ ‎منزل ما نزدیک کمیته بود مرتب با شهید رجایی در تماس بودم و دستوراتی‎ ‎از ایشان می گرفتم و انجام می ... دادم. روزهای اول بعد از ورود امام بود که‎[[page 119]]‎شهید رجایی زنگ زد و گفت اینجا یک پیرزنی گم شده چون من کارم زیاد‎ ... با این خانم صحبت‎ ‎کردم، دیدم این خانم یکی از آشناهای شهید رجایی را می شناسد. رفتم که از‎ ‎شهید رجایی تلفن آن بندۀ خدا ... یکی از آشناهای شهید رجایی را می شناسد. رفتم که از‎ ‎شهید رجایی تلفن آن بندۀ خدا را بگیرم، یکدفعه دیدم وضع آنجا تغییر ... وضع آنجا تغییر کرد و‎ ‎یک حالت غیرعادی به خود گرفت. شهید رجایی گفت مثل اینکه امام‎ ‎تشریف آوردند. ما هم ذوق زده از ...

دلم برای آقای رجایی، تنگ شده

در دفتر حضرت امام بود، امام دستور فرمودند: بروید تحقیق کنید تا از وضع‎ ‎آقای رجایی و باهنر مطلع باشم، متاسفانه این قرعه را به نام من زدند ... ‎بود که از روی آن تشخیص دادیم که جنازه کی است از شهید رجایی هم هیچ چیز نمانده‎ ‎بود. خداوند لعنت کند منافقان را که ... عدد دندان طلایی ایشان تشخیص دادیم که جنازه مربوط به‎ ‎آقای رجایی است. خدا می داند که بر ما چه گذشت و مهمتر از آن اینکه ... روز امام به حاج احمد آقا فرموده بودند که: دلم برای آقای رجایی‎ ‎تنگ شده است، و قرار بود فردای آن روز ایشان خدمت امام ... نفرت داشتند و دوست نداشتند آنها مزاحم او باشند، به آقای‎ ‎رجایی علاقه مند بودند و ایشان را می پذیرفتند. اما باز هم این ...

فحاشی کشمیری به پاسداران سه راه بیت

او هم شروع کرد به کیف را بازرسی کنیم. اگر ‎ ‎قرار شد بازرسی نکنیم به آقای رجایی بگویید به حاج احمدآقا بگوید و ‎ ‎ایشان اجازه بدهند در ... زیاد به طول انجامید. آقای کشمیری با سر و ‎ ‎صدا از آقای رجایی که به روبروی حسینیه رسیده بود خواست به ما ‎ ‎بگویند او ... خواست به ما ‎ ‎بگویند او را بدون بازرسی بالا بفرستیم. آقای رجایی تا صدای او را ‎ ‎شنید گفت: ایشان را بفرستید بیاید. ما ... گفت: ایشان را بفرستید بیاید. ما هم گفتیم چشم. تا آقای رجایی به ‎ ‎دفتر امام وارد شد به کشمیری گفتیم شما حتماً باید ... اینکه آب شده و به زیر زمین رفته بود. در ملاقات آقایان ‎ ‎رجایی و باهنر با امام، نفر سوم ملاقات، کشمیری بود که نتوانست ...

آشنایی با حضرت امام

من با نام حضرت اما بعد به ‎ ‎مدرسه صنعتی آمدم معلم شدم و در آن جا با شهید رجایی درس ‎ ‎می‌دادیم، طبیعتا افتادیم در خط اسلامی. جامعه ... آزادی‌ها آن را دایر کرده بودند و در آن زمان ‎ ‎بود که آقای رجایی را گرفتند، بعد ما شدیم یک قطره‌ای از اقیانوس. ‎ ... امام را در مدرسه رفاه دیدم. تا اینکه روزی در معیت ‎ ‎آقای رجایی ملاقات جانانه‌ای با امام کردیم. همان صبح ریش تراشیدم و ... دل آدم چه جوری است. اتفاقا به خود امام ‎ ‎هم گفتم که آقای رجایی به من گفته است این ریش ندارد، ولی ریشه ‎ ‎دارد. جریان ... ندارد، ولی ریشه ‎ ‎دارد. جریان از این قرار بود که به آقای رجایی گفته بودند که این کی ‎ ‎است که مشاور شما است؟ اینکه ...

صفحه 1 از 27 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >