تعداد 1065 مورد یافت شد

* امام خمینی در رابطه با شروع بکار مراکز تربیت معلم پیامی خطاب به فرهنگیان و مسئولان و دانشجویان مراکز تربیت معلم فرستادند. امام خمینی در پیام خود ...

* امام خمینی در رابطه با شروع غربی بر مراکز علم و تربیت حکمفرما بودند وارد آمد از سرنیزة رضاخان و پسرش وارد نشد... ما از شرّ رضاخان و محمدرضا خلاص ... وارد آمد از سرنیزة رضاخان و پسرش وارد نشد... ما از شرّ رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و ...

اگر پیشنماز بودم

امام در نامه ‏اى به آیت‏ الله شهید سعیدى نوشته بودند؛ در دوران رضاخان من از یکى از ائمه جماعات سؤال کردم اگر یک وقت رضاخان ... دوران رضاخان من از یکى از ائمه جماعات سؤال کردم اگر یک وقت رضاخان لباسها را ممنوع کند و اجازه پوشیدن لباس روحانى به ما ... مى‏ نشینیم و جایی نمى‏ رویم. گفتم اگر من پیشنماز بودم و رضاخان لباس را ممنوع مى ‏کرد همان روز با لباس تغییر یافته به ...

* هیأت فاطمیون تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با یادآوری مبارزات رضاخان با روحانیت و این که هدف اصلی حملات رضاخان و امثال او اسلام بود ...

* هیأت فاطمیون تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با یادآوری مبارزات رضاخان با روحانیت و این که هدف اصلی حملات رضاخان و امثال او ... یادآوری مبارزات رضاخان با روحانیت و این که هدف اصلی حملات رضاخان و امثال او اسلام بود فرمودند: «... مقصد آخوند نبود؛ ...

تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «تاریخ معاصر ایران ا قیام علیه استعمار و استبداد و نهضت مشروطیت. بخش دوم: دوره رضاخان شامل؛ روی کار آمدن رضاخان، ویژگی های حکومت رضاخان، ... و نهضت مشروطیت. بخش دوم: دوره رضاخان شامل؛ روی کار آمدن رضاخان، ویژگی های حکومت رضاخان، سیاست مذهبی رضاخان، سیاست ... دوره رضاخان شامل؛ روی کار آمدن رضاخان، ویژگی های حکومت رضاخان، سیاست مذهبی رضاخان، سیاست فرهنگی رضاخان و ... بخش ... روی کار آمدن رضاخان، ویژگی های حکومت رضاخان، سیاست مذهبی رضاخان، سیاست فرهنگی رضاخان و ... بخش سوم: شامل؛ حوادث مهم و ... ویژگی های حکومت رضاخان، سیاست مذهبی رضاخان، سیاست فرهنگی رضاخان و ... بخش سوم: شامل؛ حوادث مهم و جنبه هایی از دوران ...

خیانتهای رضاخان و پسرش

مطابق با صفحات 414 الی 419 صحیفه حضرت امام جلد 10 به مدت ...

امام در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره غیرقانونی بودن سلطنت پهلوی توضیحاتی دادند و با اشاره به کودتای رضاخان سلطنت پهلوی را برحسب قانون اساسی موجود ...

امام در جمع ایرانیان مقیم خار بودن سلطنت پهلوی توضیحاتی دادند و با اشاره به کودتای رضاخان سلطنت پهلوی را برحسب قانون اساسی موجود غیرقانونی ...

کودتای ننگین 28 مرداد 1332

محمدرضا پهلوی در عصری به سلطنت ایران به عنوان «پل پیروزی»، ادامه سلطنت بزرگترین فرزند رضاخان ـ پس از تبعید پدرش به جزیره موریس ـ مورد تأکید قرار ... ای بود که احزاب و شخصیتهای سیاسی پس از تحمل تنگناهای زمان رضاخان، جرأت عرض اندام یافتند و فعالیتهای تازه ای را آغاز ... کردند و روزنامه‏‏ ‏‏ها و مجله‏‏ ‏‏هایی که در دوران سلطنت رضاخان به تعطیل کشانده شده بودند، اجازه انتشار یافتند؛ شاه ... سیاسی، مذهبی و ملی که مخالف رژیم بودند در دوره اختناق رضاخانی دستگیر و در زندان به شهادت رسیدند و یا تبعید شدند و ... بسیاری از علما و روحانیان نیز به علت محدودیتهایی که رضاخان برای حوزه‏‏ ‏‏های علمیه ایجاد کرده ‏‏‏‎بود و بر اثر ...

تاریخ معاصر ایران

کتاب «تاریخ معاصر ایران از دید قیام علیه استعمار و استبداد و نهضت مشروطیت. بخش دوم: دوره رضاخان شامل؛ روی کار آمدن رضاخان، ویژگی های حکومت رضاخان، ... و نهضت مشروطیت. بخش دوم: دوره رضاخان شامل؛ روی کار آمدن رضاخان، ویژگی های حکومت رضاخان، سیاست مذهبی رضاخان، سیاست ... دوره رضاخان شامل؛ روی کار آمدن رضاخان، ویژگی های حکومت رضاخان، سیاست مذهبی رضاخان، سیاست فرهنگی رضاخان و ... بخش ... روی کار آمدن رضاخان، ویژگی های حکومت رضاخان، سیاست مذهبی رضاخان، سیاست فرهنگی رضاخان و ... بخش سوم: شامل؛ حوادث مهم و ... ویژگی های حکومت رضاخان، سیاست مذهبی رضاخان، سیاست فرهنگی رضاخان و ... بخش سوم: شامل؛ حوادث مهم و جنبه هایی از دوران ...

امام خمینی در جمع روحانیون درباره قدرت و خدمات روحانیت شیعه سخنانی ایراد کردند و در این سخنرانی شهادت سید مصطفی را از الطاف خفیفه الهی خواندند و با ...

امام خمینی در جمع روحانیون در علما در رﺃس قیام ها و نهضت ها و مبارزات آنان در زمان رضاخان بر تز اسلام منهای روحانیت خط بطلان کشیدند و بر لزوم ...

چرا مردم ایران حق دارند که هر چه فریاد دارند بر سر آمریکا بکشند؟!

فرح در کتاب خاطرات خود مینوی رساند قصد تحقیر مردم ایران را داشت. توجه به دو رهنمود رضاخان به فرزندش محمد رضا به بسیاری از پرسشها پاسخ ... که مردم چیزی نیستند!! تنها قدرتهای خارجی اهمیت دارند. من (رضاخان) را در زمانی که کسی من را نمی‌شناخت بر روی کار ... سید ضیا تا بختیار، مسعود بهنود، ص 616) راستی آیا آنهایی که رضاخان را با آن پیشینه زشت و آن خاستگاه خفت بار در ایران به ... اینکه بدهی (همان، ص 148) محمد رضا علاوه بر توجه به نصایح رضاخان در تاراج ثروت های منقول و غیر منقول مردم، عملکرد ... رضاخان در تاراج ثروت های منقول و غیر منقول مردم، عملکرد رضاخان و وسوسه های مدام عوامل استکبار جهانی که بطور دائم در ...

صفحه 1 از 107 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >