تعداد 108 مورد یافت شد

خاطره کمتر روایت شده از یکی از یاران با بصیرت امام خمینی

پرتال امام خمینی(س): آقای محمد خاطراتش برای اولین بار روایتی از ملاقات شهید بهشتی و مسعود رجوی به دست داد که روشنگر عمق نفاق منافقین از یک سو و بصیرت ... و بصیرت شهید بهشتی از سوی دیگر است. در این ملاقات، مسعود رجوی پیشنهادی وسوسه انگیز را مطرح می کند ولی در حالی که هنوز ... از انقلاب نگذشته بود که پس از فوت آیت الله طالقانی، مسعود رجوی از آیت الله بهشتی تقاضای ملاقات کرد و آیت الله بهشتی او ... پذیرفت آنطور که خود شهید بهشتی می گفت جلسه مفصلی با مسعود رجوی داشته است.» رجوی در آن ملاقات تقاضا کرده بود: « با ... شهید بهشتی می گفت جلسه مفصلی با مسعود رجوی داشته است.» رجوی در آن ملاقات تقاضا کرده بود: « با توجه به مجموعه ای که ...

شهید بهشتی

شهید بهشتی مطلب زیر در سایت ب مومنی آمده است. « من یادم هست آقای بهشتی می گفتند من رجوی را هم اصلاح می کنم. من با یک حالت تعجبی به ایشان گفتم: ... می کنم. من با یک حالت تعجبی به ایشان گفتم: آقای بهشتی رجوی هم؟ ایشان دوباره خندیدند و گفتند: آره، من رجوی را هم ... آقای بهشتی رجوی هم؟ ایشان دوباره خندیدند و گفتند: آره، من رجوی را هم اصلاح می کنم. به قاعده چیزهایی که از آدم های خیلی ... یک نفر حرف منفی بزند – درباره ویژگی های نامناسب و ناهنجار رجوی شنیدیم که در خاطرات زندان شان راجع به رجوی خیلی منفی ... و ناهنجار رجوی شنیدیم که در خاطرات زندان شان راجع به رجوی خیلی منفی صحبت کردند که این آدم زیاد اهل صدق و راستی ...

* در پی استفتاء جمعی از مؤمنین از محضر امام خمینی در این باره که «آیا کسانی که به قانون اساسی رأی نداده‏اند و با آن مخالفند، می‏توانند رئیس جمهور ...

* در پی استفتاء جمعی از مؤمنین ریاست جمهوری در ایران را ندارد». به دنبال این فتوا، مسعود رجوی سرکرده گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) که با قانون ...

امام خمینی خطاب به بنی صدر: نصیحت عاجزانه من را قبول کنید و پا روی نفسانیت بگذارید

پزتال امام خمینی(س): پس از آن‏ کوبیدند، با حالت سرخوردگی و ذلّت تمام، همراه با مسعود رجوی سرکرده منافقین و با چهره و لباس زنانه از کشور فرار کرد. ... استرداد بنی ‏صدر ترتیب اثر ندادند و او در آن جا با همکاری رجوی، تشکیلاتی بانام "شورای مقاومت" برای مبارزه با جمهوری ...

سازمان منافقین در نظام جمهوری اسلامی ایران

سازمان مجاهدین خلق که بعدها به این سازمان به دلیل برداشت های سطحی رهبران آن از جمله مسعود رجوی آخرین رهبر این گروه، از اسلام به دام التقاط افتادند و ...

ترورهای امریکایی

‏‏بدخواهان و گروهک های فاسد مف جوان و بی نام و نشان حکم تکفیر امام خمینی را بگیرد؛ مسعود رجوی، رهبرسازمان منافقین که بزرگترین حامی بنی صدر بود، با ... ترین گروه در این ائتلاف، سازمان منافقین به رهبری مسعود رجوی بود. این سازمان در همه احزاب و گروه های موجود در ایران ... برخاست و برای حل اختلاف خواستار رفراندوم عمومی شد. مسعود رجوی در این مسیر برای تشویق و تهییج بنی صدر، به او ... بنی صدر را از ریاست جمهوری عزل کرد. بنی صدر‏‏ ‏‏همراه با رجوی با لباس مبدل به وسیلۀ خلبان شاه، فراری داده شد. ... شد. ‏‏ ‏‏بعد از عزل بنی صدر ترورها دوباره اوج گرفت. مسعود رجوی در پاریس همۀ مسئولان نظام جمهوری اسلامی را همکاران ...

آشنایی با مسعود رجوی

در زندان کمیتهِ مشترک با مسعود رجوی، علیرضا کبیری، سعید متحدین ‎ ‎و خیلی از افراد کادر ... که جمعیت بیشتری داشتند یک ‎ ‎جابه جایی انجام شد. مسعود رجوی را هم آوردند. وقتی آمد در دستش ‎ ‎تعدادی پرتقال، پنیر، ... آن یک گوشه ای در حد یک جان پناه یک نفره ایجاد می شد. ‎ ‎رجوی آمد و گفت که جای من را پشت در بیندازید. بعد منوچهری - ‎ ... - آمد و شروع کرد به فحش دادن. در حقیقت روزی که رجوی را به سلول ما آوردند، من قدری ‎ ‎مشکوک شدم که این آقا ... کیست که چنین وضعیتی دارد. بعداً متوجه ‎ ‎شدم که او مسعود رجوی است. رجوی وقتی از خاطراتش می گفت ‎ ‎معلوم بود در دوران ...

دروغ محض است؛ امام نه حکم اعدام آن ها را داد و نه دستور مصادره اموال!/ دستور، محاکمه مجدد و برخورد «طبق موازین» با زندانیانی بود که پس از حمله ...

پرتال امام خمینی: آنچه که در پ به امام گزارش داده بود که اینهایی که آزاد می شوند به مسعود رجوی ملحق می شوند، ما وقتی این را متوجه شدیم وقت ملاقات ... بوده که آنهم فقط به خارج کشور مسافرت کرده است و اصلا به رجوی ملحق نشده بود. آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در مورد ...

دروغ محض است؛ امام نه حکم اعدام آن ها را داد و نه دستور مصادره اموال!/ دستور، محاکمه مجدد و برخورد «طبق موازین» با زندانیانی بود که پس از حمله ...

آیت الله موسوی بجنوردی گفت: ام به امام گزارش داده بود که اینهایی که آزاد می شوند به مسعود رجوی ملحق می شوند، ما وقتی این را متوجه شدیم وقت ملاقات ... بوده که آنهم فقط به خارج کشور مسافرت کرده است و اصلا به رجوی ملحق نشده بود. آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در مورد ...

صفحه 1 از 11 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >