تعداد 29 مورد یافت شد

بردگی شیاطین بزرگ

‏در روز قدس که آخرین روزهای شهرالله اعظم است، سزاوار است که ...

عبودیت خداوند

در شب قدر، مسلمانان با شب زنده داری و مناجات خود از قید ...

مهمان خدا

شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید؛ مهماندار خداست و مخلوق ...

پرهیز از شهوات

من فکر می کردم که این ضیافتی که شما مؤمنین دعوت برش شدید، که ...

مبهم بودن کیفیت نزول قرآن در شب قدر

در ماه مبارک رمضان قضیه ‏ای اتفاق افتاد که ابعاد آن قضیه و ماهیت آن قضیه ...

میهمانخانه بزرگ الهی

اگر ما در این ضیافت خدا، در این سفره ای که خدای تبارک و ...

باب ضیافت

شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید؛ مهماندار خداست و مخلوق ...

روزۀ دهان

‏اگر بنا باشد که انسان به اسم مطعومات ببندد و به غیبت‏‎ ‎‏مردم باز کند و شبهای ماه مبارک رمضان ـ که مجالس شب نشینی گرم و‏‎ ‎‏دایر بوده ـ وقت و فرصت ...

روز قدس

من در طی سالیان دراز، خطر اسرا جمیع مسلمانان جهان را دعوت می کنم‏‎ ‎‏آخرین جمعۀ ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است، و می تواند تعیین کنندۀ سرنوشت‏‎ ...

صفحه 3 از 3 1 | 2 | 3