تعداد 1 مورد یافت شد

چرا حضرت امام نامه 68/1/6 به آیت الله منتظری را همان وقت منتشر نفرمودند؟

دلایل آن را می توان در نامه ای متن نامه 26 فروردین چنین است:زمان: 26 فروردین 1368/ 8 رمضان 1409مکان: تهران، جماران‏موضوع: برکناری آقای منتظری از ...