تعداد 21 مورد یافت شد

در حرم مطهر

دم در صحن، از اتومبیل پیاده شدیم. تا لحظه ای که شهید رجایی از‎ ‎در وارد نشده بود، توجه هیچ کس به او جلب نشد. داخل ... گفت: صل علی محمد‎ ‎یار امام خوش آمد یک باره موج جمعیت، رجایی را از جا کند و برد و‎ ‎برد و ما را به دنبال او. چند ... از توجه به واقعیت بازداشته بود.‎ ‎یک بار با جمعیت و همراه رجایی رفته بودم و نزدیک بود زیر دست و‎ ‎‎[[page 112]]‎پا ... 112]]‎پا بمانم. از آن روز به بعد، همین که جمعیت به طرف رجایی می آمد، من‎ ‎از صحنه می گریختم! آن روز هم برای ... آن روز هم برای اینکه عقب نمانیم، قبل از بازگشت رجایی از حرم،‎ ‎به داخل اتومبیل پناه بردیم. دقایقی بعد، ...

شهید رجایی و مهندس بازرگان

اوایل آذر 1359 روز از آن چهار ده نفری بود‎ ‎که در مجلس، به نخست وزیری شهید رجایی رأی منفی داده بودند. ‎ ‎«روزنامه میزان» ناسازگاری با ... به جناح نهضت آزادی در مجلس، به رأی مخالفی که‎ ‎به دولت رجایی در آغاز کار داده بودند، وفادار مانده بودند. و روابط‎ ... بودند. و روابط‎ ‎عمومی، خبر بستری شدن بازرگان را به شهید رجایی داد. به محض‎ ‎‎[[page 105]]‎اطلاع، آماده شد که به ... آماده شد که به عیادتش برود. جوان ترها، از اینکه رجایی در چنان‎ ‎موقعیتی به عیادت او می رود، ناراحت بودند. ... اطرافیانش تذکر دادند که با او‎ ‎زیاد صحبت نشود! رجایی به طرفش رفت و او را در بستر بیماری بوسید. از جمله‎ ...

آزادی گروگان ها و یک شهادت تاریخی

یک مورد دیگر هم من سفارت (گروگان ها)، مطرح شد، من در‎ ‎دفتر نشسته بودم. آقای رجایی آمد و آقای بهزاد نبوی، من به خاطر این‎ ‎دو نفرکه یکی ... گویم. اگر برای مطبوعات بود نمی گفتم. آمدم به آقای رجایی گفتم این چه جور آزاد کردن گروگان هاست، ما‎ ‎این همه ... تازه چرا‎ ‎دولت، مگر دولت رفته بود گروگان گرفته بود. آقای رجایی گفت: ببین،‎ ‎من و بهزاد رفتیم پیش امام. خیلی حرف ها به ... به نظر شما بازگشت از‎ ‎مواضع خودمان نیست؟ اما به خود من که رجایی هستم (این آن شهادت‎ ‎تاریخی من است که گفتم هنوز هیچ ... گفت‎ ‎آن جوری خواهند گفت. گفت: هر چه بگویند این حل.[شهید رجایی]‎ ‎گفت: تو می دانی صابری اگر یک روزی بگویند رجایی چه ...

اولین دیدار

اولین باری که من ح زیر بودند. سریعا دولت‎ ‎‎[[page 10]]‎فروپاشید، من با شهید رجایی، به آموزش و پرورش رفتیم آن زمان آقای‎ ‎شکوهی وزیر ... رفتیم آن زمان آقای‎ ‎شکوهی وزیر آموزش و پرورش بود و آقای رجایی مشاورش بود.‎ ‎یواش یواش آموزش و پرورش را از همان ... همان نیروهایی که اصطلاحاً لیبرال‎ ‎می گویند گرفتیم. آقای رجایی سرپرست وزارتخانه شد و من به عنوان‎ ‎مشاور و یکی از ... رفتیم که با امام‎ ‎صحبت کنیم که یک پیامی ایشان بدهد. آقای رجایی تمام مدیران کل‎ ‎شهرستان ها را همراه برد. من هم مدیر ... «ملاقات اختصاصی ملغی باید‎ ‎گردد» مردم زیر آفتاب قم. آقای رجایی برگشت به طرف مردم، گفت:‎ ‎من برای کار شما دارم می روم ...

دستور امام به رجایی و بنی صدر

یک خاطره دیگر از آقای رجایی و حضرت امام دارم. امام فرمودند‎ ‎که حق ندارید شما دو ... حق ندارید شما دو تا، رئیس جمهور و نخست وزیر (بنی صدر و‎ ‎رجایی) حرف بزنید. من شما را ممنوع می کنم؛ حرف نزنید. یعنی ... آباد بود کجا بود نمی دانم،‎ ‎(در آن نوشته هست) گفتند: آقای رجایی بیا سخنرانی کن. گفت: من‎ ‎سخنرانی نمی کنم. گفتند: مردم ... حرف نمی زنم والسلام‎ ‎علیکم... آمد پایین. زمانی که رجایی از پنجره اتاق من نگاه می کرد (چون مشرف به اتاق‎ ‎بنی ... نه راست‎ ‎می گوید. گفتم: ببین این مملکت امام زمان است رجایی. اگر ما سقوط‎ ‎‎[[page 34]]‎کنیم یعنی اینکه ما هم باطل ...

خدمتگزار مردم

رجایی، از چهار سالگی یتیم شده و درد یتیمی را با همه وجودش‎ ... راه، خدمتی در خور و شایسته‎ ‎انجام دهم و به کار دیگری که رجایی لازم تر می دانست، گمارده شدم. من نیز در یک ... همراه همسرش از‎ ‎پیاده روی مقابل می گذشت، وقتی چشمش به رجایی افتاد، از همان دور‎ ‎و به صدای بلند گفت: ـ آقای ... افتاد، از همان دور‎ ‎و به صدای بلند گفت: ـ آقای رجایی، سلام علیکم. رجایی با همان سادگی و صفای همیشگی ... به صدای بلند گفت: ـ آقای رجایی، سلام علیکم. رجایی با همان سادگی و صفای همیشگی اش، جواب او را داد و به‎ ...

دست‏خط‏ امام درباره گل آقا

اما داستان بعدی، ی ‎فومنی هستند، فرهنگی هستند، معلم بودند، مشاور فرهنگی آقای رجایی‎ ‎بودند، تا سال 62 مشاور فرهنگی آقای خامنه ای بودند، ... یک طنز می گفتم. می گفتم که ایشان گفتند که مشاور‎ ‎آقای رجایی بود، لابد امام گفتند که خدا رحمتش کند؛ بعد گفتند ... و شادمانی آمدن ایشان.  راجع به دیداری که با شهید رجایی در قم داشتید، یادتان می آید‎ ‎چه اتفاقی افتاد؟ ... می آید‎ ‎چه اتفاقی افتاد؟ < اصلا دیداری نبود. آقای رجایی گزارش دادند، امام سخن گفتند‎ ‎در باب دانش آموزان، برای ... حذف شدند. این سال 58 است. ‎ ‎از زمان مشاورت شهید رجایی نکته ای از تذکرات امام به یاد‎ ‎دارید؟ < یک روز ...

مکاتبات شهید رجایی

یک روزی دیدم این بنی صدر مرتب نامه می نویسد به رجایی. گفتم‎ ‎من باید جوابش را بدهم. رجایی گفت: تو جوابش را ... مرتب نامه می نویسد به رجایی. گفتم‎ ‎من باید جوابش را بدهم. رجایی گفت: تو جوابش را چه جوری‎ ‎می خواهی بدهی. گفتم: من می ... ما جوابش را دادیم و بنا بر حرف امام آن را نگه داشتیم.‎ ‎رجایی گفت آیا بنی صدر این را چاپ خواهد کرد. گفته بودم این ... است. به هر حال نوشتیم. نامه ها بعدا در کتاب مکاتبات‎ ‎شهید رجایی چاپ شد. من کتابش کردم و 120 هزار تا چاپ شد (در‎ ‎موقع ... تا چاپ شد (در‎ ‎موقع خودش). رفتیم پیش امام، من که نه، آقای رجایی. رجایی گفت: آقا‎ ‎شما گفتید حرف نزن، ایشان به ما ...

درباره شهید رجـایی

درباره شهید رجـایی ‎[[page 99]]‎ ‎[[page 100]]‎ ...

فهرست مطالب

آزادی گروگان ها و یک شهادت تاریخی 30 دستور امام به رجایی و بنی صدر 33 مکاتبات شهید رجایی 35 ... دستور امام به رجایی و بنی صدر 33 مکاتبات شهید رجایی 35 گـِله مهندس میرحسین موسوی نزد امام 56 ... ‎‎ گفتـگو با کیومرث صابری ‎‎ درباره شهید رجـایی خط رجایی؛ یاد یار 101 خط رجایی؛ فرزند ... صابری ‎‎ درباره شهید رجـایی خط رجایی؛ یاد یار 101 خط رجایی؛ فرزند ملت 102 ... درباره شهید رجـایی خط رجایی؛ یاد یار 101 خط رجایی؛ فرزند ملت 102 قهوه چی و مشاور نخست وزیر 103 ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3