تعداد 421 مورد یافت شد

ایرادات قانون اساسی امام بر رفراندوم شاه

پس از اعلام لوایح شش گانه شاه تهران علما از حضرت امام و پاسخ ایشان که در جهت افشای ماهیت رفراندم شاه است، را در ادامه می خوانید: [حضور محترم حضرت ... نشد؛ اینک باید به تکلیف شرعی عمل کنم. به نظر این جانب این رفراندم، که به لحاظ رفع برخی اشکالات به اسم «تصویب ملی» ... کند. این جانب عجالتاً از بعضی جنبه های شرعی آن، که اساساً رفراندم یا تصویب ملی در قبال اسلام ارزشی ندارد، و از بعضی ... فقط به پاره ای اشکالات اشاره می نمایم:۱- در قوانین ایران رفراندم پیش بینی نشده و تا کنون سابقه نداشته، جز یک مرتبه، ... بود، و امروز قانونی است!۲- معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندم نماید؛ و این امری است که باید قانون معین کند.۳- در ...

افشای ماهیت رفراندم شاه

اینجانب‏‎ ‎‏عجالتاً از بعضی جنبه های شرعی آن، که اساساً رفراندم یا تصویب ملی در قبال اسلام‏‎ ‎‏ارزشی ندارد، و از ... پاره ای اشکالات اشاره می نمایم:‏ ‏‏ ۱ ـ در قوانین ایران رفراندم پیش بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته، جز یک مرتبه، ... امروز قانونی است!‏ ‏‏ ۲ ـ معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندم نماید‏‎[۳]‎‏؛ و این امری است که باید‏‎ ‎‏قانون معین ... امری است که باید‏‎ ‎‏قانون معین کند.‏ ‏‏ ۳ ـ در ممالکی که رفراندم قانونی است باید به قدری به ملت مهلت داده شود که‏‎ ...

آیا حضرت امام در خصوص اصلاحات ارضی شاه فتوا داشتند؟

حضرت امام در این باب فتوای فقه نشد؛ اینک باید به تکلیف شرعى عمل کنم. به نظر این جانب این رفراندم، که به لحاظ رفع برخى اشکالات به اسم «تصویب ملى» ... این جانب عجالتاً از بعضى جنبه‏هاى شرعى آن، که اساساً رفراندم یا تصویب ملى در قبال اسلام ارزشى ندارد، و از بعضى ... فقط به پاره‏اى اشکالات اشاره مى‏نمایم:1- در قوانین ایران رفراندم پیش‏بینى نشده و تا کنون سابقه نداشته، جز یک مرتبه، ... بود، و امروز قانونى است!2- معلوم نیست چه مقامى صلاحیت دارد رفراندم نماید «3»؛ و این امرى است که باید قانون معین کند.3- ... «3»؛ و این امرى است که باید قانون معین کند.3- در ممالکى که رفراندم قانونى است باید به قدرى به ملت مهلت داده شود که یک ...

«جمهوری اسلامی»؛ نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی گردید، با تاکید بر تعیین مقدرات و سرنوشت مملکت به وسیله رفراندم‏ فرمودند: «حالا که رژیم سلطنتى رفته و از بین رفته ... هایى است. البته در نظر من- شخص من- این است که احتیاج به رفراندم هم نیست؛ براى اینکه مردم آراى خودشان را در ایران ... دولتى اشکالى داشته باشد در اینکه خوب این ثبت نشده است این رفراندم، تقاضا نشده است و باید تقاضا بشود ثبت بشود، شمارش ... ثبت بشود، شمارش بشود آرا- براى این، بنا بر این است که یک رفراندمى بشود. و چون این رفراندم یک رفراندم اساسى است که ... براى این، بنا بر این است که یک رفراندمى بشود. و چون این رفراندم یک رفراندم اساسى است که مقدرات مملکت ما را تعیین مى ...

«جمهوری اسلامی»؛ نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی گردید، با تاکید بر تعیین مقدرات و سرنوشت مملکت به وسیله رفراندم فرمودند: حالا که رژیم سلطنتی رفته و از بین رفته ... است. البته در نظر من- شخص من- این است که احتیاج به رفراندم هم نیست؛ برای اینکه مردم آرای خودشان را در ایران ... دولتی اشکالی داشته باشد در اینکه خوب این ثبت نشده است این رفراندم، تقاضا نشده است و باید تقاضا بشود ثبت بشود، شمارش ... ثبت بشود، شمارش بشود آرا- برای این، بنا بر این است که یک رفراندمی بشود. و چون این رفراندم یک رفراندم اساسی است که ... برای این، بنا بر این است که یک رفراندمی بشود. و چون این رفراندم یک رفراندم اساسی است که مقدرات مملکت ما را تعیین می ...

برگی از صحیفه/ تحریم رفراندوم دروغین شاه توسط امام خمینی

با وجود شکست رژیم شاه در مقابل نشد؛ اینک باید به تکلیف شرعى عمل کنم. به نظر این جانب این رفراندم، که به لحاظ رفع برخى اشکالات به اسم «تصویب ملى» ... کند. این جانب عجالتاً از بعضى جنبه هاى شرعى آن، که اساساً رفراندم یا تصویب ملى در قبال اسلام ارزشى ندارد، و از بعضى ... فقط به پاره اى اشکالات اشاره مى نمایم: 1- در قوانین ایران رفراندم پیش بینى نشده و تا کنون سابقه نداشته، جز یک مرتبه، ... و امروز قانونى است! 2- معلوم نیست چه مقامى صلاحیت دارد رفراندم نماید «3»؛ و این امرى است که باید قانون معین ... و این امرى است که باید قانون معین کند. 3- در ممالکى که رفراندم قانونى است باید به قدرى به ملت مهلت داده شود که یک ...

امام خمینی: رفراندم جمهوری اسلامی نه در کیفیت سابقه دارد و نه در کمیت

در دیدار امام خمینی با مدیران فوق العاده و بى‏ مانند مردم به جمهورى اسلامى اشاره کرده و رفراندم جمهوری اسلامی را از نظر کمیت و کیفیت‏ در دنیا بی ... نظر کمیت و کیفیت‏ در دنیا بی سابقه دانستند: «اینها در این رفراندم همچو شکست خوردند که الآن دیوانه شدند! یک همچو ... این رفراندم همچو شکست خوردند که الآن دیوانه شدند! یک همچو رفراندمى در تمام دنیا سابقه ندارد، در همه دنیا همچو رفراندمى ... همچو رفراندمى در تمام دنیا سابقه ندارد، در همه دنیا همچو رفراندمى سابقه ندارد. 35 میلیون جمعیت در صورتى که شانزده سال ... و علاقه ‏اى رأى دادند که این کیفیت هم هیچ سابقه ندارد. پس رفراندم ما، نه در کیفیت سابقه دارد و نه در کمیت.» حضرت امام ...

علل و پیش زمینه های سیاسی و اجتماعی قیام 15 خرداد

امام‌ و اصلاحات‌ شاه‌ در اوایل 250) در دی‌ ماه‌ سال‌ 1341 که‌ شاه‌ تصمیم‌ به‌ برگزاری‌ رفراندم‌ برای‌ اصول‌ شش گانه‌ از جمله‌ اصلاحات‌ ارضی‌ داشت‌، ... گانه‌ از جمله‌ اصلاحات‌ ارضی‌ داشت‌، امام‌ به‌ مخالفت‌ با رفراندم‌ برخواست‌ و آن‌ را غیرقانونی‌ دانست‌. ایشان معتقد ... و آن‌ را غیرقانونی‌ دانست‌. ایشان معتقد بود که‌ شاه‌ با رفراندم‌ (که‌ در قانون‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ بود) قصد توجیه‌ و ... رسماً اعلام‌ کرد که‌ قصد دارد اصول‌ ششگانه‌ای‌ را به‌ رفراندم‌ بگذارد که‌ از آن‌ بعدها به‌ عنوان‌ انقلاب‌ سفید یاد ... روز 2 بهمن‌ 1341 امام‌ خمینی(س‌) طی‌ اعلامیه‌ای‌ برگزاری‌ رفراندم‌ را برای‌ تصویب‌ اصول‌ انقلاب‌ سفید بی‌اعتبار ...

میزان رأی ملت است

میزان رأی ملت است 12 / 1 / 93 هیچ دخالتی ندارد و پیامبری نیامده است که حدود الهی را به رفراندم بگذارد! این حدود قطعی و منشا و سرچشمه آن وحی بوده ... آن یاد کرد، این در مقام نظر است، در مقام عمل [هم] این همه رفراندم گذاشته شد. ما هر سال یک رفراندم داشتیم. ما رفراندم ... در مقام عمل [هم] این همه رفراندم گذاشته شد. ما هر سال یک رفراندم داشتیم. ما رفراندم تعیین نظام داشتیم. رفراندم تعیین ... این همه رفراندم گذاشته شد. ما هر سال یک رفراندم داشتیم. ما رفراندم تعیین نظام داشتیم. رفراندم تعیین قانون اساسی داشتیم، ... ما هر سال یک رفراندم داشتیم. ما رفراندم تعیین نظام داشتیم. رفراندم تعیین قانون اساسی داشتیم، خبرگانی که باید این قانون ...

روز جمهوری اسلامی

روز جمهوری اسلامی □ معصومه مقدمه زمانی که حکومت پهلوی در ایران حاکم بود ، مردم در رفراندم شرکت می کردند اما در حالی که نتیجه رفراندم از قبل ... بود ، مردم در رفراندم شرکت می کردند اما در حالی که نتیجه رفراندم از قبل تعیین شده بود و عملا رای گیری به صورت فرمایشی ... خمینی در 4 فروردین 1385 ش، طی پیامی مردم را به شرکت در رفراندم دعوت و اهمال در این امر را پایمال شدن خون شهدا بیان ... همه پرسی و واکنش دشمنان بعد پیروزی از انقلاب اسلامی تا رفراندم 12 فروردین 58 ، گروهک های وابسته به استکبار غرب و ... 10671 / 8 ، 6 ، 3 ) انعکاس حضور مردم در رسانه های خارجی رفراندم جمهوری اسلامی انعکاس وسیعی در جهان و رسانه های خارجی ...

صفحه 1 از 43 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >